Dato for udgivelse
26 May 2009 09:55
SKM-nummer
SKM2009.352.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-056679
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, skattestopberegning
Resumé
Skatterådet har ændret skattestopberegningen pr. 1. janaur 2001 fra 98.000 kr. til 980.000 kr. I forbindelse med om/tilbygning af ejendommen blev skattestopberegningen pr. 1. januar 2001 indtastet forkert med utilsigtet nedsættelse til følge.
Reference(r)
Vurderingsloven § 33, stk. 12
Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2009-1 F.1
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 G.3.

Sagen drejer sig om et parcelhus, hvor der i 2003 blev foretaget om/tilbygning. Når der på en sådan ejendom er foretaget en om- eller tilbygning, der ikke er omfattet af 2001-vurderingen, foretages ved den almindelige vurdering eller omvurdering efter § 3 en ansættelse af ejendomsværdien inkl. om- eller tilbygningen på samme niveau som 2001 hhv. 2002-vurderingen, jf. VUL § 33, stk. 12. Ejeren modtager meddelelser om de 2 ansættelser. I forbindelse med omvurderingen pr. 1. oktober 2004 blev skattestopberegningen for 2002 korrekt indtastet  med 1.000.000 kr., mens 2001 beregningen ved en fejl blev indtastet med 98.000 kr. i stedet for 980.000 kr.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstrordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning, hvori indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, der er taget hensyn til ved den pågældende vurdering og at fejlen er åbenlys.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en fejl af en størrelsesorden på faktor 10 og en utilsigtet nedsættelse. Skattestopberegningen blev derfor genoptaget og ændret til det korrekte.

Som udgangspunkt vil ændringer til ugunst for ejerne blive foretaget med fremadrettet virkning. I denne sag har de konkrete forhold ført til at ændringen gives tilbagevirkende kraft fra og med indkomståret 2005. Der er herved specielt lagt vægt på at fejlen medførte en nedsættelse i ejendomsværdien og dermed i ejendomsværdiskatten med en faktor 10, selv om årsagen til omvurderingen var en af ejer foretaget værdiforøgende om/tilbygning.