Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for registrering af køretøjer. Det vil sige, at de bliver forsynet med nummerplader.

Afsnittet indeholder:

 • Regel og lovgrundlag (E.A.8.5.1)
 • Definitioner og Køretøjsregistret (E.A.8.5.2)
 • Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer, der er fritaget for registrering (E.A.8.5.3)
 • Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil (E.A.8.5.4)
 • Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i Danmark (E.A.8.5.5)
 • Grundlaget for registrering af køretøjer (E.A.8.5.6)
 • Registreringsattest mv. (E.A.8.5.7)
 • Tidsbegrænset/midlertidig registrering (E.A.8.5.8)
 • Ændring af registrerede oplysninger og afmelding af køretøjet (E.A.8.5.9)
 • Nummerplader (E.A.8.5.10)
 • Særlige nummerplader (E.A.8.5.11)
 • Betaling, kontrol, klage- og straf (E.A.8.5.12)
 • Autorisering af nummerpaldeoperatører (E.A.8.5.13)
 • Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler (E.A.8.5.14).

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter