Dato for udgivelse
06 Sep 2013 08:22
SKM-nummer
SKM2013.615.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-4294218
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, omberegnet grundværdi, kommunal fordeling
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og ændret den kommunale fordeling af grundværdien og den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Lov nr. 925 af 18. september 2012 og
Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011

Reference(r)

Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 33 stk. 16

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit C

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit E

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit F


Ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 af ejendommen X foretages der fejlagtigt ikke en korrekt kommunal fordeling af grundværdien og den omberegnede grundværdi.

Skatterådet har derfor ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og ændret den således:

Ejendomsværdi: 790.000.000 kr.
Grundværdi: 225.660.900 kr.
Kommunal fordeling:
Grundværdi i anden kommune:    5.458.300 kr. (Kommune A)
Grundværdi i anden kommune:  86.014.300 kr. (Kommune B)
Grundværdi i anden kommune:  32.749.700 kr. (Kommune C)
Grundværdi i anden kommune:  26.061.000 kr. (Kommune D)
150.283.300 kr.

      

Omberegnet grundværdi i 2005-niveau:

 178.469.900 kr.

Kommunal fordeling:

Grundværdi i anden kommune:   3.684.000 kr. (Kommune A)
Grundværdi i anden kommune:  84.554.600 kr. (Kommune B)
Grundværdi i anden kommune:  15.097.000 kr. (Kommune C)
Grundværdi i anden kommune:  13.431.100 kr. (Kommune D)
116.766.700 kr.

 

ændres til:

Ejendomsværdi:

790.000.000 kr.

Grundværdi: 225.660.900 kr.
Kommunal fordeling:
Grundværdi i anden kommune:   5.624.800 kr. (Kommune A)
Grundværdi i anden kommune:  86.184.100 kr. (Kommune B)
Grundværdi i anden kommune:  32.749.700 kr. (Kommune C)
Grundværdi i anden kommune:  26.061.000 kr. (Kommune D)
150.619.600 kr.

 

Omberegnet grundværdi i 2005-niveau:

 

178.469.900 kr.

Kommunal fordeling:
Grundværdi i anden kommune:   4.448.500 kr. (Kommune A)
Grundværdi i anden kommune:  68.161.000 kr. (Kommune B)
Grundværdi i anden kommune:  25.901.000 kr. (Kommune C)
Grundværdi i anden kommune:  20.611.000 kr. (Kommune D)
119.121.500 kr.

Begrundelsen for afgørelsen er, at SKAT fejlagtigt ikke har foretaget en korrekt kommunal fordeling af grundværdien og den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2006.

Da ændringen er til ugunst for ejer, og da ovenstående fejl kan tilskrives vurderingsmyndigheden, har Skatterådet givet afgørelsen fremadrettet skattemæssig virkning fra og med 1. januar 2014.