Dato for udgivelse
24 Sep 2009 13:28
SKM-nummer
SKM2009.580.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-026712
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
valutakurs, parallelimport, nye biler, registreringsafgift
Resumé

Ved afgiftsberigtigelse af parallelimporterede fabriksnye motorkøretøjer anvendes den faktiske købspris for den udenlandske valuta

Reference(r)

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. § 8
Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. § 9

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2009-2 E 1.5

Der har været rejst spørgsmål om SKATs administrative praksis i tilknytning til anvendelse af valutakurser ved afgiftsberigtigelse af parallelimporterede fabriksnye motorkøretøjer.

Ved afgiftsberigtigelse af sådanne parallelimporterede fabríksnye motorkøretøjer i henhold til lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv., er det den faktiske købspris, der skal anvendes. Det vil sige afregningsprisen for køb af udenlandsk valuta, og ikke nogen anden pris, eksempelvis baseret på "toldkursen".

En sådan afgiftsberigtigelse er aktuel i de tilfælde, hvor der ikke sker videresalg af motorkøretøjet til endelig bruger, eller hvor videresalgsprisen til endelig bruger er lavere end den aktuelle importpris tillagt 9 pct. avance samt moms.

Ved anmeldelse af standardpriser for fabriksnye motorkøretøjer anvendes ligeledes den faktiske købspris (afregningsprisen for køb af udenlandsk valuta).