Dato for udgivelse
26 Jun 2013 13:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jun 2013 13:12
SKM-nummer
SKM2013.445.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
12-0181042
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
EU-handel, momsfritagelse, dokumentation
Resumé

SKAT udskyder ikrafttrædelsen af de skærpede dokumentationskrav som fastsat i SKM2013.197.SKAT til den 1. november 2013.

Hjemmel

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.10.1.1.3


SKAT har i SKM2013.197.SKAT fastsat skærpede krav til dokumentationen for, at sælger er berettiget til momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, i tilfælde, hvor køber eller en 3. mand på vegne af køber afhenter varerne med henblik på forsendelse eller transport til et andet EU-land.

SKAT revurderer p.t. behovet for at skærpe reglerne på området, herunder overvejer, om der bør fastsættes lempeligere krav til dokumentationen for forsendelsen eller transporten til det andet EU-land af varer i samhandlen med kendte samhandelsparter, herunder koncenforbundne selskaber.

SKAT udskyder på denne baggrund ikrafttrædelsen af de skærpede dokumentationskrav til den 1. november 2013.