SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2009.826.SKATErklæring - ingen fradragsret for pensionsordning23-12-09 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2009.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, skt. 2, for 2010.22-12-09 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2009.823.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2.22-12-09 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2009.804.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter21-12-09 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Dødsboer (skat) SKAT-meddelelse
SKM2009.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2010 - Kontantomregning af overdragelsessummer.21-12-09 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2009.797.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201021-12-09 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2009.771.SKATVærdiansættelse for 2010 af visse personalegoder15-12-09 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2009.768.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201015-12-09 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2009.754.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser07-12-09 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2009.609.SKATAftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet06-10-09 Om kommunikation og information samt kampagner + Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2009.593.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2009 - Kontantomregning af overdragelsessummer01-10-09 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2009.592.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201001-10-09 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2009.580.SKATUdenlandsk valuta - parallelimport af fabriksnye biler24-09-09 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift SKAT-meddelelse
SKM2009.490.SKATTinglysningsafgift - ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag19-08-09 Tinglysningsafgift SKAT-meddelelse
SKM2009.473.SKATKapitalafkastsatsen for 200920-07-09 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2009.433.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer29-06-09 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2009.346.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200820-05-09 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering SKAT-meddelelse
SKM2009.179.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer16-03-09 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2009.169.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200905-03-09 Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter + Regnskabsbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2009.154.SKATRetningslinier pr. 1/1 2009 - indsigelser over SKATs sagsbehandling02-03-09 Om kommunikation og information samt kampagner + Sagsbehandling, journalisering og arkivregler SKAT-meddelelse
SKM2009.43.SKATGenoptagelse - delvis fradragsret - salg af tidligere udleasede køretøjer21-01-09 Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2009.33.SKATLønsumsafgift - løntilskud vedrørende ansatte i fleksjob - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar13-01-09 Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsbegrebet SKAT-meddelelse
SKM2009.32.SKATKommentar fra SKAT til Landsskatterettens kendelse i SKM2008.870.LSR om genoptagelse i medfør af dagældende skattestyrelseslovs §§ 35 B, stk, 2 og 35 C13-01-09 Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse SKAT-meddelelse
SKM2009.20.SKATÆndringer af inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 5, 8 og 1007-01-09 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2009.10.SKATAktier i Roskilde Bank - kurs ved suspension fra børsen06-01-09 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse