Dato for udgivelse
26 Sep 2013 09:47
SKM-nummer
SKM2013.679.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0265147
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnede grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 henblik på nedsættelse af den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 16

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit F.2


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr 1. oktober 2005.

Ejendommen, som er en beboelsesejendom med 1 lejlighed, havde på vurderingstidspunktet et matrikulær areal på 8.005 m² hvoraf 6.514 m² er noteret som strandbeskyttelsesareal. I forbindelse med vurderingen pr. 1. oktober 2005 har SKAT foretaget en omberegning af grundværdien på grund af en matrikulær ændring den 10. november 2004. Den omberegnede grundværdi er ansat efter byggeretsværdiprincip med udgangspunkt i prisniveau pr. 1. oktober 2003 og en områdepris på 170 kr./m².

Ved ansættelsen af den omberegnede grundværdi er der ved en fejl anvendt en forkert kvadratmeterpris på 250 kr./m² i stedet for 85 kr./m². Kvadratmeterprisen svarer til halvdelen af områdeprisen på 170 kr./m².

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi ændres fra 505.900 kr. til 259.900 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2005 blev sat for højt.

Den indstillede ændring vil betyde, at den omberegnede grundværdi i 2005 nedsættes med ca. 49 %.