Dato for udgivelse
17 Aug 2010 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Aug 2010 13:45
SKM-nummer
SKM2010.491.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 6-523/2010
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Småsager
Resumé

Retten fandt, at skattesager som altovervejende hovedregel ikke er egnede til at blive behandlet efter reglerne om småsager i retsplejelovens kapitel 39.

Den konkrete sag angik spørgsmålet om, hvorvidt der ved sagsøgerens forsinkede indlevering af selvangivelser forelå "særlige omstændigheder", jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1. Retten fandt på den baggrund, at sagen angik særlig komplicerede retlige spørgsmål, hvorfor sagens videre behandling skulle ske uden anvendelse af småsagsreglerne, jf. retsplejelovens § 402, stk. 1, nr. 1.

Reference(r)
Retsplejeloven kap. 39
Henvisning
 

Parter

H1 ApS
(selvmøder)

og

H2 ApS
(selvmøder)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ adv.fm. Nanna Eram Jensen)

Afsagt af byretsdommer

Lars Krunderup

Der afsagdes følgende kendelse

Retten finder, at skattesager som altovervejende hovedregel ikke er egnede til at blive behandlet efter reglerne om småsager i retsplejelovens kapitel 39. Den konkrete sag angår prøvelse af to landsskatteretskendelser, der begge blandt andet angår spørgsmålet om hvorvidt, der ved sagsøgernes forsinkede indlevering af selvangivelser foreligger "særlige omstændigheder", jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1. Retten finder på den baggrund, at sagen angår særlig komplicerede retlige spørgsmål, hvorfor sagens videre behandling i medfør af retsplejelovens § 402, stk. 1, nr. 1), skal ske uden anvendelse af småsagsreglerne.

T h i   b e s t e m m e s  

Sagens videre behandling skal ske uden anvendelse af småsagsreglerne i retsplejelovens kapitel 39.