Indhold

xAfsnittet beskriver den afgiftspligtige sats for pvc-folier til levnedsmidler.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatsen for pvc-folier.x

Afgiftssatsen for pvc-folier

xAfgiftssatsen for pvc-folier fremgår af EMBAL § 2d, som indsat ved lov 2226 af 2020. december 2020.

Nedenstående skema viser afgiftssatsen for pvc-folier.x

Kr. pr. kg
2021 og 2023 2024 -
Pvc-folier x40,70x x43,71x