Dato for udgivelse
14 Dec 2010 12:54
SKM-nummer
SKM2010.801.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2010-349-2040
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, hjorte, pelsdyr
Resumé

Skatteministeriet har fastsat vejledende fremstillingspriser for hjorte og pelsdyr for indkomståret 2010. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 14. december 2010.

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.E.3.4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.E.3.5


Skatteministeriet har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2010 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som senest ændret ved § 75 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr:

1.160 kr.

Kronkalve:

670 kr.

Dådyr:

610 kr.

Dådyrkalve:

370 kr.

Mink, herunder avlsdyr,
dyr til pelsning samt skind:

136 kr.

Chinchilla:

92 kr.

Blå- og sølvræve, herunder
avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:

270 kr.

Unger under 3 mdr.:

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.