Dato for udgivelse
10 May 2010 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Dec 2008 08:49
SKM-nummer
SKM2010.317.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-2705-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Registreringsafgift, afgiftsunddragelse, betinget, fængsel, tillægsbøde
Resumé

T er tiltalt for i juni og juli 2005 at have udskiftet stelnummer på 3 køretøjer, hvorefter de 3 køretøjer blev benyttet på offentlige veje i Danmark uagtet bilerne ikke var afgiftsberigtigede.

T er uddannet smed og havde i 2002 et metalstøberi, der var nabo til et værksted til bilreparationer. Flere vidner forklarede, at det var T der hjalp med at udskifte stelnumre på de omhandlede 3 biler.

Byretten fandt det bevist at T havde udskiftet stelnumre på de omhandlede 3 biler og straffen blev fastsat til 20 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 60.000 kr. Her var der henset til forholdenes karakter, de unddragne beløbs størrelse og sagens alder.

T skulle endvidere betale den unddragne registreringsafgift, der af SKAT var opgjort til 111.342 kr.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk, 1, nr. 2, jf. § 24
Registreringsafgiftsloven § 27, stk, 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 24

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Knud Sander).

Afsagt af landsdommerne

dommerne Peter Buhl, Poul Hansen og Jens Chr. Brodersera (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 3. november 2008 SS 4-1154/2008

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 16. maj 2008.

Hovedforhandlingen er påbegyndt den 24. juli 2008, hvor den måtte udsættes, da et vidne ikke mødte pga. meddelt ferie. Hovedforhandlingen er fortsat den 3. november 2008

Anklagen og parternes påstande

T er tiltalt for overtrædelse af

1

(Frafaldet ved hovedforhandlingens start)

2

Registreringsafgiftsloven, lovbekendtgørelse 977/2002 § 27, stk.3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 24, nu lovbekendtgørelse 804/2007 § 27, stk.3, jf. stk, 1, nr. 2, jf. § 24,

ved omkring den 22. juli 2005 sammen med V.3, JS og V.2 at have forsynet et køretøj, mrk. Mercedes Benz 300 st.car, stelnr. ... med et fra et tidligere dansk afgiftsberigtiget køretøj, mrk. Mercedes Benz, hidrørende stelnr. ..., hvorefter det blev benyttet på offentlige veje i Danmark, hvorved statskassen blev unddraget et beløb på 105.584 kr. i registreringsafgift.

3

Registreringsafgiftsloven, lovbekendtgørelse 977/2002 § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24, nu lovbekendtgørelse 804/2007 § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24,

ved omkring den 1. juli 2005 sammen med V.3 og V.1 at have forsynet et afgiftsberigtiget køretøj, mrk. VW Transporter, stelnr. ..., med et fra et tidligere dansk afgiftsberigtiget køretøj, mrk. VW Transporter, tilhørende stelnr. ..., hvorefter køretøjet blev indregistreret og benyttet til privat transport ad offentlige veje i Danmark frem til den 12. januar 2006.

4

Registreringsafgiftsloven, lovbekendtgørelse 977/2002 § 27, stk.3, jf. stk. 1, nr. 2,stk.3, jf. stk. 3, jf. § 24, nu lovbekendtgørelse 804/2007 § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 24, stk.3, jf. stk. 3, jf. sammen med V.3 ved omkring den 9. juni 2005 at have forsynet en ikke afgiftsberigtiget VW Golf, stelnr. ... med et fra et tidligere dansk afgiftsberigtiget køretøj, mrk. VW Golf, tilhørende stelnr. ..., hvorefter køretøjet blev indregistreret og benyttet på offentlige veje i Danmark, hvorved statskassen blev unddraget 16.333 kr. i registreringsafgift.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en tillægsstraf på fængsel i 50 dage, der som udgangspunkt bør være ubetinget. Anklagemyndigheden har dog ikke modsat sig, at fængselsstraffen gøres betinget pga. sagens alder, der ikke skyldes tiltaltes forhold.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om en tillægsbøde svarende til halvdelen af det unddragne afgiftsbeløb samt om betaling af det unddragne beløb.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han er smed. I 2002 havde han et metalstøberi. V.2 havde et lille værksted til bilreparationer ved siden af. Han og V.2 kender hinanden derfra. Tiltalte har fået repareret sin bil hos V.2 engang imellem, men har ikke fået repareret biler for andre mennesker. De hjalp hinanden lidt, f.eks. hvis tiltalte stod og manglede en mand. Tiltaltes virksomhed slutte i 2002, men han er også efterfølgende kommet på V.2s værksted for at snakke med V.2. Han kom der tit i 2005, hvor han lige var blevet skilt. I 2005 arbejdede han på G1, men det gør han ikke længere.

Han kender V.3 fra V.2s værksted. V.3 kom også hos V.2, mest sammen med V.1. Han kender ikke V.3 fra andre sammenhænge. I 2004-05 fik V.3 lov til at stille nogle biler op på en ejendom, som tiltalte havde købt i 2003. V.3 stillede 2 biler derop. Tiltalte fandt senere ud af, at bilerne var stjålet. Det vidste han ikke dengang, idet de kom med nummerplader på.

På et senere tidspunkt ville V.2 og V.3 lave en Mercedes-bil sammen. Den stod til salg for en bror til KM, der har et bilplejefirma. Det var en Mercedes 200 stationcar, vistnok sølvgrå. De ville sætte den i stand og videresælge den. De havde dog ingen penge til det. Det var en almindelig dansk bil, der havde kørt i Danmark. De blev enige med tiltalte om, at tiltalte lånte dem 15.000 kr., og de skulle så dele overskuddet efterfølgende. Der blev ikke skrevet noget ned om denne aftale. Tiltalte gav V.3 de 15.000 kr., og V.3 købte bilen. Det var meningen, at V.3 efter købet skulle komme med papirerne til tiltalte, men V.3 kom aldrig med papirerne. Han videresolgte bilen til en person i Århus, inden den nogensinde kom ud til dem. Tiltalte har talt med køberen, men kan ikke huske, hvad han hedder. V.3 skylder stadig tiltalte de 15.000 kr. Der har ikke været andre handler mellem ham og V.3 end dette udlån.

V.1 havde et værksted hos V.2. Han havde lejet sig ind i V.2s værksted. V.2 havde kun et lille hjørne af det, og V.1 havde det meste. De havde delt det fysisk op. V.1 havde et fint værksted, hvor han solgte biler og også reparerede biler. Det var et stort værksted, så der kunne arbejdes på flere biler samtidig. Så stort var V.2s værksted ikke. Der var ikke andre end V.1, der havde lejet sig ind på V.2s værksted. Han mødte ikke V.1 så tit, idet V.1 kom efter fyraften, hvorimod tiltalte mest kom i løbet af dagen. Han kender V.1 fra dengang, tiltalte selv havde firma ved siden af. De har aldrig været gode venner. V.1 snød ham for nogle penge. V.1 fik sandblæst nogle fælge hos tiltalte. V.1 sagde, at det var V.2s fælge, og tiltalte tog ikke penge for det. Han fandt senere ud af, at det var V.1s egne fælge. Hvis V.1 havde sagt det, som det var, kunne han også have fået det gratis, men han skulle ikke snyde på den måde. Tiltalte har aldrig lavet smedearbejde eller andet for V.1. De er uvenner på grund af det med fælgene. De har råbt ad hinanden og har været tæt på at komme op at slås over det flere gange. Tiltalte har sagt, at V.1 skulle betale ham 100 kr. for sandblæsningen, men det vil V.1 ikke.

Tiltalte har aldrig skiftet stelnummer i biler. Hvis nogen siger det, taler de usandt.

Anklageren foreviste tiltalte bilag 8-16a, sidste side, fotokopi af en håndskrevet seddel.

Tiltalte forklarede, at han ikke kender den pågældende seddel. Det er ikke hans håndskrift. Han ved ikke, hvad den handler om. Han kender ikke til, at der blev repareret en Mercedes for én i ... på V.2s værksted Han har ikke hørt om fusk med stelnumre på V.2s værksted. Der er blevet arbejdet på tyskerbiler, dvs. biler, som er importeret fra Tyskland og ved importen ikke var dansk indregistreret, på V.2s værksted. V.2 og hans bror NP startede firmaet op netop med henblik på køb af VW Golfer fra Tyskland. Der er også arbejdet på tyskerbiler af andre mærker end Golf. Han går ud fra, at der er betalt afgift af dem.

Han kender ikke noget til forhold 3. Han ville heller ikke gøre noget for V.1, fordi V.1 har snydt ham med de fælge. Han ville ikke have grund til at gøre sådan noget. Hvis V.1 siger andet, må det skyldes hævn. Hvis han skulle have fået 5.000 kr. pr. stelnummer, ville det overstige den værdi, som bilen efter beskrivelsen i bilagene må have haft.

Han har ikke flyttet et stelnummer for V.3 som beskrevet i forhold 4. Hvis V.3 siger det, kan det skyldes, at de ikke er de bedste venner, efter at V.3 har snydt ham for de 15.000 kr. Han har bagefter hørt fra politiet, at V.3 kaldes V.3.1, fordi han har lavet stelnumre om på knallerter og lignende. Der ville derfor ikke være nogen grund til, at V.3 skulle betale en anden for at ændre et stelnummer. Han har ikke kendskab til, om V.3 har skiftet stelnumre på de biler, der er nævnt i anklagen, eller på andre biler.

Han er udlært smed. Han havde selvstændig virksomhed som metalstøber indtil 2002 og har siden arbejdet som smed. Han har lavet vindmøller hos G1 og laver nu skorstene. Han har haft arbejde hele tiden, bortset fra en kort periode i sommeren 2008.

V.1 har forklaret, at han arbejdede på fuld tid og ved siden af havde et lille firma med salg af biler, som han på et tidspunkt flyttede ned til V.2. Han lejede sig ind der. Han solgte ikke ret mange biler om året. Han var hos V.2 i 2005 på tidspunktet med VW Transporteren. Han havde lejet den forreste del af bygningerne. De var blevet adskilt. Tiltalte T kom også på .... Vidnet kom først ud på ... ved 16-17 tiden og ikke hver dag, men han så T derude engang imellem. Han ved ikke, hvad T lavede der. Han ved, at han hjalp lidt til.

Vidnet købte en dansk VW Transporter for at sætte den i stand. Han er farveblind, men bilen var gul eller orange. Det var en ældre bil fra 1991 eller 1992, og den var afgiftsberigtiget og indregistreret. Han havde den stående i nogle dage og tænkte over, hvad det ville koste at sætte den i stand. Det ville måske koste 10-15.000 kr., hvis den skulle kunne synes og køre almindeligt. Han mener, at han gav 6-7.000 kr. for den. Værdien efter istandsættelse ligger på omkring 14-20.000 kr., alt efter standen. En dag kiggede T ind og sagde: "Hvis du skal have stelnummeret lavet om, vil jeg gerne gøre det." Vidnet spurgte, hvad T skulle have for det. T sagde, at han ikke skulle have noget for det. Han skulle bare låne vidnets værksted en dag. En anden person, V.3, som vidnet havde set 2-4 gange udenfor ved V.2s værksted, kom derned. Han kender ikke V.3' efternavn. V.3 sagde, at han havde en tysk VW Transporter stående, som vidnet kunne få. V.3 kom med bilen og stillede den i vidnets værksted Den var rød. Vidnet aftalte med T, at han skulle lade døren stå åben, og at T ville gøre det natten over. Næste gang vidnet så den røde bil, havde den fået nyt stelnummer. Vidnet kunne ikke se, at det var udskiftet. Det var lavet pænt. Han ved, at T har haft et smedefirma. Han har ikke set, at T udskiftede stelnummeret, og kan derfor ikke sige med sikkerhed, at det var T, der gjorde det. Han sagde dog efterfølgende til T, at det så godt ud, og spurgte T, om han ikke skulle have noget for det. T sagde igen, at han ikke skulle have noget, men bare skulle låne vidnets værksted. Han sagde ikke, hvad han skulle låne værkstedet til.

Der gik måske omkring en uge, fra T tilbød det med stelnummeret, og til det blev skiftet. Det skete inden for få dage efter, at V.3 var kommet med den røde bil.

Anklageren læste op fra bilag 10-21, kriminalteknisk erklæring af 23. januar 2006, og foreviste fra bilag 10-22, fotomappe.

Vidnet forklarede, at bilen i fotomappen ligner den røde Transporter, som V.3 kom med. Vidnet videresolgte bilen et stykke tid efter til TL, der er høj og blev kaldt "Hulemand". Han kan ikke huske TLs efternavn.

Anklageren forevist bilag 10-12, sidste side, en håndskrevet erklæring af 3. januar 2006 fra vidnet.

Vidnet bekræftede, at han har skrevet den pågældende erklæring. Det skal nok passe, at køberen af den røde bil hed TL som omtalt i erklæringen. Han lægger ikke mærke til efternavne, så han har nok fået navnet fortalt af politiet.

Anklageren læste op fra bilag 10-14, side 2, udskrift fra Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvoraf fremgår, at vidnet fra den 1. juli 2005 til den 12. august 2005 var ejer af en bil med det registreringsnummer, der fremgår af billederne i fotomappen. Fra den 12. august 2005 var TL registreret ejer af bilen.

Vidnet forklarede, at tidsperspektivet passer godt nok. Han havde ikke bilen i så lang tid. Han ved ikke af, at der blev behandlet tyskerbiler, der ikke var afgiftsberigtigede i Danmark. Han har ikke set eller hørt det. Han har mistanke om, at der blev skiftet stelnumre dernede, siden hans eget stelnummer blev skiftet, men han ved det ikke. Det forhold, han selv har vedtaget en bøde for, var et andet sted og en anden person.

Han mener ikke, at der var uvenskab mellem ham og T, før sagen blev opdaget. T sagde, vistnok før han lavede det, at hvis det nogensinde blev opdaget, ville han benægte det. En uge eller få dage efter, at vidnet havde talt med politiet i januar 2006. hørte han fra en anden person, at T havde sagt, at han ville sørge for, at nogle udenlandske fyre gjorde noget ved vidnets kone. Vidnet har inde i sit hoved tilgivet T for de trusler, for ellers kommer han ikke videre.

Han har engang købt nogle fælge til en Golf for 500 kr. af T. Han har betalt dem. Det er det eneste, han ellers har haft med T at gøre. Han mener, at det skete, da vidnet var kommet af med Transporteren og således efter udskiftningen af stelnummeret.

Han har fået brev om, at man har opgivet sigtelse mod ham for overtrædelse af registreringsafgiftsloven eller hæleri vedrørende V W Transporteren i forhold 3.

V.2 har forklaret, at tiltalte T ikke har flyttet et stelnummer over fra en tysk til en dansk Mercedes Benz 300 stationcar sammen med vidnet, JS og V.3. V.3 havde en stationcar. Vidnet og T har ikke flyttet noget stelnummer, Vidnet er invalidepensionist, hvilket han har været i 2-3 år. Han kender T, som havde et støberi ved siden af. Han har kendt V.1 i 10-15 år. De er kammerater. V.1 lejede et værksted hos vidnet, vistnok i et års tid, og har også lånt værkstedet inden. V.1 og T kender hinanden. De kunne ikke tåle at se hinanden. Der var en episode i starten, hvor V.1 havde lejet værkstedet, med nogle fælge, som T skulle sandblæse, og som V.1 ikke betalte for. Det var nok i starten af 2004. Han tror ikke, at V.1 og T gjorde hinanden tjenester.

Anklageren foreviste bilag 8-8, fotomappe med fotos af en Mercedes med nummerplade UNO 1. Anklageren oplyste, at bilen efter det oplyste skulle være Azurblå.

Vidnet forklarede, at V.3, kaldet V.3.1, kørte rundt i sådan en. Han ved ikke, hvor V.3 havde den fra. Den holdt ind imellem ved vidnets værksted. På et tidspunkt fjernede V.3 nummerpladerne på den og satte prøveskilte på i stedet. Så stod den nede bagved i en periode. Vidnet bad V.3 flytte den, så vidnet ikke fik problemer med miljø. Vidnet bad også T flytte en koksgrå Mercedes stationcar, som T havde købt. Det var i perioden op til november 2005. Den koksgrå Mercedes havde V.3 solgt til T. Den var fra midt i 80'erne. Det var en bror til KM, der havde haft den Mercedes stående, men den viste sig senere ikke at være i god stand, da de fik den op på liften. T blev i den forbindelse snydt af V.3 for nogle penge. En tredie person var blandet ind i det og havde registreringsattesten på bilen. Vidnet og T skulle lave bilen og sælge den videre, eller T skulle selv have den og køre i.

Anklageren læste op fra bilag 8-43, politirapport om armg af vidnet den 29. december 2005.

Vidnet forklarede, at det nok skal passe, at han har forklaret, at V.3 sagde, bilen havde bim bam-plader på. V.3 havde forskellige nummerplader, som han skiftede rundt med hele tiden. Det må man selvfølgelig ikke, og der var ikke forsikringsdækning på. Vidnet rystede på hovedet af det. De kaldte disse plader for bim bam-plader.

Vidnet og T har købt 2-3 biler sammen, som de har gået og hygget sig med at svejse, Vidnet har indrømmet de ting, som han selv har lavet. De biler sendte han over til PL, som ordnede stelnumrene ved at smelte de numre ud, der ikke passede, og banke nogle nye i. Han ved ikke af, at T har skiftet stelnumre.

V.3 har forklaret, at han har set T et par gange. Han kender ham ikke sådan. Han har mødt ham ved V.2s værksted. Vidnet kom en del hos V.2, fordi vidnet roder med biler i sin fritid. Der kom mange mennesker derude. Det var et sted, man kom for at få lavet sin bil.

Det er rigtigt, at vidnet i forhold 33 og 35 i hans egen dom er dømt for at have stjålet en Mercedes 300 stationcar og fået skiftet stelnunmmer i den. Han mener, at bilen var mørk, vistnok koksgrå eller sort. Han kan huske, at det var en Mercedes stationcar. Han stjal den i nærheden af Vejle. Han skulle bruge reservedele fra den til en anden bil. Han havde den stående et stykke tid. Han besluttede så, at det var nemmere at flytte stelnummeret end at flytte reservedelene over i den anden bil. Stelnummeret blev derfor flyttet i stedet for, T hjalp med at flytte stelnummeret. Han kan ikke huske, hvordan han gjorde, eller om det foregik hos V.2 eller hjemme hos T. Vidnet var ikke til stede, mens det foregik. Det foregik ved, at pladen med stelnnummeret blev skåret ud fra den ene bil og svejset over i den anden. Det var den måde, man gjorde det på. T var dygtig til at svejse. Han ved ikke, om T var uddannet svejser. Det så pænt ud. Han kan ikke huske, om T fik noget for det.

Det er rigtigt, at han i forhold 20 og 22 i sin egen dom er dømt for at have stjålet en uindregistreret VW Golf. Han kan huske den. Den var brun. Han ville gerne have en dieselbil at køre i. Han havde en gammel bil stående, som der var betalt registreringsafgift af. Han skiftede stelnummer og nummerplade over. Han spurgte T, om T kunne hjælpe ham med at skifte stelnummeret. Han mener, at han spurgte T mere generelt, om det kunne lade sig gøre. Han kan ikke huske, hvad T svarede. T har måske sagt, at det godt kunne lade sig gøre, men at det ikke lige var sådan at gøre. Stelnummeret blev skiftet. Det foregik ude ved V.2. Han har ikke set T skifte stelnummeret. Han har også snakket med V.2 om det. Det var mest V.2, han snakkede med. Han tror, V.2 sagde, at vidnet kunne prøve at spørge T om det, men han kan ikke huske det. Han tror også godt, at V.2 kunne skifte et stelnummer. Han ved ikke, hvem der har gjort det. Han tror, V.2 sagde, at T var dygtig til at svejse, hvis vidnet skulle have lavet noget med nogle biler. Han kan ikke huske, om Golfen var før eller efter Mercedesen. Det eneste, han kan huske, er at han har snakket direkte med T om Mercedesen.

Der har været penge mellem vidnet og T, idet T skulle lave noget for vidnet Han ved ikke, at han skylder T penge.

Anklageren foreviste bilag 8-16A, sidste side, for vidnet. Hun bemærkede, at der er tale om en seddel, der blev fundet i vidnets tegnebog, da vidnet blev anholdt.

Vidnet forklarede hertil, at navnet "V.2" på sedlen vedrører, at han skyldte V.2 nogle penge for at få ordnet bil. Han ved ikke, hvem der har skrevet sedlen. Han ved ikke, om det er hans egen skrift. Påtegningen "UU" siger ham ikke noget. "ÆÆ" heller ikke.

Anklageren oplæste rapport om afhøring af vidnet den 26. januar 2006, bilag 8-16A.

Vidnet forklarede hertil, at han nogenlunde kan huske, at han har forklaret sådan til politiet, herunder at T skulle have 5.000 kr. for at skifte stelnummeret. Han kan ikke huske, om det er T, der har skrevet den fundne seddel. Han ved godt, at han havde et mellemværende med T. Det er rigtigt, at der har været noget med en havetraktor. Han har ikke set T skifte nogen af stelnumrene. Han stillede Mercedesen hos V.2. Der havde han i forvejen en gammel sølvfarvet Mercedes stående, som han havde købt af en bondemand, der er bror til KM. Den stod hos V.2 i nogen tid, fordi vidnet skulle have den ordnet. Han skulle finde nogle stumper til den. Han mener, at det var stelnummeret fra den sølvfarvede Mercedes, der blev flyttet over i den stjålne. Han ved ikke, hvad der efterfølgende skete med den sølvfarvede bil, da han blev anholdt omkring det tidspunkt. Han tror, at V.2 skulle bruge nogle penge for det arbejde, V.2 havde lavet, så det er nok mest V.2, han har talt med.

Øvrige oplysninger

Det fremgår af kriminalteknisk erklæring af 3. januar 2006 om bilen i forhold 2 (bilag g-7), at stelnummeret, som er præget på bilens karosseri og på fabrikationspladen, vurderes at være originalt, men retteligt at være fra et andet tilsvarende køretøj. Der er konstateret sliberidser/svejsning rundt om stelnummeret i karosseriet, der tyder på, at bilens originale stelnummer er skåret ud og udskiftet med et andet originalt stelnummer fra en tilsvarende bil, hvorfra også tilhørende fabrikationsplade er taget.

Det fremgår af kriminalteknisk erklæring af 6. februar 2006 om bilen i forhold 4 (bilag 12-20), at malingen blev slebet bort i området med stelnummeret i forbindelse med politiets undersøgelse. Herved fandtes en stor del af området udspartlet. Ved kemisk behandling af metallet var det tydeligt, at der var foretaget udskiftning af metalpladen med det ihuggede stelnummer, idet der var tydelige svejsespor.

Der er forevist fotos af begge biler.

SKAT har oplyst, at der er solidariske medskyldnere på dele af SKATs krav mod tiltalte. Der er indgået 10.775 kr. på kravet i form af modregnet overskydende skat for tiltalte. Der er ikke indgået beløb fra medskyldnerne.

SKATs krav mod tiltalte i forhold 2 og 4 udgør 111.342 kr., efter at der er sket fradrag for kravet i det udgåede forhold 1 og for det modregnede skattebeløb.

Tiltalte er tidligere straffet ved udenretlig vedtagelse den 3. november 2005 af en bøde og frakendelse af førerretten for spirituskørsel.

Rettens begrundelse og resultat

Retten anser det for bevist ved V.1s sikre vidneforklaring, at tiltalte er skyldig i forhold 3. V.1 har i sin forklaring vedkendt sig sit eget ansvar i forholdet, og retten ser ikke nogen grund til at betvivle rigtigheden af forklaringen.

Retten anser det desuden for bevist ved V.3s vidneforklaring, der støttes af V.3s forklaring til politirapport den 26. januar 2006 og de kriminaltekniske erklæringer om anvendelse af samme fremgangsmåde, at tiltalte er skyldig i forhold 2 og 4.

Straffen fastsættes til fængsel 120 dage, jf. registreringsafgiftsloven, lovbekendtgørelse 977/2002 § 27, stk.3, jf. stk. 1, nr. 2, jf § 24, nu lovbekendtgørelse 631/2008 § 27, stk.3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 24, jf. straffelovens § 89.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 60.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale den unddragne registreringsafgift, der af SKAT er opgjort til 111.342 kr. efter sket modregning.

Retten har lagt vægt på forholdenes karakter, de unddragne beløbs størrelse og sagens alder.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 20 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 60.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale registreringsafgift med 111.342 kr. til SKAR.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 11. december 2008, 10. afdeling, S-2705-08

Byretten har den 3. november 2008 afsagt dom i 1. instans (SS 4-1154/2008). Dommen er berigtiget af byretten den 4, december 2008.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffen.

Tiltalte har ikke bestridt, at det kan lægges til grund, at stelnumrene er skiftet på de tre biler i forhold 2, 3 og 4, men han har i første række gjort gældende, at det ikke er ham, der har skiftet stelnumrene. Tiltalte har i anden række gjort gældende, at han i givet fald ikke har haft forsæt til at unddrage det offentlige afgift. Tiltalte har i tredje række bestridt vurderingsmyndighedernes fastsættelse af værdien af bilerne i forhold 2 og 4.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen i forhold 2, således at "JS og V.2" udgår.

SKAT har i et brev af 9. oktober 2006 oplyst, at vurderingsmyndighederne har fastsat værdien af bilen i forhold 2 til 62.000 kr. uden afgift. Den unddragne registreringsafgift er beregnet i forhold hertil.

SKAT har med hensyn til den i forhold 4 omhandlede bil tilsvarende i et brev af samme dato oplyst, at værdien af bilen i forhold 4 er vurderet til 12.000 kr. uden afgift.

Af en kriminalteknisk erklæring af 23. januar 2006 vedrørende den i forhold 3 omhandlede VW Transporter fremgår, at det ud fra de tekniske undersøgelser er konstateret, at stelnummeret også på denne bil er udskiftet.

Tiltalte og vidnerne V.1, V.3 og V.2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet forklaring af V.4, V.5 og V.6.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at V.2s værksted ligger lige ved siden af det metalstøberi, som han tidligere har haft. Han har ikke modtaget de breve, som SKAT skulle have sendt til ham den 9. oktober 2006. Han boede da på den i brevene angivne adresse. Han blev først bekendt med SKATs krav, da han blev indkaldt til fogedretten til foretagelse af udlæg. Han havde før den 9. oktober 2006 talt i telefon med medarbejdere fra SKAT om sagen.

V.1 har supplerende forklaret, at det var tiltalte T, der selv tilbød at skifte stelnummeret på VW Transporteren. Han skulle ikke have noget for arbejdet hermed, men han skulle til gengæld låne værkstedet. Han kunne se, at der efterfølgende havde været nogle inde i værkstedet, men han ved ikke med bestemthed, at det er tiltalte, der har været derinde. Da han senere roste tiltalte for det udførte arbejde, viste tiltaltes blik, at det var ham, der havde udført det. Da han efterfølgende fik dårlig samvittighed over det skete, skrev han den 3. januar 2006 et brev til politiet om det, der var foregået. Nogle dage efter modtog han truslerne. Efter forespørgsel fra forsvareren forklarede han, at årsagen til, at han sendte brevet, ikke var, at V.3 var blevet anholdt den 7. december 2005. Han mener, at han først fik oplyst dette af politiet efter den 3. januar 2006. Han ved ikke, hvorfor V.3 var kommet med den tyske VW Transporter til ham.

V.3 har supplerende forklaret, at han ikke mener, at han er så god til at svejse, at han selv ville være i stand til at skifte et stelnummer. Han har aldrig prøvet det. Han kan ikke længere huske, at han talte med tiltalte om at skifte stelnummeret på Mercedes-bilen. Han har nok forklaret dette i byretten, således som det fremgår af hans forklaring i byrettens dom. Det var mest V.2, han da talte med. Han har i hvert fald ikke set tiltalte skifte et stelnummer på noget tidspunkt. Det skal nok passe, at han spurgte tiltalte, om denne kunne hjælpe med at skifte stelnummeret på VW Golfen. Tiltalte og han havde flere økonomiske mellemværender, men det skal nok passe, at tiltalte skulle have 5.000 kr. for at skifte et stelnummer. Tiltalte har imidlertid aldrig fået sin betaling herfor.

Afhørt af forsvareren forklarede vidnet, at der dog nok nærmere var tale om, at han spurgte tiltalte om, hvad det ville koste at få skiftet et stelnummer, hvortil tiltalte oplyste prisen på 5.000 kr. Han har aldrig betalt tiltalte for at få skiftet et stelnummer. Han kan huske noget om en VW Transporter, men han husker det ikke nærmere. Han ved ikke, hvad der skete med den.

Anklageren foreholdt herefter vidnet dennes forklaring den 19. juni 2006 i sin egen sag om forhold 20, 22, 32, 33 og 35, hvor vidnet skulle have forklaret, at det var tiltalte, der ændrede stelnummeret både på Mercedes-bilen og på Golfen, og at han havde betalt 5.000 kr. for hver bil, og at tiltalte og V.2 havde delt pengene. Vidnet forklarede herefter, at denne forklaring så nok er den rigtige, men han mener fortsat ikke, at han har set tiltalte skifte stelnumre.

V.2 har supplerende forklaret, at han ikke ved, hvem der skiftede stelnummeret på Mercedes-bilen. Han mener, at det kan have været V.3, men han mener bestemt ikke, at tiltalte kan finde på at gøre noget sådant. Han har lidt kendskab til de to VW Transportere, der stod hos V.1. Han har ikke kendskab til, at tiltalte har lånt V.1s værksted, og han vil anse det for usandsynligt, for de var uvenner over noget med nogle fælge.

V.4 har forklaret, at han kender tiltalte, som han har mødt et par gange ude ved V.2s værksted. Han mødte første gang tiltalte for 4-5 år siden. Han og tiltalte ses jævnligt. Han kender også V.1 fra V.2s værksted. Vidnet fik lavet sin egen bil på værkstedet, hvor han fik god hjælp. Han så på et tidspunkt en, der hedder V.3, der stod bagerst i værkstedet og skar noget ud på en mørk stationcar, vist nok en Mercedes. Det var vistnok stelnummeret, der blev skåret ud. Kort efter var bilen væk. Dette foregik for nogle år siden, nok på sensommeren. Han har ikke set andre biler få skåret stelnumre ud. Han har ikke talt med tiltalte om det, han nu har forklaret. Han talte kort efter med V.5 om det. Han og V.5 har ikke talt om det senere, og han fandt ikke anledning til at gå til politiet med sin viden.

V.5 forklarede, at han er bror til V.2. Han har kendt tiltalte gennem nogle år gennem sin bror. Han har selv skiftet et stelnummer på en bil. Dette har han erkendt, og han har også vedtaget en bøde herfor. Han kender også "V.3.1"; han ved i hvert fald, hvem den pågældende er. Han kender endvidere V.1, der på et tidspunkt har lejet en del af hans brors værksted. V.3 kom på et tidspunkt med en Mercedes stationcar. Den stod i længere tid bagerst i værkstedet. V.3 var på et tidspunkt ved at skære i bilens motorrum med en vinkelsliber. Det så både vidnet og V.4, da det skete. Han og V.4 var da ved at lave noget rust i en Mazda. Han så ikke, hvad V.3 foretog sig, men "man er vel ikke dum", så vidnet kunne godt tænke sig til, hvad det var, V.3 lavede. Han husker ikke, om han også har set en VW Transporter ude på værkstedet. Han har set mange Golf-biler på værkstedet. Han har ikke talt med tiltalte om denne sag, og han har ikke fortalt politiet om det, han har forklaret i retten i dag.

V.6 har forklaret, at han kender tiltalte fra V.2s værksted. Han har nok kendt tiltalte i 45 år. Han har boet til leje hos V.2s svigerfar tæt ved. Han kender sagerne om udskiftning af stelnumre fra TV, hvor den var omtalt for nogle år siden. Det var i 2005 forskelligt, hvor meget han kom på V.2s værksted. Han arbejdede da ved G2. Han kender V.1, der lejede noget af V.2s værksted. Han har aldrig set nogen skifte stelnumre på V.2s værksted, og han har heller ikke hørt tale herom på værkstedet. "Det er ikke noget, man taler om".

Landsrettens begrundelse og resultat

Vidnerne V.4 og V.5, der først har afgivet forklaringer for landsretten, har ikke forklaret, at de har set V.3 skifte stelnummeret på Mercedes-bilen, men alene, at de har set ham arbejde på en Mercedes.

Herefter og af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftsloven § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24, ved at have udskiftet stelnumre på de tre biler, der er omfattet af tiltalen i forhold 2, 3 og 4.

Landsretten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte i hvert fald må have anset det for overvejende sandsynligt, at statskassen ville blive unddraget afgift i forbindelse med udskiftning af stelnumrene. Straffen i forhold 2 og 4 fastsættes derfor i medfør af lovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 24.

Det tiltrædes, at frihedsstraffen er udmålt til fængsel i 20 dage som sket, og at straffen på grund af den forløbne tid, siden forholdene blev begået, er gjort betinget.

Vurderingsmyndighedernes værdiansættelse af bilerne i forhold 2 og 4 er ikke blevet påklaget til Landsskatteretten, og landsretten finder ikke i det, der er fremkommet for landsretten, grundlag for at tilsidesætte de foretagne vurderinger.

Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte i overensstemmelse med fast praksis er idømt en tillægsbøde som sket.

De juridiske dommere tiltræder, at tiltalte er pålagt at betale den unddragne registreringsafgift.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.