SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2009.826.SKATErklæring - ingen fradragsret for pensionsordning23-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2009.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, skt. 2, for 2010.22-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2009.823.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2.22-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2009.804.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter21-12-09Dødsboer + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2010 - Kontantomregning af overdragelsessummer.21-12-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2009.797.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201021-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2009.771.SKATVærdiansættelse for 2010 af visse personalegoder15-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2009.768.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201015-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2009.754.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser07-12-09Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2009.609.SKATAftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet06-10-09Politikker og retningslinier + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2009.593.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2009 - Kontantomregning af overdragelsessummer01-10-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.592.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201001-10-09Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2009.580.SKATUdenlandsk valuta - parallelimport af fabriksnye biler24-09-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
SKM2009.490.SKATTinglysningsafgift - ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag19-08-09TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2009.473.SKATKapitalafkastsatsen for 200920-07-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenSKAT-meddelelse
SKM2009.433.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer29-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.346.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200820-05-09Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2009.179.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer16-03-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.169.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200905-03-09Fradrag og afskrivninger + Regnskabsbestemmelser + Indkomstarter + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2009.154.SKATRetningslinier pr. 1/1 2009 - indsigelser over SKATs sagsbehandling02-03-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2009.43.SKATGenoptagelse - delvis fradragsret - salg af tidligere udleasede køretøjer21-01-09Om kommunikation og information samt kampagner + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + FradragSKAT-meddelelse
SKM2009.33.SKATLønsumsafgift - løntilskud vedrørende ansatte i fleksjob - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar13-01-09Lønsumsbegrebet + Opgørelse, angivelse og betalingSKAT-meddelelse
SKM2009.32.SKATKommentar fra SKAT til Landsskatterettens kendelse i SKM2008.870.LSR om genoptagelse i medfør af dagældende skattestyrelseslovs §§ 35 B, stk, 2 og 35 C13-01-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2009.20.SKATÆndringer af inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 5, 8 og 1007-01-09Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2009.10.SKATAktier i Roskilde Bank - kurs ved suspension fra børsen06-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter