Dato for udgivelse
23 Dec 2009 10:08
SKM-nummer
SKM2009.826.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-163333
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Pensionsordning, afkast, fradrag
Resumé
Meddelelse om udsendelse af erklæring til brug for dokumentation af ingen fradrags-/bortseelsesret for en forsikrings- pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr.1120 af 10. november 2006
Reference(r)
Pensionsbeskatningslovens § 53 A
Henvisning
Ligningsvejledningen, Almindelig del 2009-2, afsnit A.C.3.3.1

Meddelelse om udsendelse af blanket til brug for ejerens erklæring om manglende fradragsret for indbetaling på en forsikrings-/pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Ejeren af en forsikrings- eller pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, skal medregne udbetalinger fra ordningen i det omfang udbetalingen modsvares af indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet. Det er op til ejeren af ordningen at dokumentere, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetaling til ordningen i de lande, hvor ejeren har været skattepligtig på tidspunktet for indbetalingerne.

Dokumentationen kan foretages på en blanket udfærdiget af SKAT, blanket 07.062, der fra 14. december 2009, kan findes på SKATs hjemmeside: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=63065

Erklæringen skal udfyldes af en advokat, en statsautoriseret eller registreret revisor, konsulent i driftsøkonomi, et medlem af Foreningen af Danske Revisorer, eller en person, som er bosiddende i det land, hvor forsikrings/pensionsordningen er oprettet eller indbetalingen til ordningen har været foretaget, og som har tilsvarende kvalifikationer.

Erklæringen er udfærdiget på dansk, men der vil senere blive udsendt en erklæring på engelsk..