Som virksomhed skal du indgå en abonnementsaftale med Skattestyrelsen før det er muligt at anvende SA Pro. Abonnementsaftalen finder du på skat.dk/SAPro. Aftalen udfyldes med virksomhedens CVRnr. samt fulde navn og adresse på forsiden. Derudover skal aftalen dateres og underskrives. Den underskrevne aftale sendes som en PDF-fil til sapro@sktst.dk. I emnefeltet på mailen skal du skrive "Anmodning om adgang til A Pro".

Når vi har modtaget aftalen, opretter vi de nødvendige pligter i Erhvervssystemet. Som kvittering for oprettelsen, vil du modtage et nyt registreringsbevis. Senest 7 dage efter indsendelse af aftalen vil det være muligt at gå ind i Tast Selv Erhverv og knytte virksomhedens certifikater til SA Pro, som beskrevet i afsnittet 'Til virksomheden: Sådan fortæller du Skattestyrelsen hvilke certifikater, der må bruge SA Pro'.

Information vedrørende SA Pro er samlet på hjemmesiden skat.dk/SAPro.