Dato for udgivelse
12 Apr 2013 11:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Apr 2013 11:29
SKM-nummer
SKM2013.216.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
13-0019238
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
elafgift, godtgørelse, elbiler, ophævelse
Resumé

Ophævelse af styresignal om opladning af batterier til elbiler - godtgørelse af elafgift

Reference(r)

E.A.4.6.3.2

Henvisning

E.A.4.6.3.2


Skatterådet traf den 27. april 2010 afgørelse i en sag om elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier til elbiler. Det bindende svar, der indeholdt virksomhedens forretningskoncept blev ikke offentliggjort af konkurrencemæssige hensyn. I stedet blev det lovfortolkende spørgsmål offentliggjort i SKM2011.259.SKAT med angivelse af, at der var tale om en præcisering af gældende ret.

Ved lov nr. 1353 af den 21. december 2012 er reglerne for godtgørelse af elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler blevet præciseret, og derfor ophæves styresignal SKM2011.259.SKAT.

Det skal bemærkes, at det fremgår af ovennævnte lov, at der ydes tilbagebetaling med virkning fra og med den 27. april 2010 og til og med den 31. december 2015.

Dette styresignal træder i kraft ved offentliggørelsen på SKATs hjemmeside, og det bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen.