SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2009.802.BRSkønsmæssig forhøjelse - skatteindkomster - straffedom for skatteunddragelse21-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.753.BRFradrag - kurser og faglitteratur - kørsel og rejser - psykoterapeut - iværksætterydelse07-12-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.747.BRStutteri - ikke drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud01-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.724.BRSkønsmæssig forhøjelse - skattepligtig indkomst27-11-09Personlig indkomstDom
SKM2009.723.BRStutteri - drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud27-11-09VirksomhederDom
SKM2009.707.BRDriftsudgifter - maskeret udlodning20-11-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.705.BRHovedaktionærer - rådighed over sommerbolig - grundlag for beskatning - udstykningsplaner -20-11-09Personlig indkomstDom
SKM2009.689.BRSkattetillæg - ikke rettidig selvangivelse - tvivl om afleveringstidspunkt - bevisbyrde17-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2009.688.BRRegistreringsafgift - ombygget motorcykel - mistet identitet17-11-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2009.670.BREjendomsvurdering - benyttelseskode - større herregård - landbrug -hotel og restaurationsvirksomhed10-11-09EjendomsvurderingDom
SKM2009.668.BRSøgsmålsfrist09-11-09Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.655.BRLandsskatterettens genoptagelse - nye oplysninger04-11-09VirksomhederDom
SKM2009.633.BRIndeholdelsespligt - A skat mv - arbejdsudleje - forskellige kontrakter - hæftelse - forsømmelighed26-10-09Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2009.632.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse - tilbageflytning26-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.630.BRErstatning - uberettiget udlæg - søgsmålsfrist26-10-09Udlæg + ForældelseDom
SKM2009.626.BRAfståelse af fast ejendom - anskaffelsessum - dokumentation - bevisbyrde - opbevaringspligt regnskabsmateriale22-10-09Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SelskabsbeskatningDom
SKM2009.625.BRSelskab - driftsomkostninger - leje af hovedanpartshavers ejendom - værdiansættelse21-10-09Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2009.619.BREjendomsavance - parcelhusreglen - tilbagekøb - beboelse i ejerperiode - erhvervsmæssig virksomhed - afskrivning driftsbygninger14-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.617.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus nr. 2 - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet12-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.616.BROrdinær genoptagelse - fradrag for driftsomkostninger12-10-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.614.BRSkatteproces - administrativ rekurs07-10-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2009.611.BRHenstand - sikkerhedsstillelse06-10-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2009.591.BRForhøjelse skattepligtig indkomst - varekøb - fradrag01-10-09VirksomhederDom
SKM2009.585.BRAfvisning - indbringelse for domstolene - søgsmålsfrist - overskridelse en dag - almindelig post29-09-09Afdragsordninger og henstandDom
SKM2009.583.BRSkattepligt - bopæl28-09-09Personlig indkomstDom
SKM2009.582.BRMaskeret udlodning - forkøbsret - udenlandsk ret28-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.566.BRForrentning af overskydende skat21-09-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2009.547.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - supplerende bolig - arbejdsmæssige årsager14-09-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.523.BRHævninger over mellemregningskonto - anset som yderligere løn04-09-09Personlig indkomstDom
SKM2009.515.BRKøberet til aktier - afståelsestidspunkt02-09-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.510.BRAfslag - genoptagelse af skatteansættelse - erstatning - bestyrelsesansvar01-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.499.BREkstraordinær genoptagelse - ansættelsesfrist24-08-09Personlig indkomstDom
SKM2009.497.BRArmslængdeprincippet - genoptagelse - domstolsprøvelse21-08-09Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.496.BRSelskabsskatteforhold - driftsomkostninger - rette indkomstmodtager21-08-09Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.495.BRAfgrænsning af lønindkomst - indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed - fradragberettigede vedligeholdelsesudgifter - fast ejendom21-08-09VirksomhederDom
SKM2009.483.BRSkattepligtig indkomst - uregistreret salg17-08-09Personlig indkomstDom
SKM2009.480.BRFradragsret - vedligeholdelsesudgifter - forbedringer - udlejningsejendom14-08-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.472.BRMaskeret udbytte - ejendomssalg til hovedaktionær - armslængdeprincippet - kostpris større end markedsværdi10-07-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.471.BRVirksomhedsskatteordningen - blandet benyttet ejendom10-07-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2009.469.BRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - privatforbrug10-07-09VirksomhederDom
SKM2009.435.BRMaskeret udlodning - bonus30-06-09Personlig indkomstDom
SKM2009.427.BRRentefiksering - eneanpartshavers tilgodehavende29-06-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.397.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - spillegevinster - forlængelse af ligningsfrist - forventningsprincippet25-06-09Personlig indkomstDom
SKM2009.396.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet25-06-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.383.BRUdlejning ejendom - slægtning - lejefiksering - skyggebudgets beskaffenhed - syn og skøn24-06-09Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.376.BRFradrag - driftsomkostninger - dokumentation15-06-09Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2009.373.BRRejse og kursusudgifter - udland09-06-09Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2009.372.BRBeskatningsstedet - tjenesteydelser - webdesign og webhosting09-06-09Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2009.368.BRDiverse driftsomkostninger - advokatvirksomhed - udlejning ejerlejlighed - markedsleje - søn29-05-09Udleje og bortforpagtning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.367.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri og landbrug - omlægning - syn og skøn29-05-09Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.348.BRHævninger fra selskab - udbytte - skattepligtig indtægt - skøn - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist25-05-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.344.BRFradrag for administrationsvederlag - armslængde19-05-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.343.BREjendomssalg - parcelhusreglen - enfamilieshus - del anvendt beboelse - del anvendt fritidsformål18-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.341.BRGoodwill - tab15-05-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.328.BROmgørelse12-05-09Udleje og bortforpagtning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.326.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - privat lån - lottogevinst - offentlige restancer12-05-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.317.BRFradrag - renteudgifter - administrationsomkostninger05-05-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.315.BRSyn og skønbegæring - imødekommelse eller afvisning05-05-09Salg + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.270.BRForhøjelse af lejeindtægter21-04-09Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.269.BRVedligeholdelsesudgifter - udlejning sommerhus - regnskabsmæssig metode - forholdsmæssig - udlejede uger - kalenderår21-04-09Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.267.BREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig - formål med anskaffelse17-04-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.259.BRVirksomhedsophør07-04-09Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.256.BRGaver - ophævelse af samliv - ugifte06-04-09Arv og gaverDom
SKM2009.254.BREjendomsavance - næring - ejerlejligheder - udlejningsejendomme - bevisbyrde03-04-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.253.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl03-04-09Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.252.BRFradrag driftsomkostninger - hestetransporter - privat anvendelse - kørselsregnskab - skøn03-04-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.244.BRErhvervsmæssig virksomhed - filmproduktion - formalia30-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.243.BRIndtægter ved spil - Oddset30-03-09Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstDom
SKM2009.242.BRBeskatning af renter - børns opsparingskonti30-03-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.230.BRRette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed - hovedanpartshaver - tilskud til selskab27-03-09Personlig indkomstDom
SKM2009.226.BRFradrag driftsudgifter - beskatning fri telefon - fradrag underholdsbidrag - assurandør27-03-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2009.225.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesætteligt regnskab27-03-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.206.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - salg 2 mdr. efter opførelse - 1,6 km fra bopæl - benyttelse i ejerperiode20-03-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.205.BRFratrædelsesgodtgørelse - åremålsansættelse - overgangsbestemmelse - ny lovgivning20-03-09Personlig indkomstDom
SKM2009.204.BRKontantomregning - aktiers afståelsessum20-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.202.BRMaskeret udbytte - import af vin - udtaget til egen nytte20-03-09Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.201.BRMaskeret udlodning - opløsning af selskab20-03-09Ophør af virksomhed + Personlig indkomstDom
SKM2009.200.BRKommanditisters fradragskonto20-03-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.195.BRMaskeret udlodning - salg af virksomhed18-03-09Ophør af virksomhed + Personlig indkomstDom
SKM2009.194.BRVærdiansættelse - unoterede anparter18-03-09Arv og gaverDom
SKM2009.184.BRTilbagebetaling af lønsumsafgift - sektoropdeling16-03-09Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2009.183.BRErhvervsmæssig virksomhed - krav - omsætning og driftsresultat - fradrag kørsel - computer og kamera16-03-09Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + VirksomhederDom
SKM2009.182.BREkstraordinær ansættelse - dansk og norsk indkomst - betydning af frifindelse - administrativ ansvarssag16-03-09Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
SKM2009.180.BRSkønsmæssig ansættelse - indtægt fra kursusvirksomhed - mangelfuldt regnskabsmateriale - sammenblanding indtægt - ApS og personlig virksomhed16-03-09Straf + Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.178.BRFradrag for renteudgifter - familieforhold - usædvanlige vilkår - bevisbyrde for gæld16-03-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.171.BRFradrag - tab ved salg - erhvervelse i spekulationsøjemed - lastbil06-03-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.170.BRAfskrivning - edb software - værdiansættelse - køb finansieret ved gældsovertagelse - syn og skøn - stedlig kompetence05-03-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.166.BRKonkurs - omstødelse - afdrag i afdragsordning - A-skat og AM04-03-09Betalingsstandsning og konkurs + Afdragsordninger og henstand + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
SKM2009.132.BRMineralolieafgift - fyringsolie anvendt som motorbrændstof23-02-09Energi og kuldioxidDom
SKM2009.128.BREnergiafgift - malekabine - sandblæsning - rumvarme20-02-09Energi og kuldioxidDom
SKM2009.125.BRInteressentskab - tidspunkt for udtræden - hæftelse og beskatning20-02-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.123.BRBeskatning af gave - kærestepar - ikke samlevende - overførsel fast månedlig ydelse - fælles konto20-02-09Arv og gaver + Personlig indkomstDom
SKM2009.114.BRSøgsmålsfrist18-02-09Kontrolbestemmelser + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.113.BRSkjult løn - mellemregning - efterposteringer - fikseret rente18-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2009.112.BRSkatte og afgiftspligt - udstedte fakturaer18-02-09Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.111.BROmkostningsgodtgørelse - timesats18-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2009.103.BREjendomsavance - salg ejendom til hovedanpartshaver - maskeret udlodning06-02-09Salg + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.102.BRSkønsmæssig ansættelse - usædvanligt lavt privatforbrug - kontantbeholdning06-02-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.92.BRErhvervsmæssig virksomhed - bådudlejning - underskud04-02-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.90.BRHenvisning til landsretten04-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.56.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørebog29-01-09Personlig indkomstDom
SKM2009.55.BRFradrag for rejseudgifter - revalideringsydelse - ikke lønmodtager29-01-09Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.54.BRFuld skattepligt - fraflytning28-01-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2009.52.BREjendomsværdi - grundværdi - udstykning - igangværende byggeri26-01-09EjendomsvurderingDom
SKM2009.51.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indfrielse af pantehæftelser - gave26-01-09Køb + Personlig indkomst + Salg + Arv og gaver + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.50.BRBetalingskorrektion - vejledning - hjemvisning26-01-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Transfer pricingDom
SKM2009.48.BRUdlejning - 3 ferielejligheder - erhvervsmæssig virksomhed - privat anvendelse23-01-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.47.BRRetserhvervelsestidspunkt - projekthonorar - forventningsprincip23-01-09Personlig indkomstDom
SKM2009.46.BRSelskaber - interesseforbundne - lån - rentekorrektion22-01-09Virksomheder + Transfer pricingDom
SKM2009.45.BRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - underskud21-01-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Personlig indkomstDom
SKM2009.31.BRMomsmæssig behandling - frivillig slutrengøring - lejet sommerhus13-01-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtDom
SKM2009.14.BRProces - vidneførelse af embedsmænd06-01-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.9.BRRentefradrag - studielån - dokumentation - forventningsprincippet06-01-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.6.BRRette indkomstmodtager - omgørelse05-01-09Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstDom
SKM2009.4.BRIkke-erhvervsmæssig virksomhed - salg af både05-01-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.2.BRPersonlig indkomst - hævninger på virksomhedskonto05-01-09Personlig indkomstDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter