SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2009.820.LSRFradrag for betalt erstatning i forbindelse med selskabstømmersag22-12-0918-09-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.819.LSRMomspligtens indtræden ved deponering af en del af købspris - fradrag for købsmoms af fællesomkostninger - fradrag for købsmoms ved opførelse af prøvehuse22-12-0917-11-09Fradrag + Momspligt Kendelse
SKM2009.818.LSRYdelser leveret over internettet - sundhedsydelser22-12-0919-10-09Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2009.817.LSRModregning i børnefamilieydelse for en restance vedrørende daginstitutionsbetaling22-12-09 Modregning og transport Afgørelse
SKM2009.816.LSRProteinbarers forhold til chokoladeafgiftsloven22-12-0913-11-09Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Kendelse
SKM2009.814.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten22-12-09 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.813.LSRDeltagelse i bestyrelsesmøder i dansk selskab - indtræden af fuld skattepligt - bindende svar22-12-0903-12-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Kendelse
SKM2009.812.LSROmkostningsgodtgørelse22-12-09 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.811.LSR"Compensation payment" betalt til sælger af ejendom erhvervet af et kommanditistselskab - kurstab på gæld i fremmed valuta22-12-0903-12-09Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2009.810.LSRBeskatning af renteindtægter fra bankkonti22-12-0926-11-09Personlig indkomst Kendelse
SKM2009.809.LSRBeskatning af indtægter fra Norge22-12-0902-10-09Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2009.808.LSRProduktionsskoles salg af landbrugsprodukter - momsfritagelse22-12-0914-12-09Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2009.807.LSRDirektør og hovedaktionær - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-0910-12-09Motorkøretøjer Kendelse
SKM2009.806.LSRAnsat - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-0910-12-09Motorkøretøjer Kendelse
SKM2009.735.LSRFradrag for kost og logi i forbindelse med turnusstillinger - bindende svar30-11-0909-11-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.734.LSRBeskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder30-11-0906-11-09Tonnageskat Kendelse
SKM2009.733.LSRBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fraflytning til Spanien30-11-0917-11-09Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2009.732.LSRSalg af tidsubegrænsede brugsretter til p-pladser i en fast ejendom - bindende svar30-11-0912-11-09Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2009.731.LSRFradrag for rejseudgifter og kost og logi-godtgørelse under turnusophold - bindende svar30-11-0909-11-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.730.LSRSømandsordningen - sejlads i Limfjorden - refusionsordningen30-11-0917-11-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2009.729.LSRBrugte anparter - opgørelse af ejendomsavance30-11-0912-11-09Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2009.728.LSRIndeholdelse af A-skat - vikarbureaus udlejning af personale med lægefaglig baggrund til hospitaler mv.30-11-0905-10-09Angivelse og betaling Kendelse
SKM2009.726.LSRMomsfritagelse for ernæringsterapi30-11-0912-10-09Momspligt Kendelse
SKM2009.700.LSRFradragsret for indbetaling på ophørspension18-11-0912-10-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.699.LSRBeskatning af gevinster ved pokerspil - skønsmæssig forhøjelse18-11-0913-10-09Personlig indkomst Kendelse
SKM2009.698.LSROpgørelse af skattekurs - gaveoverdragelse af anparter18-11-0922-10-09Virksomheder Kendelse
SKM2009.697.LSRFritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udstationering til USA18-11-0919-10-09Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2009.696.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering - fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer18-11-0904-11-09Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2009.695.LSRAffaldsafgift og spildevandsafgift opkrævet for deponi og slamdepot - manglende målinger til opgørelse af spildevandsafgift18-11-0923-10-09Miljøafgifter Kendelse
SKM2009.667.LSRIndeholdelse af rentekildeskat06-11-0921-10-09Indeholdelses- og registreringspligt Kendelse
SKM2009.666.LSRFradrag for moms af udgift til underholdning af kunder i storcenter - bindende svar (SKM2008.419.SR)06-11-0931-08-09Fradrag Kendelse
SKM2009.665.LSRYdelse fra engelsk selskab med initiering af betalingsoverførsler mv. - momsfritagelse - finansiel ydelse - bindende svar06-11-0917-09-09Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2009.664.LSRMomspligt - leveringssted - danske kunders afhentning af hårde hvidevarer i Tyskland06-11-0927-08-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt Kendelse
SKM2009.663.LSRSkattepligtig indkomst - fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til ekspropriationsberettiget - bindende svar06-11-0931-08-09Ekspropriation Kendelse
SKM2009.662.LSRMomsfritagelse for aktivitet med træning på brikse06-11-0908-09-09Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2009.613.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - frivilligt fastsat ægtefællebidrag06-10-0931-08-09Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2009.612.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for kommunalt boligindskudslån06-10-0902-09-09Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2009.608.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - tilbagebetaling af kontanthjælp og underholdsbidrag - afdragsordning06-10-0926-08-09Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2009.606.LSRSkattefrit salg af ejendom - bindende svar06-10-0914-08-09Salg Kendelse
SKM2009.605.LSRSkattefrihed for medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse06-10-0910-07-09Personlig indkomst Kendelse
SKM2009.579.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for domstolsprøvelse af sag afgjort af Momsnævnet24-09-0901-07-09Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2009.578.LSRFradrag for indgående moms - klager nægtet momsregistrering - afkrævet salgsmoms24-09-0909-09-09Fradrag Kendelse
SKM2009.577.LSRNulstilling af A-skat og AM-bidrag vedrørende løn udbetalt fra konkursramt selskab24-09-0922-06-09Angivelse og betaling + Arbejdsgiverens særlige pligter Kendelse
SKM2009.576.LSRBrugte anparter - prioriteringsydelse - anskaffelsessum - udbyderhonorar24-09-0903-09-09Salg Kendelse
SKM2009.575.LSRNulstilling af udbytteskat - selskab under konkursbehandling24-09-0927-08-09Virksomheder Kendelse
SKM2009.574.LSRFradragsret i forbindelse med interne leverancer mellem forskellige institutioner under en kommune24-09-0931-08-09Fradrag + Momsgrundlag Kendelse
SKM2009.573.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering24-09-0912-06-09Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2009.534.LSRAfvisning af bindende svar10-09-0929-06-09Arv og gaver Kendelse
SKM2009.533.LSRBoligselskabs udlejning til kommune til serviceformål - bindende svar10-09-0912-06-09Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2009.532.LSRMoms af forsendelse og transport af personbiler til en erhverver i et andet EU-land10-09-0901-07-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Motorkøretøjer + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2009.531.LSRFradrag for prepayment fee (udgift ved indfrielse) af syndikeret lån før tid10-09-0909-09-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.530.LSRSkattefrihed for gaver til fond - anvendt til fondens bundne kapital og ikke til uddelinger10-09-0917-08-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2009.529.LSRTilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms af gebyrer ved udstedelse af parkeringslicenser10-09-0906-05-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Kendelse
SKM2009.528.LSRSkattefritagelse ved salg af ejendom - ekspropriation - bindende svar (SKM2008.832.SR)10-09-0906-11-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Kendelse
SKM2009.527.LSRYdelse af leverancer mod vederlag ved modtagelse af offentlig støtte10-09-0908-07-09Momspligt Kendelse
SKM2009.464.LSROmbygget motorcykel - afgiftsmæssig identitet - solidarisk hæftelse09-07-0918-06-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2009.463.LSRModregning i overskydende skat for ægtefælles skattegæld - særeje09-07-09 Modregning og transport Afgørelse
SKM2009.462.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten om hæftelse for ikke-indeholdt A-skat09-07-09 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.461.LSRAnmodning om principskifte til realisationsprincippet med vilkår09-07-09 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2009.460.LSRTilbagebetaling af acontoskat - datterselskab under konkurs09-07-0909-06-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2009.459.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig for hovedanpartshaver08-07-0925-05-09Personlig indkomst Kendelse
SKM2009.458.LSRFradrag for rejseudgifter - afbrydelse af rejse ved tilbagevenden til container-område08-07-0920-05-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.457.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landskatteretten08-07-09 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.456.LSRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget til og fra en turistattraktion - bindende svar08-07-0927-05-09Momspligt Kendelse
SKM2009.455.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - skattefri tilførsel af aktiver08-07-0929-04-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.454.LSRMoms af omkostninger afholdt til brug for salg af kreditforsikringer i forbindelse med eksport af varer til steder uden for EU - bindende svar08-07-0925-06-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Kendelse
SKM2009.453.LSRSalg af én af to samdrevne ejendomme - fradrag for indfortolket primobeholdning af grovfoder08-07-0901-05-09Erhvervsejendomme + Salg Kendelse
SKM2009.452.LSRTilbagebetaling af betalt udbytteskat - diskrimination af udenlandske investeringsforeninger - bindende svar (SKM2006.588.SR)08-07-0927-05-09Virksomheder Kendelse
SKM2009.451.LSRSkattemæssige konsekvenser af tilbagebetalt lønsumsafgift08-07-0913-03-09Opgørelse, angivelse og betaling Kendelse
SKM2009.450.LSREt selskabs ydelser til pensionskasse - arbejdsgiver- og selvbetalerindbetalinger - finansiel transaktion08-07-0913-05-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Kendelse
SKM2009.448.LSRFradrag for udgifter til erstatning og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager08-07-0919-06-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.408.LSRAnmodning om tilladelse til at afregne svovlafgift efter udledning af svovldioxid25-06-09 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2009.407.LSRBidragspligt af tiltrædelsesbonus/sign on fee25-06-0915-05-09Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Kendelse
SKM2009.403.LSRBeskatning af værdi af fri bolig - arbejdsgiver lejer ejendom af koncernforbundet selskab, hvori den ansatte er hovedaktionær - bindende svar25-06-0908-04-09Personlig indkomst Kendelse
SKM2009.401.LSROmkostningsgodtgørelse i forbindelse med klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten25-06-09 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.393.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for bygning - overgang til blandet anvendelse24-06-0920-04-09Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2009.392.LSRAnsættelse i udlandet - beskatning efter dagældende kildeskattelovs § 48 E24-06-0908-04-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2009.391.LSRAnmodning om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udenlandsk indkomst24-06-0917-04-09Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2009.390.LSRAvance ved afståelse af fast ejendom - næringsvirksomhed24-06-0908-04-09Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2009.389.LSRAftalestandard - levering af rådgivningsydelse24-06-0902-04-09Andet om moms Kendelse
SKM2009.388.LSRSambeskatning af koncernforbundne virksomheder - anpartshaveroverenskomst24-06-0922-12-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2009.387.LSRVideresalg af biler - brugte biler - demonstrationsmodeller24-06-0917-04-09Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Kendelse
SKM2009.340.LSRFortolkning af begrebet husstand i ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 114-05-0902-04-09Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2009.339.LSRBetalingsevnevurdering - fradrag for udgifter til bil der benyttes til transport til og fra arbejdsplads14-05-09 Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2009.338.LSRTilbagebetaling af elafgift - generalomkostning - delvis momsfradragsret14-05-0906-04-09Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2009.337.LSRFradrag af rejseudgifter efter standardsatser hos Hæren - bindende svar14-05-0916-12-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.336.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab14-05-0901-04-09Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2009.335.LSROpgørelse af indkomst i et udenlandsk datterselskab - bindende svar (SKM2008.79.SR)14-05-0911-02-09Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2009.334.LSRFormidling af ydelser - momsfritagelse14-05-0906-03-09Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2009.302.LSRGave fra arbejdsgiver - vælges af den ansatte blandt udvalgte produkter på hjemmeside - indkomstpligt - bindende svar27-04-0927-02-09Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter Kendelse
SKM2009.280.LSRLandsskatteretten som klagemyndighed - afgørelse af privatretlig karakter21-04-09 Udlæg + Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.279.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten - medhold i overvejende grad21-04-09 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.278.LSROpkrævning af momsreguleringsforpligtelse - overdragelse af ejendom21-04-0913-10-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Salg + Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2009.277.LSRHovedanpartshaver rette indkomstmodtager af konsulenthonorarer - selvangivet som indkomst i selskab21-04-0926-02-09Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Kendelse
SKM2009.276.LSRBeskatning af internet-pokerspil - bindende svar21-04-0917-03-09Personlig indkomst + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Kendelse
SKM2009.275.LSRMoms afløftet i forbindelse med opførelse af feriecenter21-04-0930-10-08Momspligt + Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2009.274.LSRFritagelse for registreringsafgift - brug af firmabil i udlandet21-04-09 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2009.273.LSRAfgiftspligt efter elafgiftsloven - egenproduceret elektricitet21-04-0911-12-08Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2009.222.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer26-03-0926-02-09Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2009.221.LSRBevilling til toldoplag type E - biler opbevaret i showrooms hos forhandler26-03-0905-02-09Særlige procedurer Kendelse
SKM2009.220.LSRIndskud på ophørspension med fradragsmæssig virkning ved delvis ophør af landbrugs-virksomhed26-03-0928-01-09Ophør af virksomhed + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.219.LSRGodkendelse af fradrag for moms - leje af udenlandsk arbejdskraft26-03-0912-02-09Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2009.218.LSRMomsfradrag for udgifter afholdt af zoologisk have - godtgørelse af energi- og vandafgifter26-03-0903-12-08Fradrag + Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2009.217.LSRFritagelse fra skattetræk af indekskontrakter - bosiddende i udlandet26-03-0924-11-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2009.216.LSRMineralvandsafgiftspligt - varer indkøbt i udlandet26-03-0908-01-09Øl, vin, spiritus og mineralvand Kendelse
SKM2009.215.LSRNorsk lønmodtager - arbejdsmarkedsbidrag af indkomst ved udlejningsvirksomhed i Danmark26-03-0903-02-09Udenlandsk indkomst + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2009.214.LSRSpildevandsafgift - ændring af opgørelsesmetode - godtgørelse26-03-0919-01-09Miljøafgifter + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2009.150.LSRAktindsigt i tidligere medinteressents skatteoplysninger25-02-09 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.149.LSRInddrivelse - modregning af offentlig gæld - fejlagtig klagebehandling25-02-09 Om kommunikation og information samt kampagner + Modregning og transport Afgørelse
SKM2009.148.LSRSelvangivelses- og skattepligt - forening25-02-0917-12-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2009.147.LSRModregning i lønsummen af løntilskud, der modtages fra kommunen for personer i fleksjob - bindende svar25-02-0901-10-08Lønsumsbegrebet + Opgørelse, angivelse og betaling Kendelse
SKM2009.146.LSRFradrag for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i forbindelse med arbejde på færgerute25-02-0919-12-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2009.145.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse, hvor selskabet ikke var anset for skattefritaget - fjernvarmeværk - distribution25-02-0918-12-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2009.144.LSRSkattefri tilførsel af aktiver - forening25-02-0910-12-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Kendelse
SKM2009.143.LSRSkattefri grenspaltning25-02-0902-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed Kendelse
SKM2009.142.LSRUdlejning og vedligeholdelse af golfbane - momsfritagelse - momspligt - bindende svar25-02-0925-11-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2009.141.LSRVarepartier sendt til en momspligtig person i et andet EU-land - momsfritagelse i Danmark24-02-0922-12-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Forsendelse og transitering Kendelse
SKM2009.140.LSRMedforbrænding - affaldsselskab - tilbagebetaling af affalds- og affaldsvarmeafgift24-02-0919-01-09Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2009.139.LSRFradrag for indgående afgift vedrørende udgifter til renovering24-02-0911-11-08Fradrag + Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2009.89.LSRForhøjelse af afdrag på offentlig gæld - mangelfuld begrundelse - ingen mulighed for personligt møde04-02-09 Afdragsordninger og henstand + Om kommunikation og information samt kampagner + Sagsbehandling, journalisering og arkivregler Afgørelse
SKM2009.88.LSRSikkerhedsstillelse ved registrering af virksomhed04-02-09 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2009.87.LSRGodtgørelse for udgifter afholdt som følge af anket og senere omgjort bindende svar04-02-09 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2009.86.LSRValg af international sambeskatning på selvangivelse04-02-0919-12-08Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2009.85.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - fristoverskridelse04-02-0905-12-08Tinglysningsafgift + Forældelse Kendelse
SKM2009.84.LSRAktindsigt vedrørende størrelse af registreringsafgift på motorkøretøj, hvor forhandleren har forestået indregistreringen04-02-09 Om kommunikation og information samt kampagner + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2009.83.LSRDelvis eftergivelse af offentlig gæld04-02-09 Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2009.82.LSROpsparet overskud - nedsættelse af anskaffelsessum - skattefri virksomhedsomdannelse04-02-0903-12-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2009.81.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - pantebrev genanmeldt - fristoverskridelse04-02-0918-12-08Tinglysningsafgift + Forældelse Kendelse
SKM2009.80.LSROverførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle - opholdstilladelse04-02-0902-12-08Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2009.79.LSRTinglysningsafgift - tinglyst adkomsthaver - modtager af vederlag04-02-0918-12-08Tinglysningsafgift + Salg + Køb Kendelse
SKM2009.78.LSRBeløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse04-02-0923-12-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2009.77.LSRAvance ved salg af aktieoptioner tildelt som led i ansættelsesforhold - bindende svar04-02-0920-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Kendelse
SKM2009.76.LSRMotorkøretøj - konstrueret til godstransport - godkendelse04-02-0909-12-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2009.75.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-0908-12-08Energi og kuldioxid + Forældelse + Modregning og transport Kendelse
SKM2009.74.LSRFradrag for købsmoms for forskellige afgiftspligtige personer - flere momsregistreringer - forældelse af krav om tilbagebetaling af moms og afgift - opgørelse af den delvise fradragsprocent04-02-0912-11-08Fradrag + Forældelse + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Kendelse
SKM2009.73.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-0905-12-08Energi og kuldioxid + Modregning og transport + Forældelse Kendelse
SKM2009.72.LSRArbejde i udlandet - kommanditist i dansk selskab - begrænset skattepligtig til Danmark - bindende svar04-02-0901-12-08Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2009.71.LSRForældelse af krav på tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift - lønsumsafgiftsgrundlag - løn til opsagte fritstillede medarbejdere04-02-0914-11-08Forældelse + Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2009.70.LSRFradrag i grundværdien for forbedringer - varmeforsyning, fødevej stisystemer og kloakering04-02-0905-12-08Afskrivninger og fradrag Kendelse