Dato for udgivelse
23 Sep 2010 09:12
SKM-nummer
SKM2010.573.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
2010-346-0151
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, fri avis, kontantlønsnedgang
Resumé

En formulering i afsnit A.B.1.9.10 i Ligningsvejledningen 2010-2 har skabt tvivl om, hvorvidt der er sket en ændring af praksis vedrørende fri avis finansieret ved en nedgang i kontantlønnen. I denne SKAT-meddelelse præciseres det, at der ikke er sket en ændring af praksis.

Reference(r)
LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
Henvisning
Ligningsvejlednigen 2010-2 afsnit A.B.1.9.10

Beskrivelsen af den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalt avis i Ligningsvejledningen; Almindelig del 2010-2, afsnit A.B.1.9.10, som er offentliggjort den 20. juli 2010, er ændret i forhold til tidligere. Bl.a. indeholder beskrivelsen et afsnit om arbejdsgiverbetalt avis i forbindelse med nedgang i kontantlønnen.

Dette afsnit afsluttes med følgende sætning:

"Det er dermed udgangspunktet, at en arbejdsgiverbetalt avis ikke er omfattet af bagatelgrænsen, når den er finansieret ved en nedgang i kontantlønnen."

Det er blevet fortolket som en stramning af praksis af muligheden for at få fri avis via en fleksibel lønpakke.

Det skal præciseres, at der ikke er tale om en ny praksis eller stramning for beskatning af fri avis.

Bagatelgrænsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. finder anvendelse på goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde. Den omstændighed, at en arbejdsgiverbetalt avis finansieres ved en nedgang i modtagerens kontante løn, udelukker ikke i sig selv, at avisen er omfattet af bagatelgrænsen. Det er en konkret vurdering, om avisen i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde. Finansiering ved nedgang i kontantlønnen indgår i denne vurdering, jf. SKM2004.456.LR og tidligere udgaver af Ligningsvejledningen.

Formuleringen i Ligningsvejledningen vil blive ændret til den følgende tekst ved næste opdatering i januar 2011:

"Det er en konkret vurdering, om en avis betalt af arbejdsgiveren kan siges i overvejende grad at være stillet til rådighed for arbejdet. Får en medarbejder en arbejdsgiverbetalt avis mod en nedgang i kontantlønnen, udelukker det ikke i sig selv, at avisen er omfattet af bagatelgrænsen i LL § 16, stk. 3, 3. pkt. Finansiering af avisen ved en nedgang i kontantlønnen indgår i vurderingen af, om godet kan siges i overvejende grad at være stillet til rådighed for arbejdet. Se SKM2004.456.LR, SKM2010.372.SR og SKM2010.403.SR."