Dato for udgivelse
19 Nov 2009 09:30
SKM-nummer
SKM2009.702.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-048277
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, skattestopværdier
Resumé
Skatterådet har ændret omberegningen af skattestopværdien for 2001 fra 360.000 kr. til 940.000 kr. og for 2002 fra 390.000 kr. til 1.000.000 kr. SKAT retter en objektiv myndighedsfejl, idet der ikke er sket omberegning af værdierne som følge af et nyopført sommerhus på grunden i 2003.
Hjemmel

Vuderingsloven § 33, stk. 12 og 13
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 1
Skattevorvaltningsloven § 33, stk. 3.

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 12 og 13
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

 

Henvisning
Vurderingsvejledning 2009-2 F.1
Henvisning
Processuel vejledning 2009-2 G.3

Sagen drejer sig om et sommerhus, der pr. 1.10.2003 blev vurderet som færdigbygget. SKAT har i forbindelse med vurderingen ikke samtidig foretaget en omberegning af skattestopværdierne i 2001 og 2002-niveau, efter Vurderingslovens § 33, stk. 12 og 13.

I forbindelse med opførelsen blev et eksisterende ældre sommerhus nedrevet. Denne ejendom var vurderet til henholdsvis 360.000 kr. i 2001 og 390.000 kr. i 2002, hvilke beløb er identiske med skattestopværdierne.

Skattestopværdierne er derfor ansat henholdsvis 580.000 kr. og 610.000 kr. for lavt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold og at fejlen er åbenlys.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl med deraf følgende betydelig mindre ejendomsværdiskat for efterfølgende år. Skattestopværdierne blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2006