SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2010.849.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter20-12-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.843.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201120-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.832.SKATKommentar til retsforlig - golfbane på lejet grund17-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201017-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.827.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201117-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.826.SKATAmortisationsrenten for 201117-12-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2010.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201117-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.818.SKATKursdata til skattemæssig indberetning16-12-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.802.SKATVærdiansættelse for 2011 af visse personalegoder14-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.801.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for hjorte og pelsdyr for indkomståret 201014-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.800.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201114-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.762.SKATBoafgift og gaveafgift af udenlandske ejendomme01-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.744.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201123-11-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.740.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs m.fl.s behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser22-11-10 Når man vil klage SKAT-meddelelse
SKM2010.724.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser15-11-10 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2010.720.SKATOphævelse af fradrag for forøgede leveomkostninger - Teknikerfradraget10-11-10 Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2010.708.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201104-11-10 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.638.SKATSKMmeddelelse om afskæring af TastSelv (Karantæneordningen)11-10-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + TastSelv og andre IT-løsninger for skat SKAT-meddelelse
SKM2010.637.SKATDen momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - SKAT-meddelelse08-10-10 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2010.573.SKATArbejdsgiverbetalt avis i forbindelse med kontantlønsnedgang - Præcisering af Ligningsvejledningen23-09-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.497.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201118-08-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2010.436.SKATKapitalafkastsatsen for 201006-07-10 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2010.406.SKATListe over anerkendte flyselskaber28-06-10 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2010.344.SKATFejl i Indeholdelsesvejledningen om medregning af miljøtillægget ved opgørelsen af den skattepligtige værdi af fri bil28-05-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.334.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200925-05-10 Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2010.324.SKATDen skattemæssige behandling af tab på aktier, der har været optaget til handel på et reguleret marked - f.eks. tab på bankaktier17-05-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.319.SKATRetssagsvejledning12-05-10 Anden information vedrørende interne forhold + Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2010.220.SKATOphævelse af SD-cirkulære - begrænset skattepligtige artister25-03-10 Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.212.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-03-10 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2010.68.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201028-01-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.41.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 200918-01-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.19.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9.07-01-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.12.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, skt. 2, for 201006-01-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.9.SKATAmortisationsrenten for 2010.06-01-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse