For at et køretøj kan registreres, skal det være erklæret egnet til registrering. Du kan læse mere om importør- og forhandlererklæring under Erklær køretøj egnet til registrering.

Det er en forudsætning for registrering af et køretøj, at registreringsafgiften er betalt. Det kan enten ske via en forhandler registreret for registreringsafgifts månedsangivelse eller ved at registreringsafgiften betales til Motorstyrelsen. 

Registreringsafgift

Hvis registreringsafgiften betales hos Motorstyrelsen, kan køretøjet registreres hos en hvilken som helst nummerpladeoperatør eller hos Motorstyrelsen. Hos Motorstyrelsen koster personlig betjening 200 kr. oven i pladernes pris.

 1. Vælg Registrering og klik på Registrer køretøj.
 2. Fremsøg køretøj via stelnummer eller Køretøj-ID (eller registreringsnummer ved genregistrering).
 3. Lås køretøjet op med IRK-kode, kontroltal eller RAK-koder.
 4. Angiv anvendelse samt eventuel supplerende anvendelse og klik på Tilføj (Nogle anvendelser kræver gyldig dokumentation og må kun vælges, hvis dokumentation er set). Slet eventuelt supplerende anvendelser ved at klikke på Slet supplerende anvendelse til højre. Klik Næste.
 5. Angiv eventuelle klausuler (opdelt i 4 grupper hvor 1 og 2 er placeret sammen, mens 3 og 4 er hver for sig). Udfyld de felter som kræves og klik på Tilføj. Næste skærmbillede ser de registrerede klausuler.
 6. Angiv eventuelle tilladelser fra listen og klik på Tilføj.
 7. Udfyld Ejer/Bruger ved at angive primær ejer og primær bruger (klik på Primær bruger er den samme som primær ejer, hvis det er tilfældet). Vælg mellem CPR (personer), CVR (virksomheder) eller AKR (udenlandske personer og virksomheder) og klik Tilføj.
 8. Tilføj eventuel leasingaftale, hvis en sådan er registreret på køretøjet.
 9. Indtast eventuelle supplerende oplysninger (nogle kan være krævede)
 10. Vælg nummerplade ved først at angive EU (ja eller nej) og herefter pladeserietype.
 11. Vælg et forsikringsselskab, som er online eller tast forsikringsbevisnummer. Klik eventuelt af i Samtykkeerklæring, Tilvælg kasko og Vognskifte. Klik på Anmod om forsikring.
 12. På godkendelsessiden skal du nøje kontrollere at oplysningerne er rigtige. Klik Godkend for at bekræfte oplysningerne eller klik Fortryd for at rette oplysningerne.
 13. Kvitteringen skal printes ud og udleveres til kunden (Vigtigt!).

Personer under 18 år kan ikke registreres som ejer, medmindre der foreligger en værges eller statsforvaltningens samtykke. Personer under 18 år kan dog godt være registret som ejer af knallerter.

Personer under 18 år har ikke adgang til selvbetjening i Motorregistret, da det private ejer-/brugerskifte kun kan bruges af personer over 18 år med NemID.

Hvis et køretøj har fået tildelt et leasingcertifikat, er der en ekstra sektion øverst i Ejer/bruger-fanen, hvor leasingcertifikatet kan tilknyttes køretøjet under registrering. For at kunne tilknytte leasing til registreringen skal du kende leasingcertifikatkoden.

 1. Vælg Registrering og klik på Registrer køretøj.
 2. Søg køretøj frem via stelnummer eller Køretøj-ID (KID) og følg beskrivelsen ovenfor.
 3. Ejer/bruger fanen skal du vælge leasingaftalen og indtaste leasingcertifikatkoden.
 4. HUSK at klikke på Tilføj, når du har tastet koden.

Når registreringen er gennemført er ejer/bruger låst, og der kan ikke skiftes ejer/bruger på køretøjet, så længe køretøjet er leaset. For at ændre ejer/bruger-forhold kræver det, at leasingforholdet ophører. Det kan kun ske via Motorstyrelsen.

Hvis du som nummerpladeoperatør støder på et låst køretøj, skal du kontakte Motorstyrelsen for at finde årsagen.

Køretøjer fra EU/EØS, Færøerne eller Grønland

Når et køretøj fra et EU/EØS-land, Færøerne eller Grønland skal registreres i Danmark, skal Motorstyrelsen underrette den myndighed i landet, som har udstedt registreringsattesten.

Pladeoperatøren skal derfor umiddelbart efter registreringen inddrage og sende den udenlandske registreringsattest til Motorstyrelsen.

Sammen med registreringsattesten skal pladeoperatøren sende det nye registreringsnummer, den nye registreringsdato og en besked om, hvorvidt de udenlandske nummerplader er afleveret.

Køretøjer fra andre lande

Når et køretøj fra et land uden for EU/EØS, Færøerne eller Grønland, skal registreres i Danmark, skal pladeoperatøren først inddrage og sende den udenlandske registreringsattest til Motorstyrelsen.

Først når Motorstyrelsen har sendt en kvittering for modtagelse af den udenlandske registreringsattest, må køretøjet registreres og udstyres med danske nummerplader.

Umiddelbart efter registreringen skal pladeoperatøren sende Motorstyrelsen det nye registreringsnummer, den nye registreringsdato og en besked om, hvorvidt de udenlandske nummerplader er afleveret.

Send oplysninger til

I begge tilfælde skal registreringsattest og oplysninger sendes til:

Motorstyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Senest 2 måneder efter registreringen underretter Motorstyrelsen den udenlandske myndighed om, at køretøjet er registreret i Danmark.