Dato for udgivelse
25 May 2009 14:36
SKM-nummer
SKM2009.351.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-155380
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ekstraordinær genoptagelse, ejendomsværdi, ejendomsavancebeskatning
Resumé

Ejendomsværdien pr. 1. januar 2000 for et mindre elproducerende kraftvarmeværk, tilhørende en andelsboligforening, blev ekstraordinært genoptaget. Ved elforsyningslovens indførelse i 2000 overgik kraftvarmeværker, elselskaber m.v. til almindelig skattepligt. Det betyder bl.a., at ejendomsværdien pr. 1. januar 2000 skal anvendes som indgangsværdi ved opgørelse af ejendomsavance, når en sådan ejendom sælges. Andelsboligforeningen havde ikke været opmærksom herpå og havde ikke påklaget ejendomsværdien. Endvidere var den oprindelige ansættelse i 2000 væsentlig for lav. Samtidig havde myndighederne foretaget en gennemgang af rigtigheden af 2000-vurderingen for et udsnit af de ejendomme, der blev omfattet af lovændringen. Denne ejendom var imidlertid ikke imellem de gennemgåede.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 9
Selskabsskatteloven § 35 O, stk. 5
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 G.3.

Sagen drejede sig om et mindre elproducerende kraftvarmeværk, tilhørende en andelsboligforening. Ved elforsyninglovens indførelse i 2000 overgik kraftvarmeværker, elværker mm. til almindelig skattepligt. Det betyder bl.a., at ejendomsværdien pr. 1. januar 2000 anvendes som indgangsværdi ved opgørelse af ejendomsavance, når en sådan ejendom sælges.

Ejendommen solgtes i 2007 til det lokale fjernvarmeværk. Andelsboligforeningen havde ikke tidligere påklaget ejendomsvurderingerne og blev først i forbindelse med salget opmærksom på betydningen af 2000-vurderingen, som man fandt væsentlig for lav. Der henvistes bl.a. til, at der havde fundet væsentlig ombygning og nybygning sted i 1997, som ikke havde afspejlet sig i de efterfølgende vurderinger.

Ejendomsværdien var pr.1. januar 2000 oprindelig ansat ud fra en skønnet årsleje på 122.729 kr., som kapitaliseret med 8 betyder en ejendomsværdi på 980.000 kr. Efter besigtigelse i 2008 findes den oprindelige skønnede årsleje og faktor at være for lave for den konkrete ejendom. En årsleje på 187.300 kr. og en kapitalisationsfaktor på 10,5 findes mere passende, hvorefter ejendomsværdien bedømmes til at være 1.950.000 kr. Grundværdien på 201.700 kr. bevares uændret.

I forbindelse med elreformens indførelse i 2000 gennemførte det daværende ToldSkat i 2003-2004 en nærmere gennemgang af rigtigheden af vurderingerne pr. 1. januar 2000 for nogle kraftvarmeværkers og elselskabernes ejendomme. Denne andelsboligforenings ejendom var dog ikke omfattet af gennemgangen. Såfremt andelsboligforeningen på daværende tidspunkt havde henvendt sig til ToldSkat, ville 2000-vurderingen sandsynligvis være blevet genoptaget.

Skatterådet fandt herefter på baggrund af ovennævnte forhold, samtidig med den væsentlige forskel i værdiskønnet, grundlag for ekstraordinær genoptagelse, således at andelsboligforeningen ikke stilledes ringere end de selskaber, som i tide var opmærksom på betydningen af 2000-vurderingen i forbindelse med kraftvarmeværkers og elselskabers overgang til almindelig skattepligt. Ejendomsværdien pr. 1. januar 2000 ændredes derfor fra 980.000 kr. til 1.950.000 kr.