Dato for udgivelse
28 May 2010 11:56
SKM-nummer
SKM2010.344.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
2010-346-0135
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Beskatning af fri bil, miljøtillæg
Resumé

I Indeholdelsesvejledningens afsnit F 5 er der ved en beklagelig fejl angivet en forkert opgørelse af den skattepligtige værdi af fri bil inklusiv det nye miljøtillæg. Ved Forårspakke 2.0 blev der fra indkomståret 2010 indført et miljøtillæg, som tillægges værdien af fri bil. Miljøtillægget udgør den årlige ejerafgift for den fri bil.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning
Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag 2010-1, F.5

I vejledningen om Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag afsnit F.5 er der ved en beklagelig fejl angivet en forkert opgørelse af den skattepligtige værdi af fri bil inklusiv det nye miljøtillæg. Ved Forårspakke 2.0 blev der fra indkomståret 2010 indført et miljøtillæg, som tillægges værdien af fri bil. Miljøtillægget udgør den årlige ejerafgift for den fri bil.

Fejlen i indeholdelsesvejledningen er, at miljøtillægget i eksemplet på lønseddel-afregning indregnes i den årlige værdi på 25 pct. af bilens værdi, der ikke overstiger 160.000 kr. Den korrekte opgørelse er, at miljøtillægget medregnes med hele værdien - ikke kun 25 pct.

Nedenfor er eksemplet på lønseddel/afregning gengivet med de korrekte tal:

Arbejdsgiver:
CVR-nr. 00 00 00 00
N. N. ApS, Bygaden 4,
0000 Byen                

 Lønperiode

 Februar

Lønmodtager
Cpr-nr. 00 00 00 - 0000
M. M., Gaden 14,
0000 Byen

 

 

 

Note 1

Løn 

 

 20.000,00

Note 1 

Diverse løntillæg 

 

 1.000,00

Note 2 

A-skattepligtige personalegoder:  

 

Fri bil 

 3.600,00

 

Fri kost og logi 

 00,00

  3.600,00

     

 24.600,00

Note 3 

ATP 

- 90,00

 

Andre pensionsordninger 

 - 2.000,00

 - 2.090,00

 

AM-indkomst  

 

 22.510,00

 

AM-bidrag 8 pct.

A-indkomst

 

- 1.800,80

20.709,20

 

A-indkomst

 20.709,20

Note 4 

Fradrag iflg. hovedkort  

 - 6.000,00

 

Grundlag for A-skattetræk     

 14.709,20

Note 5 

A-skat 45 pct. 

    6.619,14

 - 6.619,14

     

 14.090,06

Note 6

A-skattepligtige personalegoder 

 

- 3.600,00

Note 7 

Afdrag på personalelån 

 

 - 100,00

Note 8 

Skatte- og bidragsfri rejse- og befordringsgodtgørelse.

 

 1.750,00

Note 9

Udlæg efter regning 

 

 2.000,00

 

Til udbetaling 

 

14.140,06

   

Note 10

Feriegodtgørelse i lønperioden  

 3.075,00

 

AM-bidrag 8 pct. 

- 246,00

 

A-indkomst

 

2.829,00

 

A-indkomst

2.829,00

 

 

Fradrag: 3,25 dagsfradrag  

- 641

 

 

Grundlag for A-skattetræk  

 2.188,00

 

 

A-skat: 45 pct.  

 984,60

- 984,60

 

Optjent feriegodtgørelse for februar måned efter A-skat og bidrag    

 1.844,40

AM-indkomst

AM-bidrag

A-indkomst

A-skat

25.585,00

2.046,80

23.538,20

7.603,74

Endvidere optræder fejlen i note 2 i afsnit F 5. Den skattepligtige værdi af fri bil skal således i stedet opgøres på følgende måde i eksemplet i note 2, som i sin helhed affattes således:

"Medarbejderen har haft rådighed over firmabil til privat kørsel. Bilens værdi er opgjort til 160.000 kr. og miljøtillægget til 3.200 kr. Det månedlige beskatningsgrundlag er således 160.000 kr. x 25 % + 3.200 kr. x 1/12 = 3.600. Læs om fri bil i afsnit B.1.6.1 . Der er ikke stillet fri kost og logi efter Skatterådets satser til rådighed.".

Fejlen vil blive rettet ved den kommende opdatering af indeholdelsesvejledningen.