Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Collapse E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjerE.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer
Expand E.A.8.2 VejbenyttelsesafgiftE.A.8.2 Vejbenyttelsesafgift
Expand E.A.8.3 BrændstofforbrugsafgiftE.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift
Expand E.A.8.4 Vægtafgift m.m.E.A.8.4 Vægtafgift m.m.
Collapse E.A.8.5 Registrering af køretøjerE.A.8.5 Registrering af køretøjer
E.A.8.5.1 Regel og lovgrundlag [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.2 Definitioner og Køretøjsregisteret [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.3 Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer der er fritaget for registrering
E.A.8.5.4 Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.5.5 Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i DanmarkE.A.8.5.5 Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i Danmark
E.A.8.5.6 Grundlaget for registrering af køretøjer
E.A.8.5.7 Registreringsattest mv.
E.A.8.5.8 Tidsbegrænset/midlertidig registrering
E.A.8.5.9 Ændring af registrerede oplysninger og afmelding af køretøjet
E.A.8.5.10 Nummerplader
E.A.8.5.11 Særlige nummerplader [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.12 Betaling, kontrol, klage og straf
Expand E.A.8.5.13 Autorisering af nummerpladeoperatørerE.A.8.5.13 Autorisering af nummerpladeoperatører
E.A.8.5.14 Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.8.5 Registrering af køretøjer

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for registrering af køretøjer. Det vil sige, at de bliver forsynet med nummerplader.

Afsnittet indeholder:

 • Regel og lovgrundlag (E.A.8.5.1)
 • Definitioner og Køretøjsregistret (E.A.8.5.2)
 • Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer, der er fritaget for registrering (E.A.8.5.3)
 • Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil (E.A.8.5.4)
 • Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i Danmark (E.A.8.5.5)
 • Grundlaget for registrering af køretøjer (E.A.8.5.6)
 • Registreringsattest mv. (E.A.8.5.7)
 • Tidsbegrænset/midlertidig registrering (E.A.8.5.8)
 • Ændring af registrerede oplysninger og afmelding af køretøjet (E.A.8.5.9)
 • Nummerplader (E.A.8.5.10)
 • Særlige nummerplader (E.A.8.5.11)
 • Betaling, kontrol, klage- og straf (E.A.8.5.12)
 • Autorisering af nummerpaldeoperatører (E.A.8.5.13)
 • Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler (E.A.8.5.14).
Fik du svar på dine spørgsmål?