SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2010.865.BRVirksomhedsindkomst eller lønindkomst - førtidspensionsydelse - udtræden af interessentskab21-12-1016-11-10Personlig indkomst + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.831.BRHovedaktionær - ejendom til rådighed17-12-1008-11-10Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.798.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse14-12-1029-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.797.BRSelvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtager14-12-1026-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.786.BRDriftsomkostning - kursus - Alexanderteknik - violinist - underviser - komponist13-12-1002-11-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.777.BRErhvervsmæssig virksomhed - akupunkturbehandling og salg af urter - vurdering af rentabilitet02-12-1028-10-10Virksomheder Dom
SKM2010.775.BROmgørelse - acontoudlodning - værdipapirer - privatskiftet bo - kursværdifald02-12-1021-10-10Arv og gaver Dom
SKM2010.773.BRNegativt privatforbrug - skønsmæssig ansættelse - privat lån01-12-1015-10-10Andet om moms + Virksomheder Dom
SKM2010.757.BRUdlæg i andelsbolig - gebyr for adkomsterklæring30-11-1028-10-10Udlæg Dom
SKM2010.731.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj17-11-1007-10-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.725.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to ejendomme - arv16-11-1008-10-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.722.BRFradrag for driftstab - ukurante varer11-11-1013-10-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.716.BRFradrag - tab på løsørepantebrev - forgæves udlæg efter indkomstårets udløb08-11-1028-09-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.713.BRInvesteringsprojekt - ejendomme i Skotland - investorrejse - driftsomkostning - afskrivning08-11-1005-10-10Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2010.706.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn04-11-1004-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.694.BROmstødelse - betaling til SKAT27-10-1001-06-10Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2010.675.BRGave - overdragelse aktier - trust i USA - familierelationer - adskillelse givers formue22-10-1028-09-10Arv og gaver Dom
SKM2010.674.BRFradrag - reklameudgifter - repræsentation - sponsering lystfiskerforening - interessefællesskab22-10-1023-09-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.671.BRFritagelse - betaling af renter - betalingsfrist tidligere overskredet21-10-1029-09-10Erindring og rykker + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2010.656.BRMomsfradrag autodrift og fællesomkostninger - fradrag elafgift - ingen omsætning19-10-1010-09-10Fradrag Dom
SKM2010.648.BRMaskeret udlodning - opførelse af huse - samlever14-10-1023-09-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.634.BRDomstolsprøvelse - administrativ rekurs ikke udnyttet - lønindeholdelse - underliggende skatte- og afgiftskrav07-10-1009-09-10Når man vil klage + Lønindeholdelse Dom
SKM2010.600.BRAfvisning28-09-1016-08-10Øl, vin og spiritus + Momsgrundlag Dom
SKM2010.599.BRVidneafhøring28-09-1012-08-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.579.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor og mindreårige børn27-09-1025-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.575.BRFri bil - specialindrettet - pickup - mandskabsvogn - tilsmudset24-09-1025-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.570.BRSkattepligtig indkomst - selskab - indsættelse på bankkonto - deponering21-09-1016-08-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.566.BRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget20-09-1009-07-10Andet om moms Kendelse
SKM2010.565.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl20-09-1017-08-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.557.BRRegistreringsafgift - tysk registreret - benyttet i Danmark14-09-1008-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.552.BREkstraordinær skatteansættelse - grov uagtsomhed - rettidig varsling10-09-1016-08-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.550.BRDriftsomkostning - udgifter til management fee - spansk søsterselskab - nyt påkendelsespunkt09-09-1026-08-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.547.BRFormalitetsmangler - aktindsigt - notatpligt - straffeprocessuelle regler - væsentlighedskriterie - indkomstforhøjelse - fradrag fremmed arbejde07-09-1008-07-10Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.525.BRFri sommerbolig - hovedaktionær - formodningsregel - rådighedsbegrebet - udlejning gennem bureau31-08-1003-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.509.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - privat lån - dokumentation - bevisbyrde27-08-1029-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.508.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse - forbedringer23-08-1001-07-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.504.BRTilbagebetaling - råstofafgift - cement - afvisning19-08-1013-08-10Miljøafgifter Dom
SKM2010.500.BRPrivat gældsbrev - ven i Dubai - manglende dokumentation19-08-1009-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.498.BRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - dokumentationskrav - bevisbyrde - rette indkomstmodtager18-08-1016-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.496.BREjendomsavance - erhvervs- og beboelsesejendom - 2 eller 3 lejligheder - bolig for ejeren - loft 3. sal18-08-1029-07-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.495.BRBefordringsgodtgørelse - efterfølgende fremlagt kørselsregnskab - fri helårsbolig - fri jagtret18-08-1002-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.494.BREkstraordinær genoptagelse - lønsumsafgiftstilsvar18-08-1008-06-10Opgørelse, angivelse og betaling Dom
SKM2010.493.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kortere ophold hos forældre18-08-1021-05-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.491.BRReglerne om småsager - skattesager17-08-1010-08-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2010.490.BRMoms - fradrag - ombygning - svømmebassin17-08-1008-07-10Fradrag Dom
SKM2010.488.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - kørelærer16-08-1002-07-10Personlig indkomst + Andet om moms Dom
SKM2010.485.BREjendomsavance - parcelhusreglen - anpartslejlighed - beboelse i ejerperiode - hurtigt indledte salgsbestræbelser16-08-1010-06-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.484.BRSikkerhed - sagsomkostninger16-08-1012-07-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.483.BRFikseret lejeindtægt16-08-1002-07-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.482.BRForening - erhvervsmæssig virksomhed16-08-1030-06-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.481.BRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill - dispensation13-08-1023-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.478.BROverskridelse - tidsfrist - sagsanlæg - genoptagelse12-08-1008-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.477.BROverdragelse - ejendom - tidspunkt - underpris - interesseforbundne12-08-1008-07-10Selskabsbeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.471.BRAktieavance - anskaffelsessum - overkursen ved kapitalindskud11-08-1011-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.470.BRMaskeret udlodning - tvangsopløsning af selskab - overtagelse af driftsmidler - fuldt vederlag11-08-1008-06-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.457.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - stiftelse af selskaber - indskud malerier16-07-1028-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.452.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning - hovedanpartshaver - ejerandel13-07-1011-03-10Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.427.BRGenoptagelse - ikke udnyttelse af administrative klagesystem - periodisering - forsikringssum01-07-1019-05-10Når man ønsker en sag genoptaget + Virksomheder Dom
SKM2010.401.BRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager25-06-1023-04-10Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2010.400.BRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - frifindende straffedom - reaktionsfrist - nyt påkendelsespunkt25-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.384.BRSkønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar - private lån24-06-1017-05-10Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Virksomheder Dom
SKM2010.369.BRMaskeret udbytte - udbetaling fra forsikringsselskab - tøjindkøb15-06-1012-05-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2010.362.BRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser10-06-1014-04-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.360.BROmkostningsgodtgørelse - erstatning - rette sagsøgte09-06-1022-04-10Når man vil klage Dom
SKM2010.359.BRForhøjelse af moms og skattepligtig indkomst08-06-1006-05-10Momsgrundlag + Virksomheder Dom
SKM2010.351.BROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - maskeret udlodning - nyt påkendelsespunkt04-06-1010-03-10Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2010.336.BRAfvisning26-05-1005-05-10Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2010.333.BRMomspligt administrationsydelser - betalingspligt konsulentydelser - fradragsret fællesomkostninger21-05-1015-04-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.332.BREkstraordinær ansættelse - udeholdt indtægt fra selskab - beskatning hos direktør - reaktionsfrist - konsekvensændring ægtefælle - partshøring21-05-1003-05-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.330.BRFritagelse - betaling af renter20-05-1025-03-10Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykker Dom
SKM2010.321.BRModregning i krav på godtgørelse af registreringsafgift ved eksport17-05-1025-03-10Modregning og transport Dom
SKM2010.315.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - usikkerhed om gældsposter07-05-1016-04-10Virksomheder Dom
SKM2010.314.BRFradrag for renteudgifter - ikke betalte - betryggende sikkerhed - syn og skøn07-05-1012-04-10Virksomheder + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2010.312.BRFradrag - afskrivning - campingvogn - erhvervsmæssig anvendelse06-05-1026-04-10Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2010.307.BRSkatteproces - søgsmålsfrist domstolen - fristoverskridelse06-05-1026-04-10Når man vil klage Dom
SKM2010.306.BREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist06-05-1021-04-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.302.BRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar05-05-1013-04-10Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Modregning og transport Dom
SKM2010.301.BRUdlejning ejendom søsterselskab - tilskudsbeskatning selskab - fra hovedaktionær - genoptagelsesfrist kontrolleret transaktion05-05-1007-04-10Selskabsbeskatning + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2010.292.BRSkønsmæssig ansættelse - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning i selskab - yderligere løn03-05-1020-04-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.291.BREjendomsavance- ekspropriation - frivillig aftale - boligformål -ekspropriationsrealitet03-05-1016-04-10Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Dom
SKM2010.279.BRUdeholdte indtægter - fradrag diverse driftsomkostninger - udlejning til massageklinik - drift af handelsvirksomhed27-04-1024-03-10Virksomheder Dom
SKM2010.277.BRVirksomhedsordningen - ophørsbeskatning - regnskabskrav ikke opfyldt23-04-1030-03-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.276.BRBoafgift - afgiftsfritagelse - fond - almennyttig - gravstedsvedligeholdelse23-04-1026-03-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.269.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere16-04-1005-03-10Udlæg Kendelse
SKM2010.264.BRGodtgørelse - registreringsafgift15-04-1002-03-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.260.BRDriftsomkostning - fradrag - påstået tyveri - spilleautomater - mangelfuld kontrol14-04-1022-03-10Fradrag og afskrivninger + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2010.259.BRAktieavance - anskaffelsessum - retserhvervelsestidspunkt - udskudt leveringstidspunkt13-04-1026-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.258.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - konkrete forhøjelsespunkter - fradrag repræsentationsudgifter12-04-1004-03-10Virksomheder Dom
SKM2010.250.BRDriftsomkostning - tab ved bedrageri - fungerende regnskabschef - kontrolrutiner07-04-1017-03-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.247.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - værtshus - opgørelse via lageroptælling07-04-1003-03-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2010.246.BRMoms - fradrag for tab - forpagtningsafgift07-04-1012-02-10Momsgrundlag Dom
SKM2010.245.BRGenoptagelse - omgørelse06-04-1010-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.202.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger15-03-1019-01-10Virksomheder Dom
SKM2010.201.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger15-03-1019-01-10Virksomheder Dom
SKM2010.198.BRModregning - restskat - biblioteksafgift09-03-1022-02-10Modregning og transport + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Udlæg Dom
SKM2010.197.BRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - omlægning af driften - nye aktiviteter - syn og skøn09-03-1019-02-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.196.BRFradragsret - maskeret udlodning09-03-1023-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.195.BREjendomsavance - næring - bygge og ejendomsselskaber09-03-1019-02-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.176.BRForrentning af renter - nedsættelse af skatteansættelse04-03-1015-02-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.172.BRFradrag - kapitaltilskud til datterselskab - transfer pricing04-03-1014-01-10Fradrag og afskrivninger + Transfer pricing Dom
SKM2010.169.BRPeriodisering af indtægter - fradrag - advokat og revisorudgifter - skyldige omkostninger02-03-1015-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.168.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser02-03-1015-02-10Ejendomsskat Dom
SKM2010.149.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist26-02-1008-02-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.136.BRAktieavancebeskatning - tab på aktier - fradrag23-02-1008-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.135.BRRentefiksering - lån til selskab18-02-1008-02-10Transfer pricing Dom
SKM2010.132.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder17-02-1015-01-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.130.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - lån til selskab - salg af mobilt sommerhus - dokumentationskrav17-02-1002-02-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.120.BRSommerhusudlejning - regnskabsmæssig opgørelse af overskud - fradrag for el - periode ikke udlejet11-02-1005-01-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.119.BRDriftsomkostninger - fradrag - betalt erstatningsbeløb - advokatomkostninger - ophævelse af erhvervslejemål10-02-1011-01-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.118.BRMaskeret udlodning - mellemregning - ejendomssalg10-02-1015-12-09Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.116.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde - hjemvisning05-02-1004-01-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.108.BREkstraordinær genoptagelse05-02-1023-12-09Andet om moms Dom
SKM2010.105.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere05-02-1002-12-09Udlæg Kendelse
SKM2010.75.BRSøgsmålsfristen29-01-1016-12-09Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.71.BRFordeling af overdragelsessum - fabriksejendom - uafhængige parter - ikke konkret modsatte interesser - grund forurenet29-01-1023-12-09Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.63.BRFradrag køkkenleverance - driftsomkostning - driftstab - tab på fordring28-01-1009-12-09Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.62.BRMoms - tab ej konstateret - momspligtig leverance28-01-1009-12-09Momsgrundlag Dom
SKM2010.60.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - flere sommerboliger27-01-1022-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.59.BREjendomsavance - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - 10 måneders ophold27-01-1017-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.52.BROmgørelse - salg aktier - forrentning22-01-1021-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.42.BRGevinst - frigørelse af lån - non-recourse vilkår20-01-1012-10-09Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.38.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to boliger15-01-1008-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom