SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.820.LSRFradrag for betalt erstatning i forbindelse med selskabstømmersag22-12-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.819.LSRMomspligtens indtræden ved deponering af en del af købspris - fradrag for købsmoms af fællesomkostninger - fradrag for købsmoms ved opførelse af prøvehuse22-12-09Momspligt + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.818.LSRYdelser leveret over internettet - sundhedsydelser22-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.817.LSRModregning i børnefamilieydelse for en restance vedrørende daginstitutionsbetaling22-12-09Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.816.LSRProteinbarers forhold til chokoladeafgiftsloven22-12-09Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.814.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten22-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.813.LSRDeltagelse i bestyrelsesmøder i dansk selskab - indtræden af fuld skattepligt - bindende svar22-12-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.812.LSROmkostningsgodtgørelse22-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.811.LSR"Compensation payment" betalt til sælger af ejendom erhvervet af et kommanditistselskab - kurstab på gæld i fremmed valuta22-12-09Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.810.LSRBeskatning af renteindtægter fra bankkonti22-12-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.809.LSRBeskatning af indtægter fra Norge22-12-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.808.LSRProduktionsskoles salg af landbrugsprodukter - momsfritagelse22-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.807.LSRDirektør og hovedaktionær - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-09MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.806.LSRAnsat - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-09MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.735.LSRFradrag for kost og logi i forbindelse med turnusstillinger - bindende svar30-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.734.LSRBeskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder30-11-09TonnageskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.733.LSRBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fraflytning til Spanien30-11-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.732.LSRSalg af tidsubegrænsede brugsretter til p-pladser i en fast ejendom - bindende svar30-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.731.LSRFradrag for rejseudgifter og kost og logi-godtgørelse under turnusophold - bindende svar30-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.730.LSRSømandsordningen - sejlads i Limfjorden - refusionsordningen30-11-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.729.LSRBrugte anparter - opgørelse af ejendomsavance30-11-09EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.728.LSRIndeholdelse af A-skat - vikarbureaus udlejning af personale med lægefaglig baggrund til hospitaler mv.30-11-09Angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.726.LSRMomsfritagelse for ernæringsterapi30-11-09MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.700.LSRFradragsret for indbetaling på ophørspension18-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.699.LSRBeskatning af gevinster ved pokerspil - skønsmæssig forhøjelse18-11-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.698.LSROpgørelse af skattekurs - gaveoverdragelse af anparter18-11-09VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.697.LSRFritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udstationering til USA18-11-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.696.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering - fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer18-11-09EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.695.LSRAffaldsafgift og spildevandsafgift opkrævet for deponi og slamdepot - manglende målinger til opgørelse af spildevandsafgift18-11-09MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.667.LSRIndeholdelse af rentekildeskat06-11-09Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.666.LSRFradrag for moms af udgift til underholdning af kunder i storcenter - bindende svar (SKM2008.419.SR)06-11-09FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.665.LSRYdelse fra engelsk selskab med initiering af betalingsoverførsler mv. - momsfritagelse - finansiel ydelse - bindende svar06-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.664.LSRMomspligt - leveringssted - danske kunders afhentning af hårde hvidevarer i Tyskland06-11-09Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.663.LSRSkattepligtig indkomst - fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til ekspropriationsberettiget - bindende svar06-11-09EkspropriationKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.662.LSRMomsfritagelse for aktivitet med træning på brikse06-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.613.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - frivilligt fastsat ægtefællebidrag06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.612.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for kommunalt boligindskudslån06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.608.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - tilbagebetaling af kontanthjælp og underholdsbidrag - afdragsordning06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.606.LSRSkattefrit salg af ejendom - bindende svar06-10-09SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.605.LSRSkattefrihed for medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse06-10-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.579.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for domstolsprøvelse af sag afgjort af Momsnævnet24-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.578.LSRFradrag for indgående moms - klager nægtet momsregistrering - afkrævet salgsmoms24-09-09FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.577.LSRNulstilling af A-skat og AM-bidrag vedrørende løn udbetalt fra konkursramt selskab24-09-09Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.576.LSRBrugte anparter - prioriteringsydelse - anskaffelsessum - udbyderhonorar24-09-09SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.575.LSRNulstilling af udbytteskat - selskab under konkursbehandling24-09-09VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.574.LSRFradragsret i forbindelse med interne leverancer mellem forskellige institutioner under en kommune24-09-09Momsgrundlag + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.573.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering24-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.534.LSRAfvisning af bindende svar10-09-09Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.533.LSRBoligselskabs udlejning til kommune til serviceformål - bindende svar10-09-09Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.532.LSRMoms af forsendelse og transport af personbiler til en erhverver i et andet EU-land10-09-09Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Motorkøretøjer + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.531.LSRFradrag for prepayment fee (udgift ved indfrielse) af syndikeret lån før tid10-09-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.530.LSRSkattefrihed for gaver til fond - anvendt til fondens bundne kapital og ikke til uddelinger10-09-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.529.LSRTilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms af gebyrer ved udstedelse af parkeringslicenser10-09-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.528.LSRSkattefritagelse ved salg af ejendom - ekspropriation - bindende svar (SKM2008.832.SR)10-09-09Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.527.LSRYdelse af leverancer mod vederlag ved modtagelse af offentlig støtte10-09-09MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.464.LSROmbygget motorcykel - afgiftsmæssig identitet - solidarisk hæftelse09-07-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.463.LSRModregning i overskydende skat for ægtefælles skattegæld - særeje09-07-09Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.462.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten om hæftelse for ikke-indeholdt A-skat09-07-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.461.LSRAnmodning om principskifte til realisationsprincippet med vilkår09-07-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.460.LSRTilbagebetaling af acontoskat - datterselskab under konkurs09-07-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.459.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig for hovedanpartshaver08-07-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.458.LSRFradrag for rejseudgifter - afbrydelse af rejse ved tilbagevenden til container-område08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.457.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landskatteretten08-07-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.456.LSRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget til og fra en turistattraktion - bindende svar08-07-09MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.455.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - skattefri tilførsel af aktiver08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.454.LSRMoms af omkostninger afholdt til brug for salg af kreditforsikringer i forbindelse med eksport af varer til steder uden for EU - bindende svar08-07-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.453.LSRSalg af én af to samdrevne ejendomme - fradrag for indfortolket primobeholdning af grovfoder08-07-09Salg + ErhvervsejendommeKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.452.LSRTilbagebetaling af betalt udbytteskat - diskrimination af udenlandske investeringsforeninger - bindende svar (SKM2006.588.SR)08-07-09VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.451.LSRSkattemæssige konsekvenser af tilbagebetalt lønsumsafgift08-07-09Opgørelse, angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.450.LSREt selskabs ydelser til pensionskasse - arbejdsgiver- og selvbetalerindbetalinger - finansiel transaktion08-07-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.448.LSRFradrag for udgifter til erstatning og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.408.LSRAnmodning om tilladelse til at afregne svovlafgift efter udledning af svovldioxid25-06-09MiljøafgifterAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.407.LSRBidragspligt af tiltrædelsesbonus/sign on fee25-06-09Særligt for arbejdsmarkedsbidragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.403.LSRBeskatning af værdi af fri bolig - arbejdsgiver lejer ejendom af koncernforbundet selskab, hvori den ansatte er hovedaktionær - bindende svar25-06-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.401.LSROmkostningsgodtgørelse i forbindelse med klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten25-06-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.393.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for bygning - overgang til blandet anvendelse24-06-09Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.392.LSRAnsættelse i udlandet - beskatning efter dagældende kildeskattelovs § 48 E24-06-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.391.LSRAnmodning om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udenlandsk indkomst24-06-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.390.LSRAvance ved afståelse af fast ejendom - næringsvirksomhed24-06-09EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.389.LSRAftalestandard - levering af rådgivningsydelse24-06-09Andet om momsKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.388.LSRSambeskatning af koncernforbundne virksomheder - anpartshaveroverenskomst24-06-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.387.LSRVideresalg af biler - brugte biler - demonstrationsmodeller24-06-09Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.340.LSRFortolkning af begrebet husstand i ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 114-05-09EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.339.LSRBetalingsevnevurdering - fradrag for udgifter til bil der benyttes til transport til og fra arbejdsplads14-05-09Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.338.LSRTilbagebetaling af elafgift - generalomkostning - delvis momsfradragsret14-05-09Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.337.LSRFradrag af rejseudgifter efter standardsatser hos Hæren - bindende svar14-05-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.336.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab14-05-09Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.335.LSROpgørelse af indkomst i et udenlandsk datterselskab - bindende svar (SKM2008.79.SR)14-05-09Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.334.LSRFormidling af ydelser - momsfritagelse14-05-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.302.LSRGave fra arbejdsgiver - vælges af den ansatte blandt udvalgte produkter på hjemmeside - indkomstpligt - bindende svar27-04-09Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.280.LSRLandsskatteretten som klagemyndighed - afgørelse af privatretlig karakter21-04-09Om kommunikation og information samt kampagner + UdlægAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.279.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten - medhold i overvejende grad21-04-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.278.LSROpkrævning af momsreguleringsforpligtelse - overdragelse af ejendom21-04-09Salg + Erhvervsejendomme + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.277.LSRHovedanpartshaver rette indkomstmodtager af konsulenthonorarer - selvangivet som indkomst i selskab21-04-09Personlig indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.276.LSRBeskatning af internet-pokerspil - bindende svar21-04-09Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.275.LSRMoms afløftet i forbindelse med opførelse af feriecenter21-04-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.274.LSRFritagelse for registreringsafgift - brug af firmabil i udlandet21-04-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.273.LSRAfgiftspligt efter elafgiftsloven - egenproduceret elektricitet21-04-09Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.222.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer26-03-09Afskrivninger og fradrag + EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.221.LSRBevilling til toldoplag type E - biler opbevaret i showrooms hos forhandler26-03-09Særlige procedurerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.220.LSRIndskud på ophørspension med fradragsmæssig virkning ved delvis ophør af landbrugs-virksomhed26-03-09Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Ophør af virksomhedKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.219.LSRGodkendelse af fradrag for moms - leje af udenlandsk arbejdskraft26-03-09Udenlandsk arbejdskraft + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.218.LSRMomsfradrag for udgifter afholdt af zoologisk have - godtgørelse af energi- og vandafgifter26-03-09Energi og kuldioxid + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.217.LSRFritagelse fra skattetræk af indekskontrakter - bosiddende i udlandet26-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.216.LSRMineralvandsafgiftspligt - varer indkøbt i udlandet26-03-09Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.215.LSRNorsk lønmodtager - arbejdsmarkedsbidrag af indkomst ved udlejningsvirksomhed i Danmark26-03-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.214.LSRSpildevandsafgift - ændring af opgørelsesmetode - godtgørelse26-03-09Indberetning, regulering og efterangivelse + MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.150.LSRAktindsigt i tidligere medinteressents skatteoplysninger25-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.149.LSRInddrivelse - modregning af offentlig gæld - fejlagtig klagebehandling25-02-09Modregning og transport + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.148.LSRSelvangivelses- og skattepligt - forening25-02-09Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.147.LSRModregning i lønsummen af løntilskud, der modtages fra kommunen for personer i fleksjob - bindende svar25-02-09Opgørelse, angivelse og betaling + LønsumsbegrebetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.146.LSRFradrag for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i forbindelse med arbejde på færgerute25-02-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.145.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse, hvor selskabet ikke var anset for skattefritaget - fjernvarmeværk - distribution25-02-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.144.LSRSkattefri tilførsel af aktiver - forening25-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.143.LSRSkattefri grenspaltning25-02-09Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.142.LSRUdlejning og vedligeholdelse af golfbane - momsfritagelse - momspligt - bindende svar25-02-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.141.LSRVarepartier sendt til en momspligtig person i et andet EU-land - momsfritagelse i Danmark24-02-09Forsendelse og transitering + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.140.LSRMedforbrænding - affaldsselskab - tilbagebetaling af affalds- og affaldsvarmeafgift24-02-09Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.139.LSRFradrag for indgående afgift vedrørende udgifter til renovering24-02-09Afskrivninger og fradrag + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.89.LSRForhøjelse af afdrag på offentlig gæld - mangelfuld begrundelse - ingen mulighed for personligt møde04-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagner + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.88.LSRSikkerhedsstillelse ved registrering af virksomhed04-02-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.87.LSRGodtgørelse for udgifter afholdt som følge af anket og senere omgjort bindende svar04-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.86.LSRValg af international sambeskatning på selvangivelse04-02-09Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.85.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - fristoverskridelse04-02-09Forældelse + TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.84.LSRAktindsigt vedrørende størrelse af registreringsafgift på motorkøretøj, hvor forhandleren har forestået indregistreringen04-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.83.LSRDelvis eftergivelse af offentlig gæld04-02-09Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.82.LSROpsparet overskud - nedsættelse af anskaffelsessum - skattefri virksomhedsomdannelse04-02-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.81.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - pantebrev genanmeldt - fristoverskridelse04-02-09Forældelse + TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.80.LSROverførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle - opholdstilladelse04-02-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.79.LSRTinglysningsafgift - tinglyst adkomsthaver - modtager af vederlag04-02-09Køb + Salg + TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.78.LSRBeløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse04-02-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.77.LSRAvance ved salg af aktieoptioner tildelt som led i ansættelsesforhold - bindende svar04-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.76.LSRMotorkøretøj - konstrueret til godstransport - godkendelse04-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.75.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-09Forældelse + Modregning og transport + Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.74.LSRFradrag for købsmoms for forskellige afgiftspligtige personer - flere momsregistreringer - forældelse af krav om tilbagebetaling af moms og afgift - opgørelse af den delvise fradragsprocent04-02-09Forældelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.73.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-09Forældelse + Modregning og transport + Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.72.LSRArbejde i udlandet - kommanditist i dansk selskab - begrænset skattepligtig til Danmark - bindende svar04-02-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.71.LSRForældelse af krav på tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift - lønsumsafgiftsgrundlag - løn til opsagte fritstillede medarbejdere04-02-09Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.70.LSRFradrag i grundværdien for forbedringer - varmeforsyning, fødevej stisystemer og kloakering04-02-09Afskrivninger og fradragKendelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter