Dato for udgivelse
22 Dec 2009 10:46
SKM-nummer
SKM2009.825.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-206770
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Opkrævning, rentesats.
Resumé
I henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 1, fastsættes renten til 0,9 pct. pr. 1. januar 2010.
Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) § 7.

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2009-2, F.12

Med henvisning til § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,1 pct. Tillægget i henhold til § 7, stk. 1, udgør 0,8 pct.

Den samlede rentesats efter § 7, stk. 1, udgør derfor 0,9 pct. pr. påbegyndt måned medvirkning fra den 1. januar 2010.