Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2019, 2018 og 2017. Læs mere om blandt andet topskat eller personfradrag. Brug pilene for at ændre år.

Satser og be­løbs­grænser for alle love på skatte- og afgifts­området (skm.dk)

Kommuneskatter (skm.dk)

 

SkatPensionPersonalegoderKost og logiEjendomKørselBørnGaver
Skat
20192018
Vis senere år
Aktieindkomst (progressionsgrænse)54.000 kr.52.900 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen)27/42 %27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag8 %8 %
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt)37.200 kr.34.300 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent)10,10 %9,50 %
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag44.800 kr.43.800 kr.
Bundskat12,16 %11,13 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt)22.400 kr.21.200 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent)6,25 %6 %
Grøn check (andre over 18 år)630 kr.765 kr.
Grøn check (pensionister)900 kr.930 kr.
Jobfradrag (maksimalt)2.100 kr.1.400 kr.
Jobfradrag (procent)3,75 %2,50 %
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse)8.000 kr.8.000 kr.
Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag)AfskaffetAfskaffet
Personfradrag (fyldt 18 år)47.000 kr.46.000 kr.
Personfradrag (under 18 år)35.300 kr.34.500 kr.
Restskat (grænse for indregning)20.500 kr.20.100 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente-På vej
Restskat: Procenttillæg-På vej
Skatteloft (personlig indkomst)52,05 %52,02 %
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst)42 %42 %
SundhedsbidragAfskaffet1 %
Topskat15 %15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)513.400 kr.498.900 kr.
UdligningsskatAfskaffetAfskaffet
UdligningsskattegrænseAfskaffetAfskaffet
Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller)AfskaffetAfskaffet
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse)6.200 kr.6.100 kr.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter