Dato for udgivelse
23 May 2013 10:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2012 09:49
SKM-nummer
SKM2013.326.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-2021-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Indsmuglede, cigaretter, salg, kokain, brugstyveri, besiddelse, peberspray, forsøg, tyveri, fængsel, told, bøde
Resumé

Politiet fandt ved ransagning på flere adresser kokain, peberspray og indsmuglede cigaretter hos T. T forklarede, at han havde købt de anførte cigaretter af en kammerat. Han ønskede ikke at identificere hvem han havde købt cigaretterne af. Cigaretterne var russiske eller hviderussiske. Cigaretterne var til eget brug og ikke til salg.

Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneder og en tillægsbøde på 30.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at fængselsstraffen blev fastsat til 1 år og T skulle til SKAT betale 15.822 kr. i told og afgifter for de indsmuglede cigaretter samt en bøde på 30.000 kr.

Reference(r)

Toldloven § 73
Straffeloven § 191
Straffeloven § 293a
Straffeloven § 276
Straffeloven § 181
Våbenbekendtgørelsen § 44

Henvisning

-


Vestre Landsret dom af 15. november 2012, 6. afdeling S-2021-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peter Hviid)

Afsagt af landsdommerne

Hanne Kildal, Annette Dellgren og Ida Skouvig med domsmænd

................................................................

Byrettens dom af 5. september 2012, nr. 8H-2885/2012

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 29. august 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.,

ved i tidsrummet fra den 1. marts 2012 til den 2. juli 2012 på adresserne G1 ...3, ...1 og i G2´s klubhus ...2, med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer at have besiddet ca. 80 gram kokain, hvoraf tiltalte havde videresolgt ca. 5 gram kokain til ST og SR, ligesom tiltalte var i besiddelse af 0,6 gram hash til eget brug

2.

indgår i forhold 1

3.

toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2,

ved i perioden fra den 30. juni 2012 til den 2. juli 2012, i tiltaltes skab i G2´s klubhus ...2, og i kælderrum nr. ... tilhørende adressen ...1, at have opbevaret i alt 9.500 indsmuglede cigaretter, selvom der ikke var betalt told og afgifter af cigaretterne

4.

våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1. nr. 11,

ved den 2. juli 2012, ca. kl. 10.45, på adressen ...1, uden politiets tilladelse at have besiddet en peberspray,

5.

straffelovens § 293a, brugstyveri af motorkøretøj,

ved i tidsrummet fra den 11. december 2011, ca. kl. 18.00 til den 12. december 2011, ca. kl. 04.05, uberettiget at have brugt personbil reg. nr. ... til kørsel fra ...4 til F1-bank og herefter til ...5, hvor bilen blev antændt og udbrændte,

6.

straffelovens § 276, jf. § 21, jf. § 286, forsøg på tyveri af særlig grov beskaffenhed,

ved den 12. december 2011, ca. kl. 03.05, i F1-bank, i forening med to ukendte medgerningsmænd, at have forsøgt at stjæle bankens døgnboks, idet tiltalte og medgerningsmændene bandt et reb i døgnboksen og den i forhold 5 brugsstjålne personbil, hvorefter de forsøgte at trække boksen ud, hvilket mislykkedes

7.

straffelovens § 181, stk. 1,

ved den 12. december 2011, ca. kl. 04.00, ved spejderhytten ud for ...6, i forening med 2 ukendte medgerningsmænd, at have sat ild til den i forhold 5 brugsstjålne personbil reg.nr. .... Ved branden skete der skade for et endnu ikke opgjort beløb.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel og erstatning.

Der nedlægges endvidere påstand om en tillægsbøde, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, og våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 11.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 74,6 gram kokain, 9.500 cigaretter og 1 peberspray hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2, 1. pkt.

Tiltalte erkendte sig skyldig i forhold 3 og 4, og delvis skyldig i forhold 1 men nægtede sig skyldig i forhold 5, 6 og 7.

Forsvareren tilkendegav, at konfiskation af de angivne effekter accepteres.

Gjensidige Forsikring har påstået, at tiltalte skal betale 151.181 kr. i erstatning.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse. Erstatningskravet er herefter henvist til civilt søgsmål.

Forklaringer

Tiltalte, T, har forklaret, at han bor halvdelen af tiden hos sine forældre, og halvdelen af tiden hos sin kæreste, NJ, der bor i ...1. Sådan har det i hvert fald været i den seneste tid. Han har været kæreste med vedkommende i ca. ½ år. Det er rigtigt, at han har et kaldenavn "...". Det er også rigtigt, at han har en Samsung telefon med nummeret ..., og at det er den telefon, han sædvanligvis benytter. Han kommer en del på ...2, der er et klubhus for "G2", der er en motorcykelklub, hvor medlemmerne mødes for at køre på motorcykel og drikke øl. Han har selv en motorcykel. Han kommer i klubhuset flere gange om ugen, mindst et par gange, i stedet for at gå i byen. I weekenderne skiftes medlemmerne til at være i klubhuset, så folk, der kommer, kan få en øl. Medlemmer kan komme og have gæster med, men der er ikke offentlig adgang til klubhuset.

Tiltalte mener ikke, at "G2" er en rockerklub. Det væsentligste i klubben er medlemmernes interesse for motorcykler og at køre på motorcykler. Han er kommet i klubhuset de seneste ca. 1 1/2 år. Medlemmerne bærer rygmærker, hvis de kører på motorcykel. Han har ikke selv et rygmærke. De mærker, der var på hans jakke, da han blev anholdt, er ikke rygmærker i den forstand, at de relaterer sig til medlemskab af klubben. Det er rigtigt, at politiet fandt den i anklageskriftet nævnte mængde cigaretter i et skab, der er mærket med tiltaltes navn.

Vedrørende forhold 1 forklarede tiltalte, at han havde været i besiddelse af 80 gram kokain, men kun til eget brug. De 22,6 gram, der blev fundet i solcentret "G1", hvor han kom jævnligt, eller i hvert fald en gang om ugen, er noget kokain, som han havde skjult bag ved solariet. Kokainen er købt af en bekendt, som han ikke vil identificere. Den 30. juni 2012 kom politiet pludselig i klubhuset. Der kom en del betjente, der var bevæbnede med både maskingeværer og maskinpistoler. Han blev overrasket over politiets ankomst, og han blev bedt om at lægge sig ned på gulvet, og det gjorde han, som vist i det foto, der er gengivet i bilag S-8-4. Politiet bad ham om at flytte sig, da de skulle arbejde bag ved baren. Da politiet ankom, stod han i en indgang mellem baren og det øvrige lokale. I forbindelse med denne episode fandt politiet i hans lomme 0,7 gram kokain, som tilhørte ham, og var en rest fra en fest, han havde deltaget i aftenen forinden. Under en ransagning den 13. juni 2012 fandt politiet 8 gram kokain i kælderrummet til hans kærestes lejlighed i ...1. Det var kokain, som tilhørte ham, og som han havde anbragt i kælderrummet. Under den efterfølgende ransagning den 2. juli 2012 i både kærestens kælder og lejlighed i ...1, var han hjemme, mens kæresten var på arbejde. Han opdagede politiets ankomst til stedet, for at foretage ransagningen, ved, at der gik en betjent rundt og rodede på altanen/buskadset udenfor lejligheden. Der blev fundet 30 gram kokain i buskadset udenfor lejligheden. Det er kokain, der tilhører ham, og som han har anbragt det pågældende sted. I lejlighedens skraldespand fandt politiet yderligere 6 gram kokain, men det er kokain, som han tidligere havde gemt i kælderen, og som politiet fandt dernede under den tidligere hemmelige ransagning i juni måned. Den pågældende kokain var rester fra en privat fest, som han havde deltaget i aftenen forinden. Han havde taget hele posen i kælderen, og posen indeholdt de 8 pølsemandsposer med i alt 8 gram kokain, og taget det hele med op i lejligheden. Han havde under festen selv fået noget kokain og havde givet noget til ST. Han huskede ikke, hvor meget kokain han havde givet ST, men der var ikke betalt for det, idet han selv tidligere ved andre lejligheder havde fået kokain af ST, når han havde noget. Han kender SR, men han har ikke solgt eller givet denne kokain. Den i bilag F-3-13 refererede telefonsamtale blev afspillet, og tiltalte erkendte, at det var ham, der talte med SR ved den pågældende lejlighed. Tiltalte blev endvidere foreholdt rapportudskriften af den pågældende telefonsamtale og kunne godt høre, at SR spurgte efter et eller andet, muligvis kokain, hash eller lignende. Det var derfor, at han bad SR om at komme ud i klubhuset, så han kunne tale med ham om, hvad han ønskede. Da SR kom ud i klubhuset, spurgte han efter kokain, men tiltalte sagde, at han ikke var i besiddelse af kokain.

Foreholdt sms-korrespondancen i bilag F-3-4, siderne 1, 2 og 3 med ST og kæresten samt telefonsamtalerne, forklarede tiltalte, at han godt kunne huske denne korrespondance og telefonsamtalen. Det, ST spurgte efter, var viagrapiller, som tiltalte havde i lejligheden i ...1. Politiet havde under den tidligere ransagning fundet viagrapillerne, men ikke medtaget dem. Samtalen med kæresten NJ, der også er refereret i bilaget, vedrører en nøgle til kælderrummet, hvor han troede, at viagrapillerne befandt sig.

Foreholdt at han tidligere i sin forklaring havde sagt, at viagrapillerne befandt sig i lejligheden, forklarede tiltalte, at dette må bero på en misforståelse. Viagrapillerne var i kælderrummet. Tiltalte forklarede, at han selv havde købt den angivne mængde kokain, ca. 80 gram, og at han havde betalt 15.000 kr. for denne mængde kokain. Han har selv et rimeligt stort forbrug af kokain, men han drikker ikke. Han har tidligere haft arbejde som mejerist, indtil han i midten af december måned kom på dagpenge.

Vedrørende forhold 3 forklarede tiltalte, at han havde købt cigaretterne af en kammerat ca. en uge tidligere. Han ønskede ikke at identificere den person, som han havde købt cigaretterne af. Cigaretterne er russiske eller hviderussiske, og det var cigaretter, som han selv skulle ryge, da han også er ryger. Han kan ikke helt præcis huske, hvad han gav for cigaretterne, men nok ca. 20-25 kr. pr. pakke. Pakkerne var ikke til salg, men kun til eget brug.

Vedrørende forhold 4 forklarede tiltalte, han havde fået eller købt peber-sprayen ca. ½ års tid forinden. Den skulle bruges til selvforsvar.

Vedrørende forholdene 5-7 forklarede tiltalte, at han ikke selv havde kendskab til andre, som skulle have deltaget i tyveriet af bankboksen hos F1-bank i ...7. Han havde ikke selv været i ...7 i december måned i 2011. Tiltalte kendte spejderhytten ud for ...6, idet spejderhytten ligger i et område lige overfor det sted i ...1, hvor kæresten, NJ, bor. Cigaretskoddet er fundet lige omkring det tidspunkt, hvor han og NJ havde indledt deres forhold i december måned 2011.

NJ har en lille hund, som han af og til lufter i det grønne område overfor NJs bopæl. Han havde dog ikke luftet hunden omkring den spejderhytte, der befinder sig i det pågældende område. Han kunne lufte hunden både morgen, middag og aften og sjældent senere end ved midnatstid. Når han luftede hunden, gik han og røg, og cigaretskodderne smed han fra sig. Det kan derfor ikke udelukkes, at cigaretskoddet, der er fundet, er hans, idet han sædvanligvis smider den, når han er færdig med at ryge. Han kom kun i det grønne område i forbindelse med hundeluftning, og når han skulle igennem området til træning, samt når han skulle besøge en kammerat, der boede i kolonihaverne. Grunden til at han ikke tidligere har fortalt om dette til politiet eller i forbindelse med retsmøder i sagen var, at han ikke fandt det ulejligheden værd, og at han under alle omstændigheder ville være blevet varetægtsfængslet alligevel. Han ville således afvente med at afgive denne forklaring, indtil han kom i retten i dag.

V.4 er en tidligere god ven og kammerat, som han ikke længere har så meget kontakt med, da han er flyttet fra byen og bor i ...8. V.4 kommer herefter ikke så tit i klubhuset mere. Det var nemlig i klubhuset, de traf på hinanden og talte sammen. Det fremgår af rapportmaterialet, at politiet den 19. juni 2012 opsøgte V.4 på dennes bopæl i ...8 om formiddagen. Det fremgår endvidere af rapportmaterialet, at de da foreholdt V.4, at politiet havde fået et tip om, at V.4 og tiltalte skulle have deltaget i tyveriet af bankboksen i ...7. Politiet fortalte endvidere V.4, at de havde fundet et cigaretskod med tiltaltes dna på. Den i bilag F-4-1 refererede telefonsamtale blev afspillet, og tiltalte bekræftede, at det var ham, der talte i telefon med V.4. Han tog ikke ud til V.4 den pågældende dag, men har senere talt med V.4 om, hvad det var for noget vigtigt, at han ville tale med tiltalte om. Det drejede sig netop om, at politiet havde været hos ham og foreholdt dem de førnævnte oplysninger. Hverken han eller V.4 kunne forstå, at de skulle være mistænkte i forbindelse med tyveriet af bankboksen i ...7. Det V.4 ville tale med ham om, kunne have være noget helt andet og meget vigtigt, herunder også kriminelle forhold som for eksempel stoffer og køb og videreoverdragelse af stoffer.

Foreholdt det foto, der er vedhæftet som bilag til bilag 1-5-3 forklarede tiltalte, at han normalt lufter hund i det grønne område på hjørnet af ...9. Han plejer ikke at lufte hund i det grønne område på den side af sidevejen, hvor cigaretskoddet blev fundet, men han kan komme i området i forbindelse med kørsel til træningscenteret, og når han besøger en kammerat i kolonihaverne.

Politiassistent V.1 forklarede som vidne vedrørende forholdene 5, 6 og 7 og i forbindelse med en gennemgang af overvågningsvideooptagelserne fra banken, at den bil, der var fundet udbrændt, og bilen på overvågningsvideoen er identiske på følgende punkter efter politiets opfattelse, dels vedrørende fælgene, dels vedrørende anhængertrækket og dels vedrørende bremselyset samt reservehjulet. Han forklarede endvidere, at man havde tydet de første tal på bilens nummerplade til 273. Vidnet forklarede endeligt, at man ikke havde undersøgt, hvorvidt de pågældende observerede ensartede forhold var kendetegnende for biler af mærket Suzuki.

V.2 har vedrørende forhold 7 som vidne forklaret, at han er spejderleder og tit opholder sig i spejderhytten. Han var der således også den 11. december, idet han var taget derud, dels for at læse lektier, dels for at holde sig vågen, indtil han skulle i skole næste dag. Da han opholdt sig i hytten, hørte han musik med sit headsæt på. Sent om natten den 12. december hørte han, selv om han havde sit headsæt på, en skinger lyd eller en hylelyd. Han troede først, at det kom fra headsættet, men da han tog det af, fortsatte lyden, og han gik derfor udenfor hytten for at undersøge, hvorfra lyden kom. Udenfor hytten så han et orange skær noget derfra, og da han kom nærmere, så han, at der var ildebrand på stedet. Det var en bil, der brændte. Han husker ikke præcist, hvornår han opdagede ildebranden, men det var om natten, og det var i hvert fald før kl. 6 om morgenen. Han ringede til politiet på 112, og politiet ville have ham til at give nummerpladen på bilen. Han kunne dog ikke komme så tæt på bilen, at han kunne aflæse nummerpladerne. Derefter meddelte politiet, at de ville sende politifolk til stedet, og de ankom lidt senere, men efter at brandbilen var kommet. Vidnet havde ikke set bilen, da han ankom til spejderhytten tidligere på aftenen den 11. december. Han ville heller ikke være gået forbi bilen, da han bruger en anden vej som adgang til spejderhytten.

Foreholdt rapporten bilag S-5-2 forklarede vidnet, at det er korrekt, at politiet spurgte ham om, hvorvidt han var ryger. Dette bekræftede han, og han havde også røget den pågældende aften. Han ved ikke, om han havde smidt cigaretskoddet udenfor, men da han kom ind i spejderhytten, havde han i hvert fald ikke et cigaretskod i hånden.

Politiassistent V.3, der ligeledes er hundefører forklarede som vidne, at han var på arbejde natten til den 12. december 2011 og på et tidspunkt blev sendt til brandstedet.

Foreholdt kortbilaget til bilag S-5-3 forklarede vidnet, at den tynde røde streg, der er indtegnet på kortet fra gerningsstedet, der er markeret med en rød prik, til den anden røde prik, der er markeret ved ...9, er det spor eller den rute, som hunden markerede, da man undersøgte stedet for friske spor. Politiet kendte på forhånd spejderhytten, der lå på stedet, og var derfor hurtigt fremme for at forhindre eventuelle skader. Da vidnet kom frem med sin hund, startede han straks sporingen af friske spor. Dette hedder forfølgelsesspor. Det er sporopsøgning, som hunden kan spore, hvis der på gerningsstedet er friske spor, opstået indenfor de sidste 2-3-4 timer. Hunden forfølger det friske spor, og dette spor ophører som indtegnet på kortet ved ...9. Under eftersøgning af sporet er det det eneste hunden foretager sig, og den kan der godt overse andre friske ting. På tilbagevejen går man samme rute, og hunden har da løsere tøjler og afsøger ruten for andre friske spor. Under tilbagegangen fra ...9 fandt hunden det cigaretskod, der lå i græsset. Det havde regnet, men regnen var holdt op, og cigaretskoddet var tørt, så det må have ligget der på stedet i kort tid. Hunden markerede for græsskoddet ved at stå med begge poter på hver sin side af cigaretskoddet, men hunden rørte ikke det pågældende skod. Han samlede cigaretskoddet op og sikrede det som bevis under sagen.

V.4 forklarede, at han kendte tiltalte fra klubben "G2", hvor han havde været crew. At være crew i klubben er en form for støttemedlem eller forsøgsmedlem. Det var således meningen, at han skulle se, hvilke aktiviteter der foregik i klubben og snuse lidt hertil. Der foregik ikke ret meget. Han var crew i ca. 1 år indtil for ca. 8-9 måneder siden, hvor han af personlige grunde fraflyttede området og ikke længere kom i klubben. Han har også, som han tidligere forklarede til politiet, ingen kendskab til tyveriet af bankboksen ved F1-bank i ...7, og han har slet ikke været i området på det pågældende tidspunkt, hvor han opholdt sig i ... ved .... Dette har han dokumenteret overfor politiet.

Foreholdt rapportforklaring bilag C-4-1, som han har gennemgået og underskrevet, forklarede vidnet, at han vedstod den i rapporten gengivne forklaring. Han nævnte ikke og løj om, at han faktisk godt kendte tiltaltes telefonnummer. Inden politiassistenten havde afhørt ham til rapport, havde han forklaret vidnet lidt om, hvad sagen drejede sig om, men ikke særlig konkret. Dog havde betjenten forklaret, at der var tale om en bilafbrænding. Vidnet kendte ikke noget hertil. Umiddelbart efter afhøringen til politirapporten ringede han til tiltalte, som han gerne ville snakke med for at høre, hvad det hele drejede sig om. Han sagde under telefonsamtalen, som det er korrekt refereret i rapportform, at det var lidt vigtigt, at få talt med tiltalte. Det var af nysgerrighed, at han kontaktede tiltalte. Han kan ikke nærmere begrunde, hvorfor han ikke i telefonsamtalen med tiltalte nærmere redegjorde for, hvad det konkret var, at han ville tale med denne om. Han ville ikke i telefonen fortælle tiltalte, at politiet havde fortalt ham, at det drejede sig blandt om bilafbrænding.

Foreholdt bilag C, 4-1-1, side 2, 2. afsnit, forklarede vidnet nu, at han ikke kan udelukke, at han efterfølgende har talt med tiltalte om politiets henvendelse til ham, og hvad det drejede sig om.

Tiltalte har supplerende forklaret, at det er korrekt, at han i forbindelse med en fest den 29. juni 2012 solgte 1-2 gram kokain til vennen ST. Prisen for den pågældende mængde kokain var 500-600 kr.

Personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet fire gange for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Sagerne er afgjort med bødestraf.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, og der foreligger en erklæring herom af 17. juli 2012, hvori er følgende:

"...

Konklusion:

Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en helt eller delvist betinget dom, vurderes T egnet til at modtage en sådan.

Det skal anbefales, at der fastsættes et vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen i et år, samt et betinget vilkår om misbrugsbehandling.

T vurderes ligeledes egnet til at afvikle samfundstjeneste.

..."

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han forsøger at finde arbejde som mejerist, som han er uddannet til, men at der er mange om de ledige stillinger. Lykkes dette ikke, vil han søge at få en anden uddannelse inden for fødevareområdet, eventuelt som kok. Han er villig til at udføre samfundstjeneste, såfremt han idømmes en betinget dom med vilkår herom.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 2. juli 2012, hvor han blev anholdt.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Når henses til mængden af den kokain, som tiltalte har erkendt at være i besiddelse af, samt når henses til at noget af kokainen er fundet opbevaret i pølsemandsposer, der typisk anvendes ved salg af stoffer, findes der at være en formodning for, at tiltaltes formål med at være i besiddelse af kokainen var at videresælge dette. Når dertil kommer oplysningerne om den måde, hvorpå tiltalte havde gemt stofferne, den refererede telefonsamtale med SR, der angiveligt drejede sig om dennes eventuelle køb af kokain af tiltalte, samt at denne har erkendt et mindre salg af kokain til vennen, ST, og endeligt det forhold, at tiltalte hverken til politiet under sagens efterforskning eller i retsmøder vedrørende varetægtsfængslingen eller til Kriminalforsorgen har oplyst om et eget forbrug af kokain, men nok et forbrug af hash og amfetamin, findes det bevist, at tiltalte besad kokainen, hovedsageligt med videresalg for øje og i mindre omfang til eget brug. Det kan endvidere efter politiets fund af 8 pølsemandsposer med kokainindhold ved anholdelsen i klubhuset, der tilhører "G2", som tiltalte var knyttet til, og hvortil der var adgang for medlemmer med gæster, anses for bevist, at tiltalte solgte kokainen til et større antal personer, blandt andet med tilknytning til "G2" og klubhuset.

Efter tiltaltes forklaring er der i den i anklageskriftet angivne mængde kokain medtaget 6 gram, der var en del af de 8 gram kokain, som politiet fandt under en hemmelig ransagning af kærestens kælder nogle dage før anholdelsen. Tiltalte anses derfor skyldig i at have været i besiddelse af ca. 74 gram heroin med videresalg til et større antal personer og har derved overtrådt straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.

Forhold 3 og 4

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i disse forhold. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2 og våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 11.

Forhold 5, 6 og 7

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at det er samme bil, der blev brugsstjålet i ...4, jf. forhold 5, anvendt til tyveriforsøget af bankboksen hos F1-bank, jf. forhold 6 og senere brændt af i ...6, jf. forhold 7, om aftenen den 11. december 2011, og den efterfølgende nat til den 12. december 2011, og at det efter dna-erklæringen er tiltaltes cigaretskod, der blev fundet af politiet umiddelbart efter brandepisoden og ca. 100 m fra gerningsstedet. Når henses hertil og til at vidnet, V.4, over for politiet benægtede at kende tiltaltes telefonnummer, men alligevel umiddelbart efter politiafhøringen ringede til tiltalte, og henset til indholdet af denne telefonsamtale, der indikerer at denne er en opfølgning på den netop overståede politiafhøring og muligvis med det formål at opnå kontakt med tiltalte inden politiet, og når henses til, at tiltalte først under sagens hovedforhandling har afgivet en forklaring om sin færden i området, hvor gerningsstedet befinder sig, og hvor cigaretskoddet blev fundet, samt når henses til at cigaretskoddet var smidt umiddelbart før fundet og tørt, selvom det havde regnet tidligere og til lige efter midnat natten mellem den 11. og 12. december 2011, findes det bevist, at tiltalte har - eller har medvirket til - at brugsstjæle bilen, som anført i forhold 5, forsøg på at stjæle bankboksen ved F1-bank i ...7, som anført i forhold 6, og endeligt at brænde bilen af som anført i forhold 7.

Da tyveriet af bankboksen er udøvet af flere gerningsmænd i forening og i øvrigt er groft, findes tyveriforsøget strafmæssigt at burde henføres under straffelovens § 286, stk. 1.

Herefter har tiltalte gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 293a (forhold 5), § 276, jf. § 21 og § 286 (forhold 6) og 181, stk. 1 (forhold 7).

Straffen fastsættes til fængsel i 18 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., § 293a, § 276, jf. § 21, jf. § 286, § 181, stk. 1, samt en tillægsbøde på 30.000 kr., jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 11.

Under hensyn til kriminalitetens art og omfang, findes der ikke grundlag for at gøre fængselsstraffen helt eller delvist betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Erstatningskravet vedrørende den afbrændte bil er henvist til civilt søgsmål.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 30.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Hos tiltalte, T, konfiskeres 74,6 gram kokain, 9.500 cigaretter og 1 peberspray.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.....................................

Vestre Landsret dom af 15. november 2012, 6. afdeling S-2021-12

Byretten har den 5. september 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 8H-2885/2012).

Påstande

Tiltalte har i forhold 1 erkendt sig skyldig i at have besiddet 62-63 g kokain til eget forbrug, hvoraf han har solgt 1-2 g kokain til ST, men har i øvrigt påstået frifindelse. Tiltalte har erkendt forhold 3 og 4, men har påstået frifindelse i forholdene 5, 6 og 7. Tiltalte har subsidiært nedlagt påstand om, at forhold 6 alene henføres under straffelovens § 285, stk. 1, og har i øvrigt påstået formildelse, herunder således at frihedsstraffen gøres delvist betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte tilpligtes at betale 15.822 kr. i told og afgifter for de cigaretter, der er omfattet af forhold 3.

Tiltalte har taget bekræftende til genmæle med hensyn til kravet om betaling af 15.822 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere på vegne af Gjensidige Forsikringsselskab nedlagt påstand om, at tiltalte tilpligtes at betale 151.181 kr. med renter fra den 28. august 2011.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.2, politiassistent V.3, V.4 og politiassistent V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han boede på ...5, men han opholdt sig primært hos sin kæreste og hos sine forældre. Han har en vest med mærket crew, som er for folk, der gerne vil hjælpe til i klubben. Han har også en vest, hvor der står prospect på. Det er nok rangordenen over crew. Næste trin op er, at man får et rygmærke med G2. Klubben er ikke en støttegruppe til rockerklubben G3, men G3 bliver inviteret med til festerne i G2. Han er kommet i klubhuset en del år, også før han blev crew. Det kan godt passe, at han havde vagt i klubben den 30. juni 2012. Det er rigtigt, at han havde en pølsemandspose med 0,7 g kokain i lommen. Han kender ikke noget til de 8 pølsemandsposer, der lå på gulvet i baren. Han havde ikke smidt poserne fra sig. Det kan godt være, at kokainen havde en værdi af 4.000 kr. Det er meget forskelligt, hvad 1 g kokain købes og sælges for. Det kan godt være 500 kr., men også mindre. Der plejer ikke at ligge kokain på gulvet i klubhuset. Han kender heller ikke noget til den kokain, der lå oven på køleskabet. Da politiet kom, befandt han sig ved indgangen til baren, men ikke inde i baren. Politiet bad ham lægge sig på gulvet inde i baren. Der sad nogle personer på stolene i baren. Han har aldrig erkendt besiddelse af 80 g kokain. Den kokain, han har besiddet, lå i 1 grams poser, fordi det var sådan, han selv havde købt den.

Han havde lagt kokainen i solcentret for ikke at bringe sine bofæller i en dum situation, hvis politiet kom. Solcentret ligger på samme vej som klubhuset, men ca. 500 m derfra. Det er rigtigt, at han solgte 1-2 g kokain til ST den 29. juni 2012. De havde været sammen til fest hos en af ST´s kammerater.

Foreholdt sms-korrespondancen mellem tiltalte og ST den 8. juni 2012, ekstrakten side 46, har han forklaret, at det drejede sig om viagrapiller. Pillerne lå i tiltaltes kærestes lejlighed. ST skulle på date.

Han har mødt SR hos fælles bekendte. Foreholdt deres telefonsamtale af 15. juni 2012 har tiltalte forklaret, at han ikke vidste, hvad det var, SR spurgte efter, men det kunne godt være stoffer. Senere kom SR i klubhuset, men da sagde tiltalte til ham, at han ikke havde kokain. Han har ikke solgt kokain til SR. Tiltalte kan ikke huske, hvorfor han sagde til SR, at han kunne komme ud i klubhuset.

Han har taget meget kokain og også røget hash. Det var meget forskelligt, hvilken mængde kokain, han indtog. Foreholdt, at han under personundersøgelsen til Kriminalforsorgen har forklaret, at han havde et misbrug af hash og amfetamin, har tiltalte forklaret, at det skyldes en misforståelse. Der skulle have stået kokain i stedet for amfetamin. Hans indtag af kokain kunne svinge mellem 1-2 g kokain og 7-8 g kokain på en weekend. Han har arbejdet, siden han var 15 år, og selv om han på et tidspunkt kom på dagpenge, havde han økonomi til at købe kokain til eget forbrug. Det var billigere at købe lidt større mængder. Han skylder banken 80.000 kr., men har ikke anden gæld.

Vedrørende forhold 5-7 har han forklaret, at han ikke kan huske, hvad han lavede den 12. december 2011. Han plejer at have sin mobiltelefon på sig, men han kan ikke huske, om han havde sin mobiltelefon på sig den 12. december 2011. Han ved ikke, hvem der har telefonnummer ..., som skulle have ringet til tiltaltes telefon den 12. december 2011 kl. 03.37, ekstrakten side 182. Han ved heller ikke, hvem der har nummer ..., der skulle have ringet til ham den 11. december 2011 om aftenen, ekstrakten side 181. Han har set nummeret ..., som også skulle have ringet til ham den 11. december 2011 om aftenen, ekstrakten side 181, men han kan ikke huske, hvem der har det nummer. Han kan ikke huske, om han brugte sin telefon natten mellem den 11. og 12. december 2011. Når han cyklede ud til sin kammerat, passerede han det område, hvor cigaretskoddet blev fundet. Han var hos kammeraten flere gange om ugen. Han kan ikke huske, om han var der den 12. december 2011. Han kender V.4 fra motorcykelklubben. Han vidste ikke, hvad den samtale, som han havde med V.4 den 19. juni 2012, handlede om. Han talte først med V.4 efter ca. 1 måned, og da fortalte V.4, at han havde haft en samtale med politiet vedrørende bl.a. afbrænding af en bil, og V.4 spurgte, om det var noget, tiltalte kendte til. Det var efter aftale med sin forsvarer, at han ikke fortalte om cigaretskoddet i grundlovsforhøret, for han ville alligevel være blevet varetægtsfængslet for besiddelsen af kokainen, og derfor var der ikke nogen grund til, at han fortalte om cigaretskoddet. Han hørte først om politiets mistanke mod ham i forhold 5, 6 og 7 den 2. juli 2012. Han er ret sikker på, at han sammen med sin kæreste har luftet hund i området, hvor cigaretskoddet blev fundet. Hun ryger også.

Tiltalte har vedrørende sine personlige forhold supplerende forklaret, at han har planer om at uddanne sig som fødevareteknolog. Det er en 2-årig ekstrauddannelse til mejeristuddannelsen. Han er fortsat kæreste med NJ.

V.2 har supplerende forklaret, at han ankom til spejderhytten mellem kl. 18 og 21. Han så ingen personer. Det var mellem kl. 02 og 06, at han hørte hylelyden. Han ringede til 112 med det samme. Han gik brandbilerne og politibilerne i møde. Han så ingen personer. Bilen brændte meget voldsomt. Han kunne ikke se branden fra hytten. Det kan godt være, at han har smidt et cigaretskod uden for hytten.

Politiassistent V.3 har supplerende forklaret, at han straks påbegyndte søgningen efter spor. Det var tørvejr, men det havde regnet tidligere på aftenen. Han lavede et spor-opsøg fra bilen. Hvis der er frisk fært, følger hunden dette. Den slog lige ind i sporet. Han tabte forfølgelsessporet ved ...9. Han brugte herefter tid på at søge op igen, men han kunne ikke komme videre. Han gik tilbage ad sporet til det sted, hvor han sidst var sikker på at have haft spor. Herefter søgte han og hunden efter henkastede genstande eller lignende. Han kunne se, hvor de tidligere havde gået. Hunden markerede helt tydeligt på cigaretskoddet. Det lå frit oven på græsset. Skoddet var tørt. Det kunne han se. Det bliver mere mørkegult, hvis det er vådt. Han tog mundbind og handsker på og skubbede det ind i en pose, han havde medbragt.

Sporet fra bilen var helt friskt. Det kunne han mærke på hunden, fordi den trak meget i ham. Jo friskere et spor er, jo mere trækker hunden.

Forevist kortet, ekstrakten side 132, har vidnet vist den rute, han gik med hunden. Der gik nok ca. 1/2 time, fra han påbegyndte søgningen, til han fandt cigaretskoddet. Han ved ikke hvilket cigaretmærke, der var tale om. Han havde lagt cigaretskoddet i en hvid pose, og han ville ikke tage det ud af posen igen for at se hvilket mærke, der var tale om, for han ville ikke ødelægge et evt. dnaspor. Da han udarbejdede kosterrapporten, skønnede han, at cigaretskoddet havde ligget ca. 100 m fra bilen. Han har nu opmålt strækningen til 207 m. Der er 152 m i luftlinje fra bilen til cigaretskoddet. Han havde ikke et kamera med, da han afsøgte området med hunden. Han kan ikke sige, hvor langt der var fra det spor, han havde gået med hunden, til det sted, hvor cigaretskoddet blev fundet. Det har været i kasteafstand, og det kan godt have været 2 m eller 5 m fra sporet. Hunden skifter ikke spor undervejs, så den slår ikke over i andre spor. Han fandt ikke andre cigaretskod. Det var et friskt spor helt op til ...9. Hvis sporet var ca. 4 timer gammelt, ville hunden ikke have trukket så meget i ham.

V.4 har supplerende forklaret, at han efter at have fået en ringeseddel, kontaktede politiet telefonisk den 19. juni 2012. Politiet fortalte, at der var blevet brændt en bil af den 12. december 2011, og politiet nævnte, at de havde fået oplyst, at vidnet, tiltalte og RB skulle have haft noget med det at gøre. Politiet sagde ikke, hvor de havde de oplysninger fra. Det er rigtigt, at han 11 minutter senere ringede til tiltalte. Det gjorde han, fordi han var nysgerrig og ville høre nærmere. Han ved ikke, hvorfor han ikke sagde til tiltalte i telefonen, hvad det drejede sig om. De mødtes efterfølgende, men han kan ikke huske, hvornår. Det kan have været omkring 1 uge senere, men det kan også have været 1 måned senere. Det er rigtigt, at han under afhøringen sagde til politiet, at han ikke havde tiltaltes telefonnummer, selv om det ikke passede, men han havde ikke lyst til at udlevere det til politiet.

Politiassistent V.1 har supplerende forklaret, at fælgene på bilen på overvågningsvideoen nøje stemmer overens med fælgene på den udbrændte bil. Fælgene er meget karakteristiske. Han ved ikke, om der er tale om standardfælge. Anhængertrækket stemmer også overens. Der er også overensstemmelse for så vidt angår Suzuki-mærket på reservehjulet og bremselyset. På den baggrund er det vidnets opfattelse, at de to biler i hvert fald er af samme type.

Da de fik henvendelsen fra den anonyme kilde i januar 2012, startede de en efterforskning op mod tiltalte, som de også havde nogle narkooplysninger på. V.4 var nævnt som en mulig gerningsmand, og det var derfor, de afhørte ham. V.4 ringede den 19. juni 2012, hvor de aftalte, at de skulle komme ud og afhøre ham. Ganske kort tid efter den første afhøring, ringede V.4 til tiltalte.

Når der i teleudskrifter står "00.00", har der været forsøgt opkald, men der har ikke været nogen forbindelse. Hvis opkaldet er besvaret, vil den tidsperiode, hvor der har været forbindelse, være angivet som en tidsperiode.

Der var vist to af hinanden uafhængige anonyme henvendelser til politiet i januar 2012. Sagen lå hos Politiet fra januar 2012, men han ved ikke , hvorfor de ikke foretog sig videre, før den centrale efterforskningsenhed, der havde en igangværende efterforskning mod tiltalte vedrørende narko, tog over i sommeren 2012. Politiet har ikke ment at kunne føre bevis for, at V.4 deltog i bl.a. afbrændingen af bilen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vedrørende forhold 1

Tiltalte har erkendt at have været i besiddelse af 62-63 g kokain til eget forbrug, hvoraf han har erkendt at have solgt 1-2 g til ST.

Efter oplysningerne i ransagningsrapporten om tiltaltes placering i klubhuset ved politiets ankomst i forhold til det sted, hvor pølsemandsposerne med kokain lå på gulvet, er det bevist, at den kokain, der blev fundet i klubhuset den 30. juni 2012, tilhørte tiltalte.

Det findes ikke herudover bevist, at tiltalte har besiddet kokain. Tiltalte findes derfor skyldig i at have besiddet ca. 69,3 g kokain.

Efter mængden af den kokain, som tiltalte har besiddet, sammenholdt med, at en væsentlig del af kokainen har været opbevaret i pølsemandsposer samt fundet af en elektronvægt og tomme pølsemandsposer i tiltaltes kærestes lejlighed, er det også efter bevisførelsen for landsretten bevist, at tiltalte har besiddet kokainen med henblik på videresalg og i mindre omfang til eget brug.

Vedrørende forhold 5 og 6

Efter bevisførelsen for landsretten er det ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed bevist, at tiltale er skyldig i disse forhold, og tiltalte frifindes derfor.

Vedrørende forhold 7

4 voterende udtaler

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at der ca. 207 m fra det sted, hvor bilen udbrændte, blev fundet et cigaretskod. Det fremgår af erklæringen fra Retsmedicinsk Institut, at den fundne dna er beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis den stammer fra tiltalte, end hvis den stammer fra en tilfældig anden person i den danske befolkning.

Det fremgår af oplysningerne fra vejrtjenesten i Karup, at det havde regnet natten mellem den 11. og 12. december 2011, men at der ikke havde været nedbør efter kl. 01-2.30.

Politiassistent V.3 har bl.a. forklaret, at der var et friskt spor helt op til ...9, og hvis sporet var ca. 4 timer gammelt, ville hunden ikke have trukket så meget i ham. Han har endvidere forklaret, at cigaretskoddet var tørt, og han har forklaret nærmere om, hvordan hunden fandt cigaretskoddet.

Tiltalte bor i ...5, og hans mobiltelefon gik omkring gerningstidspunktet ca. kl. 04 på en mast i ...5. Endvidere ligger tiltaltes kærestes lejlighed, hvor tiltalte efter sin forklaring ofte opholdt sig, relativt tæt på gerningsstedet og på det sted, hvor cigaretskoddet blev fundet.

På denne baggrund finder vi det efter bevisførelsen for landsretten bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, i dette forhold.

2 voterende udtaler

Vi finder det ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 7.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år. Landsretten har herved navnlig lagt vægt på mængden af kokain i forhold 1 og karakteren af forhold 7.

Det tiltrædes endvidere, at tiltalte er idømt en bøde på 30.000 kr. i forhold 3.

Efter forholdenes karakter er der ikke grundlag for at gøre frihedsstraffen delvist betinget.

Tiltalte tilpligtes at betale 15.822 kr. i told og afgifter for de cigaretter, der er omfattet af forhold 3.

Da der mangler dokumentation for det fremsatte erstatningskrav fra Gjensidige Forsikring, tager de juridiske dommere ikke kravet under påkendelse.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen. Tiltalte har fortsat været frihedsberøvet under anken.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at straffen nedsættes til fængsel i 1 år, og at tiltalte til SKAT skal betale 15.822 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.