Dato for udgivelse
12 Feb 2013 11:04
SKM-nummer
SKM2013.120.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0041383
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2006 og ændret vurderingerne således, at grundværdien og den omberegnede grundværdi forhøjes pr. 1. januar 2003, at grundværdien forhøjes og den omberegnede grundværdi bortfalder pr. 1. oktober 2003, og at den omberegnede grundværdi bortfalder pr. 1. oktober 2006.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven, LBK nr. 175 af 23-02-2011, § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven, LBK nr. 175 af 23-02-2011, § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 13,
Vurderingsloven § 33, stk. 16, 17 og 18

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit C

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit F.2


I forbindelse med en henvendelse fraA den 29. august 2011 vedrørende den omberegnede grundværdi

bliver SKAT opmærksom på, at der ved vurderingen den 1. oktober 2003 og 1. oktober 2006 uhjemlet

er ansat en omberegnet grundværdi i basisår 2003.

SKAT bliver desuden opmærksom på, at grundværdien ved vurderingerne 1. januar 2003 og 1. oktober 2003 er ansat uden hensyntagen til de fremtidige byggemuligheder.

Ejendommen, der er en beboelsesejendom med 42 lejligheder, er omfattet af lokalplan K. Lokalplanen

er vedtaget i september 2001 i forbindelse med arealoverførsel fra land- til byzone. Området er i lokal-

planen udlagt til tæt-lav bolig-bebyggelse.

Efter frastykning af 11.773 m2 i 2002 ansættes ejendommens grundværdi pr. 1. januar 2003 som råjord uden særlig hensyntagen til fremtidige byggemuligheder:

Grundværdi  274.200 kr.
Grundværdispecifikation:
17.405 m2 á 15 kr. = 261.100 kr reguleret med 1,05  274.200kr.
Omberegnet grundværdi i 2002-niveau:  261.100 kr.
Grundværdien burde have været ansat som råjord med hensyntagen til fremtidige byggemuligheder:
Grundværdi:   913.800 kr.
Grundværdispecifikation:
17.405 m2 á 50 kr. = 870.250 kr. reguleret med 1,05   913.800kr.
Omberegnet grundværdi i 2002-niveau:   870.300 kr.
Ejendommen vurderes således pr. 1. oktober 2003:
Ejendomsværdi:    274.200 kr.
Grundværdi:  274.200 kr.
Grundværdispecifikation:
17.405 m2 á 15 kr. = 261.100 kr. reguleret med 1,05 274.200kr.
Omberegnet grundværdi i 2003-niveau:      261.100 kr.
Der er ingen omberegningsgrund pr. 1. oktober 2003 jfr. vurderingslovens § 33 stk. 16, 17 og 18, og den ansatte omberegnede grundværdi er derfor uden hjemmel.
Ejendommen burde have været ansat således:
Ejendomsværdi:  913.800 kr.
Grundværdi:    913.800 kr.
Grundværdispecifikation:
17.405 m2 á 50 kr. = 870.250 kr. reguleret med 1,05  913.800kr.
Omberegnet grundværdi i 2003-niveau:   bortfalder.
Ejendommen bebygges og vurderes den 1. oktober 2004 således:  
Ejendomsværdi:   40.000.000 kr.
Grundværdi:  3.537.800 kr.
Grundværdispecifikation:
42 byggeretter á 70.000 kr. =          2.940.000kr.
   12.536 m2 à 88 kr. =    1.103.168 kr.
4.869 m2 à 0 kr. =  

0 kr.

 

Værdinedslag  -505.396 kr.
I alt      3.537.772 kr.
Fradrag i grundværdi for forbedringer:     2.200.100kr.
Ejendommen vurderes således pr. 1. oktober 2006:
Ejendomsværdi:   52.000.000kr.
Grundværdi:  6.459.000 kr.
Grundværdispecifikation:
42 byggeretter á 128.000 kr. =     5.376.000kr.
12.536 m2 à 160 kr. =   2.005.760 kr.
4.869 m2 à 0 kr. =   0 kr.  
Værdinedslag  -922.720 kr.
I alt     6.459.040kr.
 Fradrag i grundværdi for forbedringer:   2.200.100 kr.
 Omberegnet grundværdi i 2003-niveau:   3.537.800 kr.
Der er ingen omberegningsgrund pr. 1. oktober 2006 jfr. vurderingslovens § 33 stk. 16, 17 og 18, og den ansatte omberegnede grundværdi er derfor uden hjemmel.
Ejendommen burde have været ansat således:
Ejendomsværdi:   52.000.000kr.
Grundværdi:     6.459.000 kr.
Grundværdispecifikation:
42 byggeretter á 128.000 kr. =    5.376.000 kr.
12.536 m2 à 160 kr. =  2.005.760 kr.
4.869 m2 à 0 kr. = 0 kr.
Værdinedslag     -922.720 kr.
I alt 6.459.040 kr.
Fradrag i grundværdi for forbedringer:   2.200.100 kr.
Omberegnet grundværdi i 2003-niveau:   bortfalder

 SKAT har indstillet til Skatterådet, at vurderingerne pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2006 ændres som vist ovenfor, herunder at de omberegnede grundværdier pr. 1. oktober 2003 og 1. oktober 2006 bortfalder.

Begrundelsen er, at SKAT fejlagtigt har ansat grundværdien pr. 1. januar 2003 og 1. oktober 2003 uden hensyntagen til de fremtidige byggemuligheder, ligesom de omberegnede grundværdier pr. 1. oktober 2003 og 1. oktober 2006 er ansat uden hjemmel.

Skatterådet har tiltrådt SKATs indstilling og begrundelse DaA har henvendt sig den 29. august 2011, har Skatterådet besluttet at give afgørelsen skattemæssig virkning fra 30. august 2008.