Uanset den ordinære genoptagelsesfrist på 3 år i SFL § 31 kan et afgiftstilsvar eller en afgiftsgodtgørelse fastsættes af Skatteforvaltningen eller ændres efter anmodning om genoptagelse fra den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede, hvis en af betingelserne i SFL § 32, stk. 1, nr. 1 - 4, er opfyldt. Se SFL § 32, stk. 1.

SFL § 32, stk. 1, er udtømmende og afgiftstilsvaret/afgiftsgodtgørelsen kan derfor kun ændres, hvis en af betingelserne i SFL § 32, stk. 1, nr. 1 - 4, er opfyldt.