Dato for udgivelse
26 Aug 2009 14:55
SKM-nummer
SKM2009.502.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-165598
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundskatteloft
Resumé
Skatterådet har ændret grundskatteloftsberegningen pr. 1. oktober 2004 fra 161.000 kr. til 1.774.200 kr. I forbindelse vurderingen er der ved en fejl ikke foretaget omberegning af grundværdien med utilsigtet nedsættelse til følge.
Hjemmel
VUL § 33, stk. 17; EJBL § 1, stk. 1 og 2; SFL § 33, stk. 3.
Reference(r)
Vurderingsloven § 33, stk. 17
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 1 og 2
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2009-2 F.2
Henvisning
Procesvejledningen 2009-2 G.3.

Sagen drejer sig om en andelsboligforening med 22 lejligheder, der pr. 1.10.2004 blev vurderet som færdigbygget beboelsesejendom. Når en sådan ejendom ændrer anvendelse, der ikke er omfattet af 2001-vurderingen, foretages ved den almindelige vurdering eller omvurdering efter § 3 en ansættelse af den grundværdi, der danner grundlag for fastsættelsen af beregningsgrundlaget for grundskylden, jf. VUL § 33, stk. 17. Denne omberegning er ved en fejl ikke sket, hvorved værdien af grundskatteloftet er ansat 1.613.200 kr. for lavt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning, hvori indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, der er taget hensyn til ved den pågældende vurdering og at fejlen er åbenlys.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl med deraf følgende betydelig mindre grundskyld for efterfølgende år. Grundskatteloftsberegningen blev derfor genoptaget og ændret til det korrekte.

Som udgangspunkt vil ændringer til ugunst for ejerne blive foretaget med fremadrettet virkning. I denne sag har de konkrete forhold ført til at ændringen gives med fremadrettet virkning. Der er herved specielt lagt vægt på at selvom fejlen var væsentlig, kunne ejerne ikke vide at ansættelsen var forkert.