Dato for udgivelse
23 Dec 2009 10:08
SKM-nummer
SKM2009.826.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-163333
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Pensionsordning, afkast, fradrag
Resumé
Meddelelse om udsendelse af erklæring til brug for dokumentation af ingen fradrags-/bortseelsesret for en forsikrings- pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr.1120 af 10. november 2006
Reference(r)
Pensionsbeskatningslovens § 53 A
Henvisning
Ligningsvejledningen, Almindelig del 2009-2, afsnit A.C.3.3.1

Meddelelse om udsendelse af blanket til brug for ejerens erklæring om manglende fradragsret for indbetaling på en forsikrings-/pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Ejeren af en forsikrings- eller pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, skal medregne udbetalinger fra ordningen i det omfang udbetalingen modsvares af indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet. Det er op til ejeren af ordningen at dokumentere, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetaling til ordningen i de lande, hvor ejeren har været skattepligtig på tidspunktet for indbetalingerne.

Dokumentationen kan foretages på en blanket udfærdiget af SKAT, blanket 07.062, der fra 14. december 2009, kan findes på SKATs hjemmeside: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=63065

Erklæringen skal udfyldes af en advokat, en statsautoriseret eller registreret revisor, konsulent i driftsøkonomi, et medlem af Foreningen af Danske Revisorer, eller en person, som er bosiddende i det land, hvor forsikrings/pensionsordningen er oprettet eller indbetalingen til ordningen har været foretaget, og som har tilsvarende kvalifikationer.

Erklæringen er udfærdiget på dansk, men der vil senere blive udsendt en erklæring på engelsk..

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter