SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2010.860.LSRBerigtigelse af moms20-12-1008-12-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.859.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig - bindende svar20-12-1019-11-10Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2010.858.LSRFradrag for tab opstået ved bedrageri20-12-1018-11-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.857.LSROpgørelse af antallet af ejere for kommanditselskab20-12-1030-11-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.856.LSRSelvstændige investeringsgoder - overdragelse af momsreguleringsforpligtelser - bindende svar (SKM2009.783.SR)20-12-1010-12-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.855.LSRAnmodning om tilladelse til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse20-12-1011-11-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2010.853.LSRNedslag for hovedaktionær ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste i forbindelse med afståelse20-12-1028-10-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.852.LSRGenanbringelse af ejendomsavance20-12-1018-10-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.851.LSRMomspligt af underleverancer til undervisning - bindende svar (SKM2009.691.SR)20-12-1002-11-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.850.LSROmvalg af fusion fra skattefri til skattepligtig - omgørelse af fusion fra skattefri til skattepligtig - ændring af afskrivninger20-12-1008-10-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.848.LSRGodtgørelse af elafgift20-12-1015-11-10Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2010.847.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse - differencefradrag for kost - arbejde på et skib20-12-1018-11-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.837.LSRVurdering af om driftsudgifter er dækket af offentlige tilskud med mindst 50 %17-12-1014-10-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2010.835.LSRHenstand - nedsættelse af afdragsbeløb17-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.834.LSROmgørelse af dispositioner i forsøg på gennemførsel af skattefri virksomhedsomdannelse17-12-1011-11-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.833.LSRAfvisning - afdragsordning - afgørelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed17-12-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.829.LSRHæftelse for betaling af restskat i sambeskatning17-12-1003-09-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.824.LSRSkattefrit salg af anparter til det udstedende selskab17-12-1006-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.823.LSRMultimediebeskatning - ulønnede personer i fagforenings sektorbestyrelse - bindende svar (SKM2010.104.SR)17-12-1022-10-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.822.LSRAktindsigt - pligt til fremsendelse af kopi af sagens akter17-12-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.819.LSROpgørelse af skattepligtig ejendomsavance i forbindelse med salg af ejendom16-12-1012-10-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.817.LSROphørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab - fri etableringsret - bindende svar (SKM2009.542.SR)16-12-1008-10-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.816.LSRAfgiftspligtig person - selvstændig økonomisk virksomhed16-12-1009-09-10Momspligt Kendelse
SKM2010.814.LSRPligt til at betale A-skat i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft16-12-1014-10-10Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt Kendelse
SKM2010.813.LSRSkattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort16-12-1009-09-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.812.LSRRette omkostningsbærer for advokat- og revisorudgifter afholdt ved køb af aktier16-12-1021-10-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.810.LSRHenstand - modregningsforbehold16-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.809.LSRMomsfritagelse i forbindelse med salg af frokostmåltid til børnehave - bindende svar (SKM2010.284.SR)16-12-1029-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.795.LSRAnmodning om tilbagefordeling af erstatningsbeløb13-12-1014-09-10Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.793.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer13-12-1024-09-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.792.LSRMomsregistrering af andelsboligforening - bindende svar13-12-1028-09-10Andet om moms Kendelse
SKM2010.791.LSRFradrag for tab på unoterede aktier13-12-1014-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.790.LSRLempelse vedrørende lønindkomst optjent ved arbejde udført i Cameroun.13-12-1008-09-10Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.789.LSROpgørelse af overskud af virksomhed13-12-1030-08-10Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.788.LSRGymnasium - momspligt - elafgift - vandafgift13-12-1022-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.787.LSRFradrag for tab på aktier - koncernforbundne selskaber - realitetsgrundsætningen13-12-1030-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.781.LSRVurderingsankenævnets kompetence - ændring af råjordsværdien ved klage over nedslag i grundværdien06-12-1028-09-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.780.LSRMultimediebeskatning - bindende svar06-12-1020-09-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.779.LSRInddrivelse - afdragsordning - mangelfuld begrundelse06-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.770.LSRTonnagebeskatning - koncernforbundne selskaber01-12-1013-09-10Tonnageskat Kendelse
SKM2010.769.LSROmkostningsgodtgørelse i en sag vedrørende genoptagelse01-12-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.768.LSRSkattemæssig afskrivning på motorcykler, anvendt som udsmykning i virksomhed01-12-1020-05-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.767.LSRFradrag for forbedringer i grundværdien - forhøjelse hos vurderingsankenævnet01-12-1007-06-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.754.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering29-11-1020-04-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.753.LSRBeskatning af fri bil - ejendomsfunktionær - momsfradrag - bindende svar29-11-1023-09-10Indkomstarter + Motorkøretøjer Kendelse
SKM2010.730.LSROmgørelse af privatretlig disposition17-11-1018-08-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.729.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg17-11-1001-11-10Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2010.728.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse - næringsejendom eller anlægsejendom17-11-1012-10-10Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2010.711.LSRInddrivelse - fastsættelse af afdragsordning05-11-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.710.LSRHæftelse for manglende registreringsafgift05-11-10 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2010.709.LSREftergivelse af ikke forfalden studiegæld05-11-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.700.LSRAktindsigt - SKATs kontrolvirksomhed02-11-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.699.LSRSikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat registrering af selskab02-11-10 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2010.698.LSRHenstand under klagebehandling - krav om sikkerhedsstillelse - registreringsafgift - teknisk insolvens02-11-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.681.LSRTilhørsforhold - social sikring - Danmark eller Sverige25-10-1013-09-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.680.LSRInddrivelse - modregning i negativt momstilsvar - indsigelse mod kravets eksistens25-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.679.LSROpgørelse af anskaffelsestidspunkt for aktieoptioner - tegningsretter eller køberetter25-10-1022-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.678.LSRMomsfradrag af udgifter til forberedende undersøgelser til etablering af en golfbane25-10-1003-09-10Fradrag Kendelse
SKM2010.660.LSRFradrag for sagkyndig bistand vedrørende etablering af et kommanditselskab19-10-1007-09-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.659.LSRForældelse af skattekrav - aftale om berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt19-10-1028-05-10Forældelse Kendelse
SKM2010.658.LSROmkostningsgodtgørelse - ansatte i selskab19-10-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.657.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand19-10-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.643.LSRFradrag for advokat- og revisoromkostninger - avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber12-10-1015-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.642.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne12-10-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.641.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for restskat for sambeskattet selskab12-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.640.LSRModregning i erstatning fra politiet for gæld vedrørende tidligere virksomhed12-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.630.LSROpgørelse af gæld til det offentlige - afvisning05-10-10 Udlæg Afgørelse
SKM2010.629.LSRFritagelse for renter og procenttillæg på restskat05-10-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.628.LSRFritagelse for betaling af renter og rykkergebyr05-10-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.627.LSRUdsættelse med betaling af studielån og SU-lån05-10-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.616.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedringer30-09-1009-07-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.615.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering30-09-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.613.LSRSkattefritagelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11 - bindende svar (SKM2007.68.SR)30-09-1008-04-09Ekspropriation Kendelse
SKM2010.612.LSRArbejdsudleje - indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag30-09-1007-06-10Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2010.602.LSRAfvisning af klage28-09-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.601.LSRModregning i børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance28-09-10 Modregning og transport + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2010.588.LSRAktindsigt27-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.587.LSRTilbagekaldelse af delvis eftergivelse af gæld27-09-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.586.LSRLønindeholdelse - anmodning om udbetaling af for meget indeholdt løn27-09-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.572.LSRFastsættelse af afgiftspligtig værdi af motorkøretøj23-09-1027-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2010.561.LSRRenteberegning af tilbagebetaling af moms16-09-10 Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2010.560.LSRAnmodning om opsættende virkning af klage til Folketingets Ombudsmand16-09-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.559.LSRBetalingsevnevurdering - fastsættelse af afdrag på gæld vedrørende en tidligere virksomhed16-09-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.558.LSRFritagelse for betaling af renter16-09-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.541.LSRHæftelse for manglende betaling af registreringsafgift03-09-10 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2010.540.LSRAktindsigt03-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.539.LSRVideresalg af brugte personbiler fra Tyskland - bindende svar03-06-1003-06-10Motorkøretøjer + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.537.LSRAnmodning om aktindsigt - investeringsforening - indeholdelse af udbytteskat03-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.503.LSRArbejdslegater modtaget fra Statens Kunstfond - skattepligtig indkomst19-08-1001-06-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.502.LSRYdelser som Bachterapeut - momspligt - bindende svar19-08-1018-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Kendelse
SKM2010.501.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift19-08-1014-12-09Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2010.489.LSRBeskatning af medarbejdere, der giver afkald på løn med henblik på at yde bidrag til velgørende formål16-08-1009-06-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.487.LSRBeskatning af salg af ejendom16-08-1016-06-10Salg Kendelse
SKM2010.486.LSRDobbeltbeskatning - midtpunkt for livsinteresser16-08-1014-04-10Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2010.475.LSROmberegning af registreringsafgift som følge af lovændring11-08-1021-05-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2010.473.LSRAnmodning om ændring af skatteansættelse11-08-1031-05-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.472.LSRMomsfritagelse for en golfklubs ydelser11-08-1003-06-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.465.LSRLeveringssted - afhentning af varer i Tyskland22-07-1027-08-09Momsgrundlag + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.464.LSRRettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning22-07-1018-05-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.463.LSREfteropkrævning af moms vedrørende forhøjelse af klagers momstilsvar for udstedte kreditnotaer22-07-1011-05-10Momsgrundlag + Fradrag + Momspligt Kendelse
SKM2010.443.LSRDødsbos mulighed for skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder til et ApS - bindende svar (SKM2010.30.SR)06-07-1012-05-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.442.LSRHenstand med betaling af skatter og afgifter - klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten - klageren og dennes selskaber under konkurs06-07-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.441.LSRSkattefrihed af personalegoder - svømmehal og motionsfaciliteter - bindende svar06-07-1014-04-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.440.LSROverførsel af aktietab - skattefri fusion - bindende svar (SKM2009.420.SR)06-07-1011-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.439.LSRLeveringssted - sambeskatning06-07-1024-03-10Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2010.438.LSRFradragsret af udgifter til renovering af bygning, der anvendes til momsfritagne maleriudstillinger06-07-1029-04-10Byggeri + Fradrag Kendelse
SKM2010.419.LSRFradrag for afholdte udgifter til forbedringer i grundværdien - nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering29-06-1029-04-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.416.LSRSkattepligt af beløb, som en forsikringstager modtager fra en forsikringsmægler i forbindelse med tegning af kapitalforsikring - bindende svar (SKM2009.406.SR)29-06-1016-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.415.LSRBeskatning af værdi af fri bolig29-06-1029-04-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.414.LSRTilbagebetaling af betalt lønsumafgift vedrørende overskud og løn til medarbejdere i Danmark i forbindelse med aktiviteter med leveringssted uden for Danmark29-06-1012-04-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2010.413.LSRSkattepligt af værdi af fri helårsbolig - indflydelse på egen aflønningsform - forskerløn.29-06-1029-04-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.392.LSRRegistreringsafgiftslovens overensstemmelse med EU-retten24-06-10 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2010.389.LSREfteropkrævning af moms vedrørende salg til danske kunder, hvor varerne afhentedes af kunderne i Tyskland24-06-1014-04-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2010.286.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering29-04-1012-03-10Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.285.LSRTilsidesættelse af aftalt overdragelsessum ved salg af ejerlejlighed fra selskab til eneanpartshaver og fastsættelse af handelsværdi29-04-1012-03-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.275.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten22-04-10 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2010.274.LSRBeskatning af erstatning for manglende overholdelse af aktiekøbsaftale - bindende svar (SKM2009.64.SR)22-04-1026-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.271.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer - yderligere fradrag for udgifter til eksternt vejanlæg19-04-1016-03-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.270.LSRSambeskatning - konsolidering16-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.268.LSRIndeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytte til udenlandsk moderselskab16-04-1003-03-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.242.LSRAnsættelse af den skattemæssige overdragelsessum for en ejerlejlighed ved overdragelse til datter06-04-1026-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.239.LSRPålæg om lønindeholdelse for gæld vedrørende skat og gebyr06-04-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.238.LSRGenoptagelse af skatteansættelse06-04-1026-02-10Indberetning, regulering og efterangivelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2010.237.LSRSkattefri grenspaltning06-04-1020-01-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.236.LSRRefusion af råstofafgift06-04-1006-01-10Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Kendelse
SKM2010.235.LSRBeskatning af vederlag ved udnyttelsen af aktiekøberetter06-04-1001-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.217.LSROpgørelse af ejendomsavance ved salg af jordstykke24-03-1016-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.215.LSRBeregning af tinglysningsafgift24-03-1008-01-10Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2010.214.LSRMomsfritagelse af aktiviteter af almen interesse24-03-1016-02-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.213.LSRFradrag for udgifter til erstatninger og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager24-03-1017-12-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.192.LSRArealoverførsel - opgørelse af 10.000 kr.s tillæg07-03-1015-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.191.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra erhvervsudygtighedsforsikring07-03-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.190.LSRForeningers skattepligt efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven07-03-1010-02-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.189.LSRFradrag for tab på indretning af lejede lokaler ved afståelse til uafhængige parter07-03-1019-01-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.188.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - arbejdsudleje eller entreprise - udenlandsk arbejdskraft07-03-1008-01-10Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2010.187.LSRSelvejende institution ikke længere omfattet af fondsloven - efterbeskatning af hensættelser07-03-1017-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.186.LSRMomsregistrering - skoles udlejning af springhal07-03-1004-02-10Momspligt Kendelse
SKM2010.185.LSRTilbagebetaling af aconto- og udbytteskatter07-03-1014-01-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.161.LSROpgørelse af anskaffelsessum for jordparcel ved afståelse af vindmølle02-03-1003-12-09Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.156.LSRFradrag for bonus i form af udgifter til fantomaktier - bindende svar (SKM2008.709.SR)01-03-1028-09-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2010.155.LSRMomspligt - personlig clairvoyance01-03-1004-11-09Momspligt Kendelse
SKM2010.154.LSRBehandling af fremført underskud - ansættelse af genbeskatningssaldo01-03-1001-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.103.LSRGenerel henvendelse - afvisning af klage til Landsskatteretten03-02-10 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2010.102.LSREftergivelse af offentlig gæld03-02-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.96.LSRSelvangivet hævet opsparet overskud02-02-1014-12-09Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.94.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A02-02-1018-01-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.93.LSRPrivat anvendelse af varebil02-02-1011-12-09Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2010.92.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kildeskat på udbytte - omgørelse af udbytteudlodning02-02-1004-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.91.LSRAvance ved salg af ejendom - parcelhusreglen - bindende svar (SKM2009.137.SR)02-02-1011-12-09Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.90.LSRVederlag for afløsning af uafdækket pensionstilsagn - bindende svar02-02-1004-12-09Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.89.LSRMomsfritagelse - formidling af kontakt mellem europæiske/norske læger og norske kommuner/lægehuse02-02-1021-12-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.88.LSRAnmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift02-02-1018-12-09Energi og kuldioxid + Fradrag Kendelse
SKM2010.87.LSRInvesteringer i amerikanske olie- og gasrettigheder - opgørelse af afskrivningsgrundlag02-02-1022-12-09Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2010.85.LSRMomspligt for erhvervsskoles aktivitet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 301-02-1019-11-09Momspligt Kendelse