Dato for udgivelse
19 Aug 2011 11:26
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
10-021595
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Kommissionens forordning (EU) nr. 757/2011 af 27. juli 2011 om tarifering af en træningssko.

Kommissionen har den 2. august 2011 udstedt forordning (EU) nr. 757/2011 (offentliggjort i EU-Tidende nr. L 199/37 af 02.08.2011) om tarifering af en træningssko.

Forordningen træder i kraft den 22. august 2011.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne forordning. BTO'er, der påvirkes af tariferingsforordningen, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret