Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Hvad er nyt?

Lov nr. 1682 af 26. december 2017 har medført en række ændringer i reglerne for pensionsordninger.

Bl.a er:

 • beløbsgrænserne for indbetalinger på aldersopsparinger ændret. Se afsnit C.A.10.2.6.3.3.
 • aldersopsparinger kan nu også udbetales som løbende ydelser eller i rater. Se afsnit C.A.10.2.6.1.1.
 • pensionsudbetalingsalderen er hævet med 2 år. Se afsnit C.A.10.2.1.1.2.1.
 • udbetalingsperioden for rate- og kapitalpension, samt aldersopsparinger er forlænget med 5 år.
 • arbejdsgivere kan nemmere rette evt. fejl i indbetalinger til medarbejdernes pensionsordninger. Se afsnit C.A.10.2.7.2.

Ændringerne har virkning fra 1. januar 2018.

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter