Resumé

Afsnittet indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter version 2017-2.

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

 • SKM2017.305.LSR Afgørelse om afgiftspligt vedrørende tre slags snackbarer. Se afsnit E.A.2.3.3.

 • SKM2017.102.SKAT. Styresignal om afgiftspligt for masse med indhold af råstofafgiftspligtige nødder mv. Styresignalet har virkning fra 1. september 2017 og bliver indarbejdet i den juridiske vejledning 2018-1. Se afsnit E.A.2.3.3.

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

 • SKM2017.438.SKAT Styresignal om ny denatureringsprocedure til fuldstændig denaturering af alkohol. De ændrede regler anvendes fra 1. august 2017. Se afsnit E.A.3.1.8.2.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme

E.A.4.3 Elektricitet

E.A.4.4 Naturgas og bygas

 • SKM2017.323.SR Afgiftspligt for naturgas til brug i motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpe. Se afsnit E.A.4.4.7.1.

 • SKM2017.255.SKAT Genoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal. Se afsnit E.A.4.4.10.2.

E.A.4.5 Kuldioxid

 • SKM2017.155.ØLR Godtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag. Se afsnit E.A.4.5.8.

 • SKM2017.158.BR Kuldioxidafgiftslovens § 9 - tung proces. Godtgørelse af kuldioxidafgift - smeltning af metaller. Se afsnit E.A.4.5.8.

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

E.A.5 Forbrugsafgifter

E.A.5.2 Afgift af glødelamper mv. og elektriske sikringer

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

E.A.7.3 Affald

E.A.7.5 Ledningsført vand

E.A.7.18 Miljøbidrag - ophugning og skrotning af biler

E.A.8 Motorkøretøjer mv.

E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

 • SKM2017.7.ØLR Afgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift. Se afsnit E.A.8.1.8.3.

 • SKM2017.46.ØLR Objektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling. Se afsnit E.A.8.1.5.1.

 • SKM2017.62.LSR Spørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret. Se afsnit E.A.8.1.4.4.

 • SKM2017.65.SANST Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger en leasingvirksomhed, som berettiger forholdsmæssig registreringsafgift. Se afsnit E.A.8.1.7.2.

 • SKM2017.69.LSR Spørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance. Se afsnit E.A.8.1.5.1.

 • SKM2017.78.SKAT Genoptagelse - ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - styresignal. Se afsnit E.A.8.1.4.2.

 • SKM2017.86.VLR Registreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer - dokumentation. Se afsnit E.A.8.1.6.

 • SKM2017.164.BR Registreringsafgift af varebil - utvivlsomt indrettet til godstransport. Se afsnit E.A.8.1.3.5.

 • SKM2017.167.BR Registreringsafgift - autocamper - værdiansættelse. Se afsnit E.A.8.1.5.3.1.1.

 • SKM2017.245.VLR Registreringsafgiftsloven -leasing - bortfald ved ændring i aftale. se afsnit E.A.8.1.7.2.

 • SKM2017.273.LSR Hæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj. Se afsnit E.A.8.1.7.2.

 • SKM2017.359.BR Registreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighed. Se afsnit E.A.8.1.5.1.

E.A.8.5 Registrering af køretøjer

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter