Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelsesmetoder ved opgørelse af gevinst og tab på aktier.

xAfsnittet gælder ikke for aktier, der er placeret på en aktiesparekonto. Se afsnit C.B.5.x

Afsnittet indeholder:

  • Hvilken aktie anses for afstået? (C.B.2.1.7.1)
  • Realisationsprincippet eller lagerprincippet? (C.B.2.1.7.2)
  • Aktie-for-aktie-metoden eller gennemsnitsmetoden (C.B.2.1.7.3)
  • Begrænsning af tabsfradrag som følge af skattefrit udbytte (C.B.2.1.7.4)

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter