Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Hvad er nyt?

Nedsat gave- og boafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder - nyt afsnit C.A.6.2.1.

Reglerne om bo- og gaveafgift er ved lov nr. 683 af 9. juni 2017 ændret for aktier og virksomheder, der overdrages til arvinger og gavemodtagere, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession. De nye regler er i C.A. beskrevet under hovedafsnittet C.A.6 Gaver, legater og gevinster, hvor der er indsat et nyt underafsnit: C.A.6.2.1 Nedsat gave- og boafgift ved overdragelse af aktier eller virksomheder.

Indskud på pensionsordninger ved ophør af virksomhed justering af pengetankreglen - afsnit C.A.10.2.3.3

Ved lov nr. 683 af 8. juni 2017 og lov nr. 688 af 8. juni 2017 blev pengetankreglen i PBL § 15 A, stk. 3 og 4, om hvilke aktiver, der anses for erhvervsaktiver, henholdsvis passiv kapitalanbringelse i virksomheden, justeret. De ændrede regler, der har virkning for overdragelser d. 1. juli 2017 og senere, er indarbejdet i afsnit C.A.10.2.3.3.
For overdragelser foretaget til og med d. 30. juni 2017 henvises til beskrivelsen af de tidligere gældende regler i Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.10.2.3.3.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter