Dato for udgivelse
26 Jun 2013 13:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jun 2013 13:12
SKM-nummer
SKM2013.445.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
12-0181042
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
EU-handel, momsfritagelse, dokumentation
Resumé

SKAT udskyder ikrafttrædelsen af de skærpede dokumentationskrav som fastsat i SKM2013.197.SKAT til den 1. november 2013.

Hjemmel

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.10.1.1.3


SKAT har i SKM2013.197.SKAT fastsat skærpede krav til dokumentationen for, at sælger er berettiget til momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, i tilfælde, hvor køber eller en 3. mand på vegne af køber afhenter varerne med henblik på forsendelse eller transport til et andet EU-land.

SKAT revurderer p.t. behovet for at skærpe reglerne på området, herunder overvejer, om der bør fastsættes lempeligere krav til dokumentationen for forsendelsen eller transporten til det andet EU-land af varer i samhandlen med kendte samhandelsparter, herunder koncenforbundne selskaber.

SKAT udskyder på denne baggrund ikrafttrædelsen af de skærpede dokumentationskrav til den 1. november 2013.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter