Indhold

Arrangører af væddeløb kan efter SPILL § 13, stk. 1 få tilladelse til landbaserede lokale puljevæddemål på:

 • cykelløb på bane,
 • hundevæddeløb på væddeløbsbane,
 • kapflyvning med duer, og
 • hestevæddeløb.

Bemærk

Udover de krav, som alle ansøgere til en tilladelse skal opfylde. er det er et krav, at en ansøger til at udbyde lokale puljevæddemål skal være tilsluttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller -forbund. Se SPILL § 25, stk. 2.

Puljevæddemål

Et puljevæddemål defineres som et eller flere væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne.

Se SPILL § 5 og bemærkningerne hertil.

Tilladelsens længde

Tilladelsen kan gives for indtil 3 år, og kun for de dage og for et bestemt antal dage for de enkelte år. Det vil sige, at tilladelsesindehaveren skal indsende et løbsprogram dækkende et kalenderår før tilladelsen kan tages i brug det pågældende år.

Se SPILL § 13, stk. 2.

Tilbagebetalingsprocent

Ved puljevæddemål i forbindelse med hundevæddeløb på væddeløbsbane, kapflyvninger med duer og hestevæddeløb skal der af indskudssummerne anvendes følgende andele til gevinster til spillerne:

 1. 80 pct. ved vinder- og pladsspil.
 2. Mindst 65 pct. ved kombineret spil bortset fra V5- og V6-spil.
 3. 59 pct. ved V5- og V6-spil.

Ved puljevæddemål i forbindelse med cykelløb på bane skal der af indskudssummerne mindst anvendes følgende andele til gevinster til spillerne:

 1. 65 pct. ved vinder- og pladsspil.
 2. 60 pct. ved andet spil.

Se BEK nr. 1304/2011 § 3, stk. 1 og 2.

Bemærk

Tilladelsesindehaveren skal afrunde gevinster nedad til det nærmeste kronebeløb.

Se også

 • Afsnit J.A.2.2 om spiltyper
 • Afsnit J.A.2.3 om hvornår et spil kræver tilladelse
 • Afsnit J.A.4 om kriterier for alle ansøgere