Dato for udgivelse
27 Sep 2013 12:59
SKM-nummer
SKM2013.686.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-091293
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtige forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 henblik at få fjernet den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 2

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit E.1.1.


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006.

Ejendommen er en blandet bolig- og erhvervsejendom. Der er oplyst, at ved vurderingerne i 2004 og 2006 ejendommens boligareal udgør 1.981 m², samt at erhvervs- og garageareal udgør henholdsvis 1.400 m² og 214 m². Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ansat således:

Ejendomsværdi: 22.100.000 kr.
Grundværdi:   9.086.200 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:   7.285.100 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 56 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi: 22.100.000 kr.
Grundværdi:   9.086.200 kr.
Dækningsafgiftspligtig værdi:   bortfalder

 Specifikation af forskelsværdien

Areal

Vægt

Areal x vægt

Samlet vægtet areal

I pct.

Beboelse

1.981 m²

1,0

1.981 m²

1.981 m²

55

Butik

400 m²

1,2

480 m²

Kontor

1.000 m²

1,1

1.100 m²

Garage

214 m²

0,3

64 m²

Erhverv i alt

1.614 m²

1.644 m²

1.644 m²

45

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således:

Ejendomsværdi: 67.000.000 kr.
Grundværdi: 13.422.800 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 29.992.500 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 56 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi: 67.000.000 kr.
Grundværdi: 13.422.800 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:   bortfalder

 Specifikation af forskelsværdien

Areal

Vægt

Areal x vægt

Samlet vægtet areal

I pct.

Beboelse

1.981 m²

1,0

1981 m²

1.981 m²

55

Butik

400 m²

1,2

480 m²

Kontor

1.000 m²

1,1

1.100 m²

Garage

214 m²

0,3

64 m²

Erhverv i alt

1.614 m²

1.644 m²

1.644 m²

45

Da vurderingsmyndigheden henfører mindre end halvdelen af forskelsværdien til erhvervsdelen, er ejendommen ikke dækningsafgiftspligtig jfr. den kommunale ejendomsskattelov § 23A, stk.1.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 7.285.100 kr. bortfalder

Vurdering pr. 1. oktober 2006

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 29.992.500 kr. bortfalder.

Vurderingsmyndigheden har ved vurderingerne i 2004 og 2006 henført en for stor del af forskelsværdien til den afgiftspligtige del.

SKAT har lagt vægt på, at der er tale om en fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter