Dato for udgivelse
26 Sep 2013 14:21
SKM-nummer
SKM2013.682.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-214479
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnede grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 henblik på nedsættelse af den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 16

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit F.2.


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr 1. oktober 2006.

Ejendommen, der er 43.208 m2 stor og bebygget med et enfamiliehus, ligger i landzone ca. 5 km nord for Århus.

På grund af en arealtilgang på 1.256 m2 optages ejendommen til årsomvurderingen pr. 1. oktober 2006 jfr. Vurderingslovens § 3 nr. 1. Samtidig ansættes der i henhold til Vurderingslovens § 33 stk. 16 en omberegnet grundværdi i basisniveau 2004.

Vurderingsmyndigheden har ved en fejl ansat den omberegnede grundværdi i prisniveau 2005. Den burde have været ansat i prisniveau 2004.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi ændres fra 311.300 kr. til 199.800 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2006 blev sat for højt.

Den indstillede ændring vil betyde, at den omberegnede grundværdi i 2006 nedsættes med ca. 36 %.