Dato for udgivelse
29 Mar 2011 13:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-071352
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.03.2011
2833 25 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2833 25 00 00 --Af kobber 3,2%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2011) som forventes udsendt ultimo juni 2011.