Dato for udgivelse
27 Sep 2013 12:59
SKM-nummer
SKM2013.686.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-091293
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtige forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 henblik at få fjernet den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 2

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit E.1.1.


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006.

Ejendommen er en blandet bolig- og erhvervsejendom. Der er oplyst, at ved vurderingerne i 2004 og 2006 ejendommens boligareal udgør 1.981 m², samt at erhvervs- og garageareal udgør henholdsvis 1.400 m² og 214 m². Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ansat således:

Ejendomsværdi: 22.100.000 kr.
Grundværdi:   9.086.200 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:   7.285.100 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 56 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi: 22.100.000 kr.
Grundværdi:   9.086.200 kr.
Dækningsafgiftspligtig værdi:   bortfalder

 Specifikation af forskelsværdien

Areal

Vægt

Areal x vægt

Samlet vægtet areal

I pct.

Beboelse

1.981 m²

1,0

1.981 m²

1.981 m²

55

Butik

400 m²

1,2

480 m²

Kontor

1.000 m²

1,1

1.100 m²

Garage

214 m²

0,3

64 m²

Erhverv i alt

1.614 m²

1.644 m²

1.644 m²

45

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således:

Ejendomsværdi: 67.000.000 kr.
Grundværdi: 13.422.800 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 29.992.500 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 56 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi: 67.000.000 kr.
Grundværdi: 13.422.800 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:   bortfalder

 Specifikation af forskelsværdien

Areal

Vægt

Areal x vægt

Samlet vægtet areal

I pct.

Beboelse

1.981 m²

1,0

1981 m²

1.981 m²

55

Butik

400 m²

1,2

480 m²

Kontor

1.000 m²

1,1

1.100 m²

Garage

214 m²

0,3

64 m²

Erhverv i alt

1.614 m²

1.644 m²

1.644 m²

45

Da vurderingsmyndigheden henfører mindre end halvdelen af forskelsværdien til erhvervsdelen, er ejendommen ikke dækningsafgiftspligtig jfr. den kommunale ejendomsskattelov § 23A, stk.1.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 7.285.100 kr. bortfalder

Vurdering pr. 1. oktober 2006

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 29.992.500 kr. bortfalder.

Vurderingsmyndigheden har ved vurderingerne i 2004 og 2006 henført en for stor del af forskelsværdien til den afgiftspligtige del.

SKAT har lagt vægt på, at der er tale om en fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden.