Dato for udgivelse
18 Feb 2011 11:22
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040761
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
18.02.2011
7019 40 00 10-90       Udgår og erstattes af:
7019 40 00 - Vævede stoffer af rovings:

--Glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks, med en varmeudvidelseskoefficient ved mellem 30 og 120 °C (som bestemt ved IPC-TM-650 metoden) på
-10 ppm pr. °C og derover, men ikke over 12 ppm pr. °C i længden og bredden, og
-20 ppm pr. °C og derover, men ikke over 30 ppm pr. °C i tykkelsen, og med en glasovergangstemperatur på 152 °C og derover, men ikke over 153 °C (som bestemt ved IPC-TM-650):

  11    ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en  cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
19 ---Andre varer 7%
--Prepreg-plader eller -ruller indeholdende polyimidharpiks:
  21 ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
29 ---Andre varer 7%
--Andre varer:
  50 ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
99 ---Andre varer 7%

7019 51 00 00 Udgår og erstattes af:
7019 51 00 --Af bredde 30 cm og derunder:
  10 ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
90 ---Andre varer 7%

7019 59 00 00 Udgår og erstattes af:
7019 59 00 --Andre varer:
  10 ---Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
90 ---Andre varer 7%

7019 90 91 00 Udgår og erstattes af:
7019 90 91 ---Af tekstilfibre:
  10 ----Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%
90 ----Andre varer 7%

7019 90 99 50 ----Åben mesh-stoffer af glasfiber med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2   7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2011) som forventes udsendt ultimo marts 2011.