Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Collapse E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.4.1 MineralolieprodukterE.A.4.1 Mineralolieprodukter
Expand E.A.4.2 Kul og affaldsvarmeE.A.4.2 Kul og affaldsvarme
Expand E.A.4.3 ElektricitetE.A.4.3 Elektricitet
Collapse E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.
E.A.4.4.1 Regel og lovgrundlag
E.A.4.4.2 Historik
E.A.4.4.3 Definition: Naturgas og bygas
E.A.4.4.4 Naturgas og bygas omfattet af reglerne
E.A.4.4.5 Virksomheder omfattet af gasafgiftsloven
Expand E.A.4.4.6 Forbrugsregistrering for gas og varme og registrering for handel med varmeE.A.4.4.6 Forbrugsregistrering for gas og varme og registrering for handel med varme
Collapse E.A.4.4.7 Afgiftens størrelse og beregningE.A.4.4.7 Afgiftens størrelse og beregning
E.A.4.4.7.1 Afgiftssatser [Væsentlige ændringer]
E.A.4.4.7.2 Beregning af afgiftsgrundlag
Expand E.A.4.4.8 Opgørelse og afregningE.A.4.4.8 Opgørelse og afregning
E.A.4.4.9 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
Expand E.A.4.4.10 Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarmeE.A.4.4.10 Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme
Expand E.A.4.4.11 Afgifter på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.)E.A.4.4.11 Afgifter på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.)
Expand E.A.4.5 KuldioxidE.A.4.5 Kuldioxid
Expand E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgiftE.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
Expand E.A.4.7 Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifterE.A.4.7 Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
E.A.4.8 Tilskud til dækning af energispareafgift af el mv.
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.4.4.7.1 Afgiftssatser

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for naturgas og bygas.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats for naturgas og bygas
  • Afgiftssats for gas til motorbrændstof
  • Afgiftssats for gas til el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker
  • Løbende leverancer af gas - satsændringer
  • Tidligere afgiftssatser
  • xOversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelse med viderex.

 

Afgiftssats for naturgas og bygas

I 2017 gælder følgende afgiftssats:

1. jan. - 31. dec. 2017

x1. jan. - 31. dec. 2018x

Naturgas og bygas øre/Nm3 218,8 219,9

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen er sket første gang for kalenderåret 2016.

Satserne reguleres på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde.

Se GASAL § 1, stk. 2, 1. pkt. samt MINAL § 32 a.

Afgiftssatsen for naturgas og bygas gælder både for gas til varmeproduktion i gaskedler og for gas, der anvendes i fx gaskomfurer og gasovne.

Afgiftssats for gas til motorbrændstof

I 2017 gælder følgende afgiftssats:

1. jan. - 31. dec. 2017

x1. jan. - 31. dec. 2018x

Gas til motorbrændstof

øre/Nm3

301,8

303,3

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen er sket første gang for kalenderåret 2016.

Satserne reguleres på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde.

Se GASAL § 1, stk. 3 samt MINAL § 32 a.

Afgiftssats for gas til el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker

Der skal betales afgift af gas, der anvendes til produktion af elektricitet og varme på stationære motorer i kraftvarmeværker, efter satsen for naturgas og bygas. Se GASAL § 1, stk. 3.

Dette gælder fx gas, der anvendes til el- og varmeproduktion på små kraftvarmeværker med en produktionskapacitet på under 150 kW. Det vil sige på anlæg, hvor der produceres elektricitet, som der ikke skal betales elafgift af.

Løbende leverancer af gas - satsændringer

For løbende leverancer, hvor afregningsperioden begynder før og slutter efter tidspunktet for en satsændring, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som perioden fra satsforhøjelsen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Med SKATs tilladelse kan der ske afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, hvoraf der skal betales afgift.

Tidligere afgiftssatser

Se afgiftssatserne efter gasafgiftsloven i perioden 1. januar 2012 - 31. december 2016 i nedenstående skema:

1. jan. - 30. juni 2012

1. juli - 31. dec. 2012 

1. jan. - 31. jan. 2013 

1. feb. - 31. dec. 2013 

1. jan. - 31. dec. 2014 

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

Naturgas og bygas

øre/Nm3

235,3

235,3 

239,5 

279,5 

284,5

215,8

217,5

Gas til motorbrændstof

øre/Nm3

293,1

281,1 

287,2 

287,2 

292,3

297,6

300,0

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelse med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Afgørelser fra Skatterådet

xSKM2017.323.SRx

xDa det måleteknisk ikke er muligt at opdele varmefremstillingen fra spørgers anlæg i henholdsvis varme fra kraftvarmedelen og varme fra varmepumpen, og afgiftslovgivningen ikke fastsætter regler for denne fordeling, bekræfter Skatterådet, at hele anlægget kan betragtes som ét kraftvarmeanlæg, når elfremstillingen er reel, jf. gasafgiftslovens §§ 1, stk. 1-3, og § 8, stk. 2.x

 
Fik du svar på dine spørgsmål?