Når revisoren/administrator skal angive hvilke certifikater, der skal anvende SA Pro, skal revisoren/administrator logge på Tast Selv Erhverv med et certifikat med administratorrettigheder, et såkaldt LRA-certifikat af typen CA. Løsningen kræver, at det er et certifikat fra DanId. Menupunktet 'Opret aftale om adgang via servicegrænseflade' er kun synligt, når man logger ind med LRA-certifikat.

SA Pro løsningen understøtter nu både certifikater af typen VOCES 1 (virksomhedscertifkat) og MOCES 1 (medarbejdercertifikat/digital signatur) samt NemId virksomhedscertifikat VOCES 2 og NemId medarbejdercertifikat MOCES 2.

Vær opmærksom på at virksomheden først kan angive certifikater i Tast Selv Erhverv, efter at der er indgået en abonnementsaftale og Skattestyrelsen har oprettet de nødvendige pligter i Erhvervssystemtet. Læs mere om abonnementsaftalen i afsnittet 'Til virksomheden: Sådan anmoder du Skattestyrelsen om at bruge SA Pro (abonnementsaftale)'.

 Kort fortalt skal revisoren/LRA-administrator:

 1. Log ind på Tast Selv Erhverv med LRA-certifikat
 2. Vælg 'eIndkomst / CPS'
 3. Vælg 'Opret aftale om adgang via servicegrænseflade'
 4. Tryk 'Opret'
 5. Indtast UID eller RID og tryk 'Opret'
 6. Vælg det UID/RID du netop har oprettet og tryk 'Redigér'
 7. Sæt flueben ved 'PersonKontrolOplysningHent'
 8. Tryk 'Godkend' 

Disse steps gentages for alle de certifikater, der skal have adgang til SA Pro. Skal LRA-certifikatet have adgang til SA Pro skal dette ligeledes registreres efter ovenstående opskrift.

Log ind på Tast Selv Erhverv med LRA-certifikat
Gå til skat.dk/tastselverhverv og tryk på 'Log på med NemID', som vist på billedet nedenfor.

  

Vælg SE-nummer
Hvis virksomheden har mere end et SE-nummer, vil der komme et skærmbillede op, hvor det relevante SE-nummer skal vælges, som vist på billedet.                           
Vælg 'eIndkomst / CPS'
I topmenuen vælges Ansatte og herefter vælges menupunktet 'eIndkomst / CPS' i venstremenuen, som vist på billedet nedenfor.                                    

  

Vælg 'Opret aftale om adgang via servicegrænseflade'
Vælg punktet 'Opret aftale om adgang via servicegrænseflade', som vist på billedet nedenfor.

 

   Typiske fejlsituationer

 • Problem: Du kan ikke se punktet 'Opret aftale om adgang via servicegrænseflade'. Løsning: Log ind med gyldigt LRA-certifikat
 • Problem: Du bliver sendt til forsiden på skat.dk når du trykker på punktet 'Opret aftale om adgang via servicegrænseflade'. Løsning: Du har ikke indgået en abonnementsaftale med Skattestyrelsen. Send en mail til sapro@sktst.dk og anmod om at få adgang til SA Pro, som det er beskrevet i afsnittet 'Til virksomheden: Sådan anmoder du Skattestyrelsen om at bruge SA Pro (abonnementsaftale)'. 

  

Tryk 'Opret' 
Tryk på knappen 'Opret', som vist på billedet nedenfor.

Indtast UID/RID
Angiv om det er et virksomhedscertifikat eller medarbejdercertifikat, der skal oprettes. Hvis det er et virksomhedscertifkat, skal UID indtastes i feltet nedenfor. Hvis det er et medarbejdercertifikat, skal RID indtastes i feltet nedenfor. Husk at flytte knappen for om det er et virksomhedscertifikat eller et medarbejdercertifikat. Det er kun nummeret du skal indtaste. Afslut med at trykke på knappen 'Opret'.

Certifikatet du netop har oprettet står nu på listen. Vælg dette certifikat og tryk på knappen 'Redigér'. 

Typisk fejlsituation

 • Problem: Du kan ikke se certifikatet på listen. Løsning: Du har logget ind med certifikat uden LRA-rettigheder. Log ind med gyldigt LRA-certifikat og opret medarbejder- eller virksomhedscertifikat på ny.

Sæt flueben ved 'PersonKontrolOplysningHent'(R75 oplysninger) og 'PersonSelvangivelseOpret' (indberet oplysningssskema) 
Et nyt vindue åbner hvor du kan vælge de webservices, som certifikatet skal kunne anvende (Listen vil kun indeholde de webservices, som din virksomhed har adgang til). Sæt flueben ud for de to webservices 'PersonKontrolOplysningHent' og 'PersonSelvangivelseOpret' og tryk 'Godkend'.

 

Certifikatet kan nu anvendes i forbindelse med de to webservices.

Fejlmeddelelser 
Hvis du får en fejlmeddelelse, når du forsøger at hente R75 oplysningerne, kan det skyldes følgende:

Fejlmeddelelse: "Authorization error. Error.id = xxxxxxxxxxxxx" (13 cifre)

Der er to fejlmuligheder:

 1. Du har ikke tilknyttet de to webservices til det anvendte certifikat.
 2. Du har tilknyttet det anvendte certifikat forkert. Formentlig er medarbejdercertifikatet blevet oprettet som et virksomhedscertifikat. Det vil sige, at du har oprettet certifikatet med UID i stedet for det korrekte RID. Løsningen er, at du opretter certifikatet med RID. 

Fejlmeddelelse: "WSDoAllReceiver: The certificate used for the signature is not trusted"

Du har anvendt et ugyldigt certifikat.

Tip:

Du kan se dit certifikatnr RID eller UID ved at klikke på knappen "Detaljer"