Dato for udgivelse
13 Jul 2011 15:08
Til
Virksomheder beskæftiget med import
Sagsnummer
11-136968
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé
Fortoldning af varer omfattet af frihandelsaftalen med Sydkorea kan i øjeblikket kun lade sig gøre ved at angive med tarifmæssig told og efterfølgende indsende en rettelse.

På grund af en fejl i Taric 3 kan der i øjeblikket ikke indgives fortoldning af varer med toldpræference som følge af den nye frihandelsaftale med Sydkorea.

Fejlen forventes rettet medio næste uge (uge 29).

I mellemtiden kan varerne toldbehandles på en af følgende måder:

  • Der kan afgives en fuldstændig ekspres- eller standardfortoldning med angivelse af tarifmæssig told og umiddelbart efter indsendes en rettelsesangivels til SKAT.
  • Der kan afgives en MIO og derefter foretages en standardfortoldning efter fejlen er rettet.
  • Varerne kan oplægges på toldoplag og derefter fortoldes efter fejlen er rettet.

SKAT beklager den ulejlighed det medfører, at det ikke er muligt at få rettet fejlen tidligere.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter