SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2009.820.LSRFradrag for betalt erstatning i forbindelse med selskabstømmersag22-12-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.819.LSRMomspligtens indtræden ved deponering af en del af købspris - fradrag for købsmoms af fællesomkostninger - fradrag for købsmoms ved opførelse af prøvehuse22-12-09Momspligt + FradragKendelse
SKM2009.818.LSRYdelser leveret over internettet - sundhedsydelser22-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.817.LSRModregning i børnefamilieydelse for en restance vedrørende daginstitutionsbetaling22-12-09Modregning og transportAfgørelse
SKM2009.816.LSRProteinbarers forhold til chokoladeafgiftsloven22-12-09Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
SKM2009.814.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten22-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.813.LSRDeltagelse i bestyrelsesmøder i dansk selskab - indtræden af fuld skattepligt - bindende svar22-12-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.812.LSROmkostningsgodtgørelse22-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.811.LSR"Compensation payment" betalt til sælger af ejendom erhvervet af et kommanditistselskab - kurstab på gæld i fremmed valuta22-12-09Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2009.810.LSRBeskatning af renteindtægter fra bankkonti22-12-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.809.LSRBeskatning af indtægter fra Norge22-12-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.808.LSRProduktionsskoles salg af landbrugsprodukter - momsfritagelse22-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.807.LSRDirektør og hovedaktionær - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-09MotorkøretøjerKendelse
SKM2009.806.LSRAnsat - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-09MotorkøretøjerKendelse
SKM2009.735.LSRFradrag for kost og logi i forbindelse med turnusstillinger - bindende svar30-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.734.LSRBeskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder30-11-09TonnageskatKendelse
SKM2009.733.LSRBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fraflytning til Spanien30-11-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.732.LSRSalg af tidsubegrænsede brugsretter til p-pladser i en fast ejendom - bindende svar30-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.731.LSRFradrag for rejseudgifter og kost og logi-godtgørelse under turnusophold - bindende svar30-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.730.LSRSømandsordningen - sejlads i Limfjorden - refusionsordningen30-11-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2009.729.LSRBrugte anparter - opgørelse af ejendomsavance30-11-09EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.728.LSRIndeholdelse af A-skat - vikarbureaus udlejning af personale med lægefaglig baggrund til hospitaler mv.30-11-09Angivelse og betalingKendelse
SKM2009.726.LSRMomsfritagelse for ernæringsterapi30-11-09MomspligtKendelse
SKM2009.700.LSRFradragsret for indbetaling på ophørspension18-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.699.LSRBeskatning af gevinster ved pokerspil - skønsmæssig forhøjelse18-11-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.698.LSROpgørelse af skattekurs - gaveoverdragelse af anparter18-11-09VirksomhederKendelse
SKM2009.697.LSRFritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udstationering til USA18-11-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.696.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering - fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer18-11-09EjendomsvurderingKendelse
SKM2009.695.LSRAffaldsafgift og spildevandsafgift opkrævet for deponi og slamdepot - manglende målinger til opgørelse af spildevandsafgift18-11-09MiljøafgifterKendelse
SKM2009.667.LSRIndeholdelse af rentekildeskat06-11-09Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2009.666.LSRFradrag for moms af udgift til underholdning af kunder i storcenter - bindende svar (SKM2008.419.SR)06-11-09FradragKendelse
SKM2009.665.LSRYdelse fra engelsk selskab med initiering af betalingsoverførsler mv. - momsfritagelse - finansiel ydelse - bindende svar06-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.664.LSRMomspligt - leveringssted - danske kunders afhentning af hårde hvidevarer i Tyskland06-11-09Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2009.663.LSRSkattepligtig indkomst - fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til ekspropriationsberettiget - bindende svar06-11-09EkspropriationKendelse
SKM2009.662.LSRMomsfritagelse for aktivitet med træning på brikse06-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.613.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - frivilligt fastsat ægtefællebidrag06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2009.612.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for kommunalt boligindskudslån06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2009.608.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - tilbagebetaling af kontanthjælp og underholdsbidrag - afdragsordning06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2009.606.LSRSkattefrit salg af ejendom - bindende svar06-10-09SalgKendelse
SKM2009.605.LSRSkattefrihed for medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse06-10-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.579.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for domstolsprøvelse af sag afgjort af Momsnævnet24-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.578.LSRFradrag for indgående moms - klager nægtet momsregistrering - afkrævet salgsmoms24-09-09FradragKendelse
SKM2009.577.LSRNulstilling af A-skat og AM-bidrag vedrørende løn udbetalt fra konkursramt selskab24-09-09Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betalingKendelse
SKM2009.576.LSRBrugte anparter - prioriteringsydelse - anskaffelsessum - udbyderhonorar24-09-09SalgKendelse
SKM2009.575.LSRNulstilling af udbytteskat - selskab under konkursbehandling24-09-09VirksomhederKendelse
SKM2009.574.LSRFradragsret i forbindelse med interne leverancer mellem forskellige institutioner under en kommune24-09-09Momsgrundlag + FradragKendelse
SKM2009.573.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering24-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.534.LSRAfvisning af bindende svar10-09-09Arv og gaverKendelse
SKM2009.533.LSRBoligselskabs udlejning til kommune til serviceformål - bindende svar10-09-09Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2009.532.LSRMoms af forsendelse og transport af personbiler til en erhverver i et andet EU-land10-09-09Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Motorkøretøjer + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.531.LSRFradrag for prepayment fee (udgift ved indfrielse) af syndikeret lån før tid10-09-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.530.LSRSkattefrihed for gaver til fond - anvendt til fondens bundne kapital og ikke til uddelinger10-09-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.529.LSRTilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms af gebyrer ved udstedelse af parkeringslicenser10-09-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.528.LSRSkattefritagelse ved salg af ejendom - ekspropriation - bindende svar (SKM2008.832.SR)10-09-09Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.527.LSRYdelse af leverancer mod vederlag ved modtagelse af offentlig støtte10-09-09MomspligtKendelse
SKM2009.464.LSROmbygget motorcykel - afgiftsmæssig identitet - solidarisk hæftelse09-07-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2009.463.LSRModregning i overskydende skat for ægtefælles skattegæld - særeje09-07-09Modregning og transportAfgørelse
SKM2009.462.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten om hæftelse for ikke-indeholdt A-skat09-07-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.461.LSRAnmodning om principskifte til realisationsprincippet med vilkår09-07-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2009.460.LSRTilbagebetaling af acontoskat - datterselskab under konkurs09-07-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.459.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig for hovedanpartshaver08-07-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.458.LSRFradrag for rejseudgifter - afbrydelse af rejse ved tilbagevenden til container-område08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.457.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landskatteretten08-07-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.456.LSRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget til og fra en turistattraktion - bindende svar08-07-09MomspligtKendelse
SKM2009.455.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - skattefri tilførsel af aktiver08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.454.LSRMoms af omkostninger afholdt til brug for salg af kreditforsikringer i forbindelse med eksport af varer til steder uden for EU - bindende svar08-07-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.453.LSRSalg af én af to samdrevne ejendomme - fradrag for indfortolket primobeholdning af grovfoder08-07-09Salg + ErhvervsejendommeKendelse
SKM2009.452.LSRTilbagebetaling af betalt udbytteskat - diskrimination af udenlandske investeringsforeninger - bindende svar (SKM2006.588.SR)08-07-09VirksomhederKendelse
SKM2009.451.LSRSkattemæssige konsekvenser af tilbagebetalt lønsumsafgift08-07-09Opgørelse, angivelse og betalingKendelse
SKM2009.450.LSREt selskabs ydelser til pensionskasse - arbejdsgiver- og selvbetalerindbetalinger - finansiel transaktion08-07-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.448.LSRFradrag for udgifter til erstatning og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.408.LSRAnmodning om tilladelse til at afregne svovlafgift efter udledning af svovldioxid25-06-09MiljøafgifterAfgørelse
SKM2009.407.LSRBidragspligt af tiltrædelsesbonus/sign on fee25-06-09Særligt for arbejdsmarkedsbidragKendelse
SKM2009.403.LSRBeskatning af værdi af fri bolig - arbejdsgiver lejer ejendom af koncernforbundet selskab, hvori den ansatte er hovedaktionær - bindende svar25-06-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.401.LSROmkostningsgodtgørelse i forbindelse med klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten25-06-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.393.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for bygning - overgang til blandet anvendelse24-06-09Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2009.392.LSRAnsættelse i udlandet - beskatning efter dagældende kildeskattelovs § 48 E24-06-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
SKM2009.391.LSRAnmodning om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udenlandsk indkomst24-06-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.390.LSRAvance ved afståelse af fast ejendom - næringsvirksomhed24-06-09EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.389.LSRAftalestandard - levering af rådgivningsydelse24-06-09Andet om momsKendelse
SKM2009.388.LSRSambeskatning af koncernforbundne virksomheder - anpartshaveroverenskomst24-06-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.387.LSRVideresalg af biler - brugte biler - demonstrationsmodeller24-06-09Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterKendelse
SKM2009.340.LSRFortolkning af begrebet husstand i ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 114-05-09EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.339.LSRBetalingsevnevurdering - fradrag for udgifter til bil der benyttes til transport til og fra arbejdsplads14-05-09Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2009.338.LSRTilbagebetaling af elafgift - generalomkostning - delvis momsfradragsret14-05-09Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.337.LSRFradrag af rejseudgifter efter standardsatser hos Hæren - bindende svar14-05-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.336.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab14-05-09Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandetKendelse
SKM2009.335.LSROpgørelse af indkomst i et udenlandsk datterselskab - bindende svar (SKM2008.79.SR)14-05-09Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.334.LSRFormidling af ydelser - momsfritagelse14-05-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.302.LSRGave fra arbejdsgiver - vælges af den ansatte blandt udvalgte produkter på hjemmeside - indkomstpligt - bindende svar27-04-09Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
SKM2009.280.LSRLandsskatteretten som klagemyndighed - afgørelse af privatretlig karakter21-04-09Om kommunikation og information samt kampagner + UdlægAfgørelse
SKM2009.279.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten - medhold i overvejende grad21-04-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.278.LSROpkrævning af momsreguleringsforpligtelse - overdragelse af ejendom21-04-09Salg + Erhvervsejendomme + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2009.277.LSRHovedanpartshaver rette indkomstmodtager af konsulenthonorarer - selvangivet som indkomst i selskab21-04-09Personlig indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.276.LSRBeskatning af internet-pokerspil - bindende svar21-04-09Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstKendelse
SKM2009.275.LSRMoms afløftet i forbindelse med opførelse af feriecenter21-04-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtKendelse
SKM2009.274.LSRFritagelse for registreringsafgift - brug af firmabil i udlandet21-04-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2009.273.LSRAfgiftspligt efter elafgiftsloven - egenproduceret elektricitet21-04-09Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.222.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer26-03-09Afskrivninger og fradrag + EjendomsvurderingKendelse
SKM2009.221.LSRBevilling til toldoplag type E - biler opbevaret i showrooms hos forhandler26-03-09Særlige procedurerKendelse
SKM2009.220.LSRIndskud på ophørspension med fradragsmæssig virkning ved delvis ophør af landbrugs-virksomhed26-03-09Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2009.219.LSRGodkendelse af fradrag for moms - leje af udenlandsk arbejdskraft26-03-09Udenlandsk arbejdskraft + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + FradragKendelse
SKM2009.218.LSRMomsfradrag for udgifter afholdt af zoologisk have - godtgørelse af energi- og vandafgifter26-03-09Energi og kuldioxid + FradragKendelse
SKM2009.217.LSRFritagelse fra skattetræk af indekskontrakter - bosiddende i udlandet26-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
SKM2009.216.LSRMineralvandsafgiftspligt - varer indkøbt i udlandet26-03-09Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
SKM2009.215.LSRNorsk lønmodtager - arbejdsmarkedsbidrag af indkomst ved udlejningsvirksomhed i Danmark26-03-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.214.LSRSpildevandsafgift - ændring af opgørelsesmetode - godtgørelse26-03-09Indberetning, regulering og efterangivelse + MiljøafgifterKendelse
SKM2009.150.LSRAktindsigt i tidligere medinteressents skatteoplysninger25-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.149.LSRInddrivelse - modregning af offentlig gæld - fejlagtig klagebehandling25-02-09Modregning og transport + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.148.LSRSelvangivelses- og skattepligt - forening25-02-09Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2009.147.LSRModregning i lønsummen af løntilskud, der modtages fra kommunen for personer i fleksjob - bindende svar25-02-09Opgørelse, angivelse og betaling + LønsumsbegrebetKendelse
SKM2009.146.LSRFradrag for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i forbindelse med arbejde på færgerute25-02-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.145.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse, hvor selskabet ikke var anset for skattefritaget - fjernvarmeværk - distribution25-02-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.144.LSRSkattefri tilførsel af aktiver - forening25-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.143.LSRSkattefri grenspaltning25-02-09Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2009.142.LSRUdlejning og vedligeholdelse af golfbane - momsfritagelse - momspligt - bindende svar25-02-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
SKM2009.141.LSRVarepartier sendt til en momspligtig person i et andet EU-land - momsfritagelse i Danmark24-02-09Forsendelse og transitering + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomspligtKendelse
SKM2009.140.LSRMedforbrænding - affaldsselskab - tilbagebetaling af affalds- og affaldsvarmeafgift24-02-09Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.139.LSRFradrag for indgående afgift vedrørende udgifter til renovering24-02-09Afskrivninger og fradrag + FradragKendelse
SKM2009.89.LSRForhøjelse af afdrag på offentlig gæld - mangelfuld begrundelse - ingen mulighed for personligt møde04-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagner + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2009.88.LSRSikkerhedsstillelse ved registrering af virksomhed04-02-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2009.87.LSRGodtgørelse for udgifter afholdt som følge af anket og senere omgjort bindende svar04-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.86.LSRValg af international sambeskatning på selvangivelse04-02-09Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.85.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - fristoverskridelse04-02-09Forældelse + TinglysningsafgiftKendelse
SKM2009.84.LSRAktindsigt vedrørende størrelse af registreringsafgift på motorkøretøj, hvor forhandleren har forestået indregistreringen04-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.83.LSRDelvis eftergivelse af offentlig gæld04-02-09Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2009.82.LSROpsparet overskud - nedsættelse af anskaffelsessum - skattefri virksomhedsomdannelse04-02-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2009.81.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - pantebrev genanmeldt - fristoverskridelse04-02-09Forældelse + TinglysningsafgiftKendelse
SKM2009.80.LSROverførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle - opholdstilladelse04-02-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.79.LSRTinglysningsafgift - tinglyst adkomsthaver - modtager af vederlag04-02-09Køb + Salg + TinglysningsafgiftKendelse
SKM2009.78.LSRBeløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse04-02-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.77.LSRAvance ved salg af aktieoptioner tildelt som led i ansættelsesforhold - bindende svar04-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2009.76.LSRMotorkøretøj - konstrueret til godstransport - godkendelse04-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2009.75.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-09Forældelse + Modregning og transport + Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.74.LSRFradrag for købsmoms for forskellige afgiftspligtige personer - flere momsregistreringer - forældelse af krav om tilbagebetaling af moms og afgift - opgørelse af den delvise fradragsprocent04-02-09Forældelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + FradragKendelse
SKM2009.73.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-09Forældelse + Modregning og transport + Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.72.LSRArbejde i udlandet - kommanditist i dansk selskab - begrænset skattepligtig til Danmark - bindende svar04-02-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.71.LSRForældelse af krav på tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift - lønsumsafgiftsgrundlag - løn til opsagte fritstillede medarbejdere04-02-09Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + ForældelseKendelse
SKM2009.70.LSRFradrag i grundværdien for forbedringer - varmeforsyning, fødevej stisystemer og kloakering04-02-09Afskrivninger og fradragKendelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter