SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.829.SRRette indkomstmodtager, levering af rådgivningsydelser via personligt ejede anpartsselskaber samt spejling af ejerskab til udenlandsk skattetransparent selskab23-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.828.SRArbejdsudleje/entreprise23-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.827.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon, bærbar PC23-12-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.826.SKATErklæring - ingen fradragsret for pensionsordning23-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, skt. 2, for 2010.22-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.824.SRAktieoptioner anset for retserhvervet på aftaletidspunktet22-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.823.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2.22-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.822.SKATOvergang til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og dermed lagerbeskatning som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009 - investor er et selskab - Styresignal22-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.821.SRUdenlandsk filial af dansk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning22-12-09SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.820.LSRFradrag for betalt erstatning i forbindelse med selskabstømmersag22-12-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.819.LSRMomspligtens indtræden ved deponering af en del af købspris - fradrag for købsmoms af fællesomkostninger - fradrag for købsmoms ved opførelse af prøvehuse22-12-09Momspligt + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.818.LSRYdelser leveret over internettet - sundhedsydelser22-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.817.LSRModregning i børnefamilieydelse for en restance vedrørende daginstitutionsbetaling22-12-09Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.816.LSRProteinbarers forhold til chokoladeafgiftsloven22-12-09Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.815.SKATBøder - Colalovgivning - Pantmærkning - Gentagelsesvirkning - Ligeartet kriminalitet - styresignal22-12-09StrafStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.814.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten22-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.813.LSRDeltagelse i bestyrelsesmøder i dansk selskab - indtræden af fuld skattepligt - bindende svar22-12-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.812.LSROmkostningsgodtgørelse22-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.811.LSR"Compensation payment" betalt til sælger af ejendom erhvervet af et kommanditistselskab - kurstab på gæld i fremmed valuta22-12-09Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.810.LSRBeskatning af renteindtægter fra bankkonti22-12-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.809.LSRBeskatning af indtægter fra Norge22-12-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.808.LSRProduktionsskoles salg af landbrugsprodukter - momsfritagelse22-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.807.LSRDirektør og hovedaktionær - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-09MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.806.LSRAnsat - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-09MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.805.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon21-12-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.804.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter21-12-09Dødsboer + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.803.ØLRRejsebureauers egne ydelser21-12-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.802.BRSkønsmæssig forhøjelse - skatteindkomster - straffedom for skatteunddragelse21-12-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.801.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon med "begrænset bruger"21-12-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.800.SRMultimediebeskatning, fastmonteret mobiltelefon21-12-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.799.SRMultimediebeskatning, PC, Internetforbindelse, Telefon21-12-09Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2010 - Kontantomregning af overdragelsessummer.21-12-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.797.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201021-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.796.SRDatterselskabsaktier og aktieavancebeskatningslovens § 4A, stk. 318-12-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.795.SRTegningsoptioner og retserhvervelsestidspunkt18-12-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.794.SRPersonundersøgelser for Kriminalforsorgen er ikke selvstændig erhvervsvirksomhed18-12-09Personlig indkomst + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.793.SRAktieoptioner til medarbejdere og retserhvervelsestidspunkt18-12-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.792.SRGenbringelse i Spanien18-12-09Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.791.SRVedtægtsændringer og formueforskydning17-12-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.790.SRAktieløn - udnyttelsesmetoder, differenceafregning17-12-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.789.SRMultimediebeskatning, Tv-pakker til rådighed17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.788.SRMultimediebeskatning, Tv-pakker til rådighed17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.787.SRMultimediebeskatning, Tv-pakker til rådighed17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.786.SRGrænseoverskridende fusion17-12-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.785.SKATMoms ved levering af affaldsbehandlingsydelse i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse - styresignal17-12-09MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.784.SRPersonalegoder - kaffeordning17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.783.SRSalg af golfbane og regulering af tidligere foretagne momsfradrag - investeringsgoder17-12-09FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.782.SRSamarbejde mellem A-kasser ikke selvstændig afgiftspligtig person17-12-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.781.SRPersonalegoder, multimediebeskatning17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.780.SRPersonalegoder, multimediebeskatning17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.779.SRSundhedsordninger, medarbejdergruppe17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.778.SRMultimediebeskatning, Pc´er17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.777.SRPersonalegoder, multimediebeskatning17-12-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.776.VLRSyn og skøn - bilag til syns og skønstemaet16-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.775.ØLRSyn og skøn - bilag til syns og skønstemaet16-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.774.VLRSyn og skøn - forslag til egnet syns - og skønsmand - afgørende faglige egenskaber16-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.773.ØLRVirksomhedsskatteordningen - vederlag for konkurrenceklausul16-12-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.772.SRMoms - facilitering af betaling via dankort og PBS for en udenlandsk virksomheds ydelser til danske online computerspillere16-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.771.SKATVærdiansættelse for 2010 af visse personalegoder15-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.770.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201015-12-09SelskabsbeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.769.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte samt beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer for 200915-12-09VirksomhederMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.768.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201015-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.767.ØLRStraffesag - bogføringsvirksomhed - forsæt - ApS - ikke adskilt økonomi - skøn over driftsudgifter - frifindelse byret - domfældelse landsret15-12-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.766.ØLRAftaleindgåelse - aktieoptionsaftaler - ansættelsesfrister15-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.765.ØLRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - dobbeltbeskatning15-12-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.764.VLRFradrag - tab ved salg - lastbil - erhvervelse spekulationsøjemed - personlig interesse15-12-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.763.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - indfrielse af pantehæftelser - gave15-12-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.762.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl14-12-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.761.VLRRetserhvervelsestidspunkt - projekthonorar - arkitekt14-12-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.760.ØLRLønsumsafgift - fordeling af dyrepassernes lønsum14-12-09Opgørelse, angivelse og betalingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.759.SKATSambeskatning - selskabsskatter - betaling, hæftelse og inddrivelse - styresignal14-12-09Udlæg + Betalingsstandsning og konkurs + SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.758.VLRSkønsmæssig ansættelse - buffetrestaurant10-12-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.757.VLRFradrag for virksomhedsunderskud - udarbejdelse af projekt - bæredygtige byggerier10-12-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.756.DEPKommentar - Skatteministeriets ophævelse af højesteretssag - skattefritagelse for en havn (anke af Vestre Landsrets dom i SKM2009.468.VLR)09-12-09SelskabsbeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.755.SRFast ejendom-udlandet-genanbringelse af ejendomsavance09-12-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.754.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser07-12-09Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.753.BRFradrag - kurser og faglitteratur - kørsel og rejser - psykoterapeut - iværksætterydelse07-12-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.752.VLRRette indkomstmodtager - omgørelse07-12-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.751.ØLRBeskatning - fri bolig - indflydelse egen aflønningsform - skatteproces - domstolene - myndighed inddrog nye spørgsmål07-12-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.750.ØLRSyn og skøn - værdiansættelse af aktier (19. maj-kurs)07-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.749.SKATOphævelse af 15 pct.'s reglen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b - Styresignal07-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.748.SRUdbetalinger fra Trust02-12-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.747.BRStutteri - ikke drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud01-12-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.746.SRStruktureret obligation01-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.745.SRMedarbejderobligationer - overgangsregel - udstedelse i 201001-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.744.SRFraflytningsbeskatning - Genanbringelse - Tilbageflytning til Danmark - Indgangsværdi.01-12-09Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.743.SRCFC-beskatning af selskab hjemmehørende i Danmark01-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.742.SRRegulering af henstandssaldo - aktieombytning01-12-09Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.741.SRDødsbo - fraflytterbeskatning aktier01-12-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.740.SRBolig nr. 2 - udlejning - parcelhusreglen01-12-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.739.SRGodtgørelse af el-afgift - Udlejning af forskelligt udstyr inkl. strøm01-12-09Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.738.SRMomspligt af generelle førstehjælpskurser01-12-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.737.SRRegulering af henstandssaldo01-12-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.736.SRAktieombytning - Montenegro01-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.735.LSRFradrag for kost og logi i forbindelse med turnusstillinger - bindende svar30-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.734.LSRBeskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder30-11-09TonnageskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.733.LSRBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fraflytning til Spanien30-11-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.732.LSRSalg af tidsubegrænsede brugsretter til p-pladser i en fast ejendom - bindende svar30-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.731.LSRFradrag for rejseudgifter og kost og logi-godtgørelse under turnusophold - bindende svar30-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.730.LSRSømandsordningen - sejlads i Limfjorden - refusionsordningen30-11-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.729.LSRBrugte anparter - opgørelse af ejendomsavance30-11-09EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.728.LSRIndeholdelse af A-skat - vikarbureaus udlejning af personale med lægefaglig baggrund til hospitaler mv.30-11-09Angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.727.SRFri cykel, kontantlønsnedgang, afskrivningsregler30-11-09Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.726.LSRMomsfritagelse for ernæringsterapi30-11-09MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.725.SKATKontorhoteller - godtgørelse af elafgift - styresignal30-11-09Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.724.BRSkønsmæssig forhøjelse - skattepligtig indkomst27-11-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.723.BRStutteri - drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud27-11-09VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.722.HRAfvisning - anke til Højesteret - flere fristforlængelser - indlevering af ekstrakt27-11-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.721.VLRAfskrivning på bygning - garanti udlejning - lejers erhvervsmæssige benyttelse - bevisbyrde27-11-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.720.ØLRDødsbo - underretning om acontoudlodning -27-11-09Dødsboer + Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.719.ØLREjendomsavance - salg af mælkekvote - efter salg af ejendom - salg til eget selskab27-11-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.718.SRAktieavancebeskatning værnsregel omvendte juletræer26-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.717.SRKapitaloverførsel omdannelse udbytte26-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.716.SRVærdipapir i puljeordning - transparent - frie midler - aktier - obligationer26-11-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.715.SRSkatterådet afviser at besvare en række spørgsmål om et grænsehandelskoncept23-11-09Øl, vin, spiritus og mineralvandBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.714.HRSelskabstømning - sagsomkostninger20-11-09Økonomisk kriminalitetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.713.HRAfvisning - anke til Højesteret - frist for afgivelse af ekstrakt20-11-09Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.712.SRSelskabsaktionær sambeskattes med tre selskaber som følge af aktionæroverenskomst20-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.711.SRVirksomhedsordning - erhvervsmæssig virksomhed20-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.710.SRSkattefrit salg af andelslejlighed efter endt udstationering samt fradrag for dobbelt husførelse.20-11-09Salg + Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.709.SRGenanbringelse i Polen via et K/S20-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.708.ØLRSkatte og afgiftspligtig - udstedte fakturaer20-11-09Momspligt + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.707.BRDriftsudgifter - maskeret udlodning20-11-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.706.HRTilskud eller lån - sambeskatning - udenlandske selskaber - betydningen af fremmed ret20-11-09SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.705.BRHovedaktionærer - rådighed over sommerbolig - grundlag for beskatning - udstykningsplaner -20-11-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.704.SRTonnagebeskatning - erhvervelse af aktier i et rederi, der er omfattet af tonnageskatteordningen19-11-09TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.703.SRTandforsikring - sundhedsforsikring19-11-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.702.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Skattestopværdier19-11-09EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.701.SRBehandling af funktionsnedsættelser momsfritaget som social forsorg og bistand18-11-09Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.700.LSRFradragsret for indbetaling på ophørspension18-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.699.LSRBeskatning af gevinster ved pokerspil - skønsmæssig forhøjelse18-11-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.698.LSROpgørelse af skattekurs - gaveoverdragelse af anparter18-11-09VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.697.LSRFritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udstationering til USA18-11-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.696.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering - fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer18-11-09EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.695.LSRAffaldsafgift og spildevandsafgift opkrævet for deponi og slamdepot - manglende målinger til opgørelse af spildevandsafgift18-11-09MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.694.SRFri kost - de ansattes deltagelse i spisning på en ældreafdeling18-11-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.693.SRFast måndelig kurtage18-11-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.692.SRMultimediebeskatning - telefonudgifter17-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.691.SRMomspligt af underleverancer til undervisning17-11-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.690.ØLREjendomsvurdering - vurderingsregler - ejendomsværdi stuehus - herregårde17-11-09EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.689.BRSkattetillæg - ikke rettidig selvangivelse - tvivl om afleveringstidspunkt - bevisbyrde17-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.688.BRRegistreringsafgift - ombygget motorcykel - mistet identitet17-11-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.687.SRMultimediebeskatning - Computer og telefon kun til rådighed på arbejdspladsen, hvorimod computer og telefon nr. 2 er til rådighed for privat brug, ligesom disse kan stilles til rådighed i forbindelse med en kontantlønsnedgang13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.686.SRMultimediebeskatning - Computer medtages på bopælen13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.685.SRMultimediebeskatning - Mobiltelefon, der er spærret for private opkald13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.684.SRMultimediebeskatning - PDA og mobiltelefoner13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.683.SRMultimediebeskatning - Mobiltelefon og bærbar PC13-11-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.682.SRMultimediebeskatning - Arbejdsgivers betaling af fast beløb til medarbejdernes bredbåndsforbindelser13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.681.SRMultimediebeskatning - PDA til rådighed13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.680.SRMultimediebeskatning - Mobil dataforbindelse, softwarebaseret telefon, bærbar PC og mobiltelefon.13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.679.SRMultimediebeskatning - Computer medtages på bopælen13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.678.SRMultimediebeskatning - Bærbare computere til undervisere13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.677.SRMultimediebeskatning - telefonudgifter13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.676.SRMultimediebeskatning - bærbar computer til elever13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.675.SRMultimediebeskatning13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.674.SRUdenlandsk forsikringsordning - forsikringsmoment - negativ kapitalindkomst11-11-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.673.SKATLevering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer - styresignal11-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.672.SRVidereuddannelse, kontantlønsnedgang11-11-09Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.671.SRKontantlønsnedgang, ansatte i selvejende institutioner, der udfører arbejde for en kommune11-11-09Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.670.BREjendomsvurdering - benyttelseskode - større herregård - landbrug -hotel og restaurationsvirksomhed10-11-09EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.669.HREjendomsavance - parcelhusreglen - benyttelse på afståelsestidspunkt - udlejet til undervisning - tidligere privat beboelse09-11-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.668.BRSøgsmålsfrist09-11-09Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.667.LSRIndeholdelse af rentekildeskat06-11-09Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.666.LSRFradrag for moms af udgift til underholdning af kunder i storcenter - bindende svar (SKM2008.419.SR)06-11-09FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.665.LSRYdelse fra engelsk selskab med initiering af betalingsoverførsler mv. - momsfritagelse - finansiel ydelse - bindende svar06-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.664.LSRMomspligt - leveringssted - danske kunders afhentning af hårde hvidevarer i Tyskland06-11-09Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.663.LSRSkattepligtig indkomst - fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til ekspropriationsberettiget - bindende svar06-11-09EkspropriationKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.662.LSRMomsfritagelse for aktivitet med træning på brikse06-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.661.SRAnmodning om skattefritagelse06-11-09ErhvervsejendommeAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.660.SKATFitnessabonnement - fordeling af vederlag på flere ydelser - styresignal06-11-09MomsgrundlagStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.659.SRBefordringsfradrag - parcelhusregel - bolig nr. 2.05-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.658.SREfterskolefodbold, arrangement momsfritaget05-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.657.SRFeriecenter, samlet udlejning af bygning med ferielejligheder, momsfrit05-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.656.SRFeriecenter, udlejning af ferielejligheder opdelt i ejerlejligheder, badeland, momspligtig05-11-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.655.BRLandsskatterettens genoptagelse - nye oplysninger04-11-09VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.654.ØLRStraffesag - colalovgivningen - tredjegangstilfælde - ligeartet kriminalitet - fastsættelse af bøde04-11-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.653.SROphævelse af grundskatteloftsansættelse- beløbsstørrelse- Skatterådets kompetence.04-11-09EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.652.SRFeriecenter, udlejning af ferielejligheder opdelt i ejerlejligheder, momspligtig02-11-09Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.651.SKATDen skattemæssige behandling af tilbagebetalt moms og lønsumsafgift - styresignal02-11-09Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Andet om lønsumsafgift + Opgørelse, angivelse og betaling + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.650.SKATPraksisændring som følge af SKM2009.333.HR - fradrag for udgifter til kost mv. og logi på tjenesterejse - genoptagelse - styresignal29-10-09Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.649.SRBørnepasning, kontantlønsnedgang29-10-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.648.DEPSkatteministeriets kommentar til SKM2009.333.HR - fradrag for udgifter til kost mv. og logi på tjenesterejse - ligningslovens rejsebegreb29-10-09Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.647.SRMomsfradragsret i museum med blandede aktiviteter29-10-09FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.646.SRAktieombytning - efterfølgende kapitalforhøjelse -holdingreglen28-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.645.SRSkattefri omvendt lodret fusion og efterfølgende spaltning samt stiftelse af partnerselskab28-10-09Indsatsværktøjer - private og virksomheder + Information og vejledning af private og virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.644.SRUdstykning af grunde/selvstændig virksomhed28-10-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.643.SRSelskabs aktivitet med køb og salg af værdipapirer anset for foretaget fra Luxembourg samt skattemæssige konsekvenser heraf28-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.642.SRErhvervsklub havde ikke et fagforeningsmæssigt formål28-10-09Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.641.SRVærdiansættelse af frit logi for 200927-10-09Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.640.SRInvestering i obligationer27-10-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.639.SRDatterselskabsaktier og mellemholdingreglen27-10-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.638.SKATUdenlandsk lønindkomst - skattelempelse - 6-måneders-reglen - Styresignal27-10-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.637.SRIndskud andelsboligforening - tilbagebetaling - skattepligt27-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.636.SRSkattefri anpartsombytning uden tilladelse og efterfølgende skattefri ophørsspaltning uden tilladelse - holdingkravet27-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.635.SRSocial forening er momspligtig27-10-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.634.SRMomspligtig udlejning af ferielejligheder26-10-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.633.BRIndeholdelsespligt - A skat mv - arbejdsudleje - forskellige kontrakter - hæftelse - forsømmelighed26-10-09Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.632.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse - tilbageflytning26-10-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.631.ØLREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringsudgifter - dokumentation - før eller efter 1. januar 199326-10-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.630.BRErstatning - uberettiget udlæg - søgsmålsfrist26-10-09Udlæg + ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.629.VLRFri bil - stjålet kørselsregnskab - efterfølgende udarbejdet kørselsregnskab23-10-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.628.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - salgsbestræbelser forud for indflytning - skatteproces - nyt påkendelsespunkt23-10-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.627.ØLRFradrag for rejseudgifter - turnusansættelse for læge - afstand - arbejdsdags længde23-10-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.626.BRAfståelse af fast ejendom - anskaffelsessum - dokumentation - bevisbyrde - opbevaringspligt regnskabsmateriale22-10-09Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.625.BRSelskab - driftsomkostninger - leje af hovedanpartshavers ejendom - værdiansættelse21-10-09Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.624.SKATKommentar til SKM2007.340.SR og SKM2007.341.SR - Fradrag for rejseudgifter - Styresignal20-10-09Arbejdsgiverens særlige pligterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.623.SRJordombytning/Genanbringelse19-10-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.622.SRGenanbringelse i feriecenter19-10-09Udleje og bortforpagtning + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.621.VLROmgørelse19-10-09Udleje og bortforpagtning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.620.SKATBionedbrydelige bæreposer fremstillet på basis af plantestivelse - styresignal19-10-09MiljøafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.619.BREjendomsavance - parcelhusreglen - tilbagekøb - beboelse i ejerperiode - erhvervsmæssig virksomhed - afskrivning driftsbygninger14-10-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.618.SRKontingentbetalinger12-10-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.617.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus nr. 2 - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet12-10-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.616.BROrdinær genoptagelse - fradrag for driftsomkostninger12-10-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.615.SKATListe over anerkendte flyselskaber08-10-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.614.BRSkatteproces - administrativ rekurs07-10-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.613.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - frivilligt fastsat ægtefællebidrag06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.612.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for kommunalt boligindskudslån06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.611.BRHenstand - sikkerhedsstillelse06-10-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.610.VLREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - syn og skøn06-10-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.609.SKATAftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet06-10-09Politikker og retningslinier + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.608.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - tilbagebetaling af kontanthjælp og underholdsbidrag - afdragsordning06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.607.SRFradrag - forsikring mod fartbøder06-10-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.606.LSRSkattefrit salg af ejendom - bindende svar06-10-09SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.605.LSRSkattefrihed for medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse06-10-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.604.ØLRStraffesag - grov skattesvig - aktieoptioner - salgssum - konto i Schweiz06-10-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.603.ØLRGenvundne afskrivninger - særlige installationer - pensionsindbetalinger05-10-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.602.VLRStraffesag - overtrædelse af spilleautomatloven - mineralvandsafgiftsloven - øl og vinafgiftsloven - pantlovgivningen05-10-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.601.ØLRStraffesag - manglende lovpligtige pantmærker - kildevand til udlevering - advokatkontor - beslaglæggelse - rækkevidden af retssikkerhedsloven § 9 - begrundet mistanke05-10-09Straf + MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.600.SKATMineralolieafgift mv. - godtgørelse - sejlads - fartøjer til ral- og sandsugning - praksisændring - styresignal02-10-09Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.599.ØLRStraffesag - urigtige og manglende - oplysninger - momsangivelser - indeholdelse - rengøringsfirma - fysiske og psykiske tilstand02-10-09Straf + Indeholdelses- og registreringspligt + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.598.ØLRStraffesag - overtrædelser - skattekontrolloven - momsloven - kildeskatteloven - arbejdsmarkedsbidragsloven - fiktive fakturaer - strafudmåling - fælles og tillægsstraf - ansvarsgennembrud02-10-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.597.ØLRStraffesag - skatteplanlægning - forsætlig unddragelse - skat og arbejdsmarkedsbidrag - reelt ansættelsesforhold02-10-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.596.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - manglende regnskaber - hærværk kontorcontainer - falsk forklaring i skifteret02-10-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.595.SKATOvergang til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og dermed lagerbeskatning som følge af lov nr. 98 af 10. februar 200901-10-09Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.594.SRLeasehold - Thailand - ejerskab - leasingydelse01-10-09Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + Salg + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.593.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2009 - Kontantomregning af overdragelsessummer01-10-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.592.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201001-10-09Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.591.BRForhøjelse skattepligtig indkomst - varekøb - fradrag01-10-09VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.590.SRSkatterådet har ikke ændret Skatteankenævns afgørelse forelagt i henhold til skatteforvaltningslovens § 10, stk. 430-09-09Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.589.SRSkatterådet har ikke ændret Skatteankenævns afgørelse forelagt i henhold til skatteforvaltningslovens § 10, stk. 430-09-09Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.588.SRSkatterådet har ikke ændret Skatteankenævns afgørelse forelagt i henhold til skatteforvaltningslovens § 10, stk. 430-09-09Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.587.SRFrihed for beskatning og skattetræk ved Operation Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb30-09-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.586.SRPrivat brug af en firmabetalt brobizz til Øresundsbroen30-09-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.585.BRAfvisning - indbringelse for domstolene - søgsmålsfrist - overskridelse en dag - almindelig post29-09-09Afdragsordninger og henstandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.584.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Skattestopværdier29-09-09EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.583.BRSkattepligt - bopæl28-09-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.582.BRMaskeret udlodning - forkøbsret - udenlandsk ret28-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.581.SRArrangementer udenfor momsloven22-09-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.580.SKATUdenlandsk valuta - parallelimport af fabriksnye biler24-09-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.579.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for domstolsprøvelse af sag afgjort af Momsnævnet24-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.578.LSRFradrag for indgående moms - klager nægtet momsregistrering - afkrævet salgsmoms24-09-09FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.577.LSRNulstilling af A-skat og AM-bidrag vedrørende løn udbetalt fra konkursramt selskab24-09-09Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.576.LSRBrugte anparter - prioriteringsydelse - anskaffelsessum - udbyderhonorar24-09-09SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.575.LSRNulstilling af udbytteskat - selskab under konkursbehandling24-09-09VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.574.LSRFradragsret i forbindelse med interne leverancer mellem forskellige institutioner under en kommune24-09-09Momsgrundlag + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.573.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering24-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.572.SRVaccinationer udført af læger er fritaget for moms24-09-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.571.HRUdlægsforretning - skyldners hjemting - sidst tilmeldte folkeregisteradresse24-09-09UdlægDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.570.VLRIndeholdelsespligt - A-skat mv - udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje - entreprise - hæftelse - forsømmelighed21-09-09Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.569.SRKommanditselskab og selskabsskattelovens § 2 C21-09-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.568.SRTonnagebeskatning og ledelsens sæde21-09-09TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.567.VLRSelskaber - interesseforbundne - lån - rentekorrektion21-09-09Transfer pricingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.566.BRForrentning af overskydende skat21-09-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.565.SRCFC-beskatning personer21-09-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.564.SRSkattepligtig grænseoverskridende fusion og underskud21-09-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.563.HRDriftsomkostninger - generelt - periodeafgrænsning17-09-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.562.HRAfskrivninger - ejendomsinvesteringsprojekt - "brugt" anpart17-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.561.ØLRAfskrivninger - udbyttekontrakt17-09-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.560.VLRSalg rettighed lejede arealer - nedrivning af bygninger - driftsomkostninger - fradrag i afståelsessum17-09-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.559.SRForening - stiftelse af selskab - erhvervsmæssig virksomhed.17-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.558.HRHovedanpartshaver - rådighed over hotellejlighed17-09-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.557.SRAktier handlet på den canadiske børs "TSX Venture Exchange" betragtes som unoterede aktier17-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.556.SRSuccession - ubebygget landbrugsejendom - afvisning16-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.555.ØLRBonus og tantiemer - koncernintern aktivitet - rette omkostningsbærer15-09-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.554.SRUdbyttebegrænsning ved en skattefri omstrukturering uden tilladelse15-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.553.SRUdlån af obligationer15-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.552.SRSelskab overgår til beskatning som investeringsselskab14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.551.SRUdbyttebegrænsning efter en skattefri omstrukturering efter de objektive regler14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.550.SRSelskab overgår til beskatning som investeringsselskab14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.549.SRAndelsboligforening rentefradrag14-09-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.548.VLRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel14-09-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.547.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - supplerende bolig - arbejdsmæssige årsager14-09-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.546.HRSagsomkostninger - procesrenter14-09-09TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.545.SRFlytning af skattemæssigt hjemsted til Schweiz14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.544.HRMomspligt - interne leverancer - byggeri for egen regning - pålægsmoms - reparation og vedligeholdelse14-09-09MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.543.SRMageskifte og genanbringelse14-09-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.542.SROphørsbeskatning grænseoverskridende fusion14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.541.SRDispositivt afkald - diæt til politisk parti11-09-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.540.SRGældseftergivelse - datterselskab - kursgevinst11-09-09Virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.539.SRSubjektiv skattepligt, fraflytning/tilflytning11-09-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.538.SRMedarbejderaktieordning i fransk moderselskab11-09-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.537.SRPersonalegoder, sundhedsordninger10-09-09Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.536.SRPersonalegoder, jule- og nytårsgaver10-09-09Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.535.SKATTinglysningsafgift - skadesløsbreve med pant i fast ejendom - genoptagelse - styresignal10-09-09TinglysningsafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.534.LSRAfvisning af bindende svar10-09-09Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.533.LSRBoligselskabs udlejning til kommune til serviceformål - bindende svar10-09-09Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.532.LSRMoms af forsendelse og transport af personbiler til en erhverver i et andet EU-land10-09-09Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Motorkøretøjer + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.531.LSRFradrag for prepayment fee (udgift ved indfrielse) af syndikeret lån før tid10-09-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.530.LSRSkattefrihed for gaver til fond - anvendt til fondens bundne kapital og ikke til uddelinger10-09-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.529.LSRTilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms af gebyrer ved udstedelse af parkeringslicenser10-09-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.528.LSRSkattefritagelse ved salg af ejendom - ekspropriation - bindende svar (SKM2008.832.SR)10-09-09Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.527.LSRYdelse af leverancer mod vederlag ved modtagelse af offentlig støtte10-09-09MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.526.SRSalg af skibsanpart omfattet af tonnageskatteordningen09-09-09TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.525.SRCykler og betaling af abonnement for motionscenter - kontantlønnedgang04-09-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.524.SRBeskatning af et engangsbeløb udbetalt i forbindelse af opsætning af mobiltelefonantenner04-09-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.523.BRHævninger over mellemregningskonto - anset som yderligere løn04-09-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.522.ØLRAfskrivningsgrundlag - bygningsafskrivning - Landskatterettens kompetence04-09-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.521.ØLRAfskrivningsgrundlag - bygningsafskrivning04-09-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.520.SRBeskatning af Tv-programpakker03-09-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.519.SRSkyggesambeskatning - koncernintern overførsel af aktivitet - viderefakturering - eneste aktivitet03-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.518.SRBeskatning af sundhedsordning02-09-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.517.SKATSalg af adgang til sportsfaciliteter/udlejning af fast ejendom - styresignal02-09-09Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.516.SRBeskatning af sundhedsordning02-09-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.515.BRKøberet til aktier - afståelsestidspunkt02-09-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.514.SREntreprisekontrakt/arbejdsudleje02-09-09VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.513.SKATSkattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende - genoptagelse - styresignal02-09-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst + Ejendomsværdiskat + EjendomsskatStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.512.SRBeskatning af scooter01-09-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.511.HRSkatteproces - materiel prøvelse - fradrag - driftsomkostninger01-09-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.510.BRAfslag - genoptagelse af skatteansættelse - erstatning - bestyrelsesansvar01-09-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.509.ØLRSkattesag - ikke henvist til landsret01-09-09Transfer pricingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.508.SRTilskud til konceptudviklingsprojekt - Fremtidens Herregård01-09-09Fradrag og afskrivninger + Momspligt + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.507.SRPersonalegode - bagatelgrænsen - overfaldsalarm/tyverialarm31-08-09Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.506.ØLRBetalingskorrektion28-08-09Transfer pricingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.505.HRPersonforsikring - invalidepensionsordning - løbende udbetalinger28-08-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.504.VLREjendomsavance - blandet benyttet ejendom28-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.503.SKATLønsumsafgift - kommunernes udlån til indefrysning af ejendomsskatter m.v. - styresignal27-08-09Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.502.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundskatteloft26-08-09EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.501.HRMidlertidig momsfritagelse - konkurrencefordrejning25-08-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.500.SKATLønsumsafgiftsgrundlag - omsætningsfordeling - fordelingsprocenten skal opgøres med to decimaler - styresignal25-08-09Opgørelse, angivelse og betalingStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.499.BREkstraordinær genoptagelse - ansættelsesfrist24-08-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.498.VLRAfskrivningsgrundlag - kommanditist - risikopræmie21-08-09VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.497.BRArmslængdeprincippet - genoptagelse - domstolsprøvelse21-08-09Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.496.BRSelskabsskatteforhold - driftsomkostninger - rette indkomstmodtager21-08-09Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.495.BRAfgrænsning af lønindkomst - indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed - fradragberettigede vedligeholdelsesudgifter - fast ejendom21-08-09VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.494.VLROmgørelse21-08-09SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.493.HRAfvisning19-08-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.492.ØLRMaskeret udlodning - ejendomsoverdragelse - hovedanpartshaver19-08-09Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.491.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse i SKM2009.338.LSR vedrørende afgiftsgodtgørelse og delvis momsfradragsret for generalomkostninger19-08-09Energi og kuldioxid + FradragKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.490.SKATTinglysningsafgift - ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag19-08-09TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.489.HRVidnepligt og editionspligt - advokat i ankesag - vedrørende SKM2008.626.ØLR19-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.488.ØLRFrist for sagsanlæg19-08-09DødsboerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.487.HRRentefradrag - familielån - hævning over mellemregningskonto19-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.486.ØLRSambeskatning - tysk moderselskabs dækning - underskud i tysk datterselskab19-08-09SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.485.ØLRSambeskatning - tysk moderselskabs dækning - underskud i tysk datterselskab19-08-09SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.484.HRSkattefri tilførsel af aktiver - forudgående balancetilpasning19-08-09SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.483.BRSkattepligtig indkomst - uregistreret salg17-08-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.482.VLRFuld skattepligt - fraflytning - rådighed17-08-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.481.VLRStiftertilgodehavende - skattefri virksomhedsomdannelse - blandet ejendom17-08-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.480.BRFradragsret - vedligeholdelsesudgifter - forbedringer - udlejningsejendom14-08-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.479.VLRGolfanlæg - afskrivninger11-08-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.478.VLRUdlægsbeskyttelse - udlån fra erstatningskonto11-08-09UdlægDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.477.VLRSkønsmæssig fastsættelse - befordringsfradrag - overholdelse af frist10-08-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.476.HRSelvstændig virksomhed eller lønindkomst - hæftelse for A-skat07-08-09Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.475.SRFuld skattepligt - ophold - hotellejlighed22-07-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.474.SRBegunstigede ikke skattepligtig af indkomst i trust22-07-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.473.SKATKapitalafkastsatsen for 200920-07-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.472.BRMaskeret udbytte - ejendomssalg til hovedaktionær - armslængdeprincippet - kostpris større end markedsværdi10-07-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.471.BRVirksomhedsskatteordningen - blandet benyttet ejendom10-07-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.470.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - andelsforening - brugsret10-07-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.469.BRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - privatforbrug10-07-09VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.468.VLRBetingelser for skattefritagelse - havne - havnerelaterede aktiviteter10-07-09SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.467.VLRFradrag for rejseudgifter - afstand - dobbelt husførelse - musikpædagog - fradrag driftsomkostninger i øvrigt - forventningsprincip10-07-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.466.VLRMoms og afgiftsmæssige konsekvenser - fællesregistrering - opgørelse af fradragsprocenten - godtgørelse - elektricitet og CO2 afgift10-07-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.465.VLRStraffesag - skattesvig - fiktiv fraflytning til Tyskland - lang sagsbehandlingstid - ikke nedsættelse af straffen - dokumentfalsk10-07-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.464.LSROmbygget motorcykel - afgiftsmæssig identitet - solidarisk hæftelse09-07-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.463.LSRModregning i overskydende skat for ægtefælles skattegæld - særeje09-07-09Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.462.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten om hæftelse for ikke-indeholdt A-skat09-07-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.461.LSRAnmodning om principskifte til realisationsprincippet med vilkår09-07-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.460.LSRTilbagebetaling af acontoskat - datterselskab under konkurs09-07-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.459.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig for hovedanpartshaver08-07-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.458.LSRFradrag for rejseudgifter - afbrydelse af rejse ved tilbagevenden til container-område08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.457.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landskatteretten08-07-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.456.LSRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget til og fra en turistattraktion - bindende svar08-07-09MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.455.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - skattefri tilførsel af aktiver08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.454.LSRMoms af omkostninger afholdt til brug for salg af kreditforsikringer i forbindelse med eksport af varer til steder uden for EU - bindende svar08-07-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.453.LSRSalg af én af to samdrevne ejendomme - fradrag for indfortolket primobeholdning af grovfoder08-07-09Salg + ErhvervsejendommeKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.452.LSRTilbagebetaling af betalt udbytteskat - diskrimination af udenlandske investeringsforeninger - bindende svar (SKM2006.588.SR)08-07-09VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.451.LSRSkattemæssige konsekvenser af tilbagebetalt lønsumsafgift08-07-09Opgørelse, angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.450.LSREt selskabs ydelser til pensionskasse - arbejdsgiver- og selvbetalerindbetalinger - finansiel transaktion08-07-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.449.SRKøberetsaftale indgået ved ophævelse af ikke-ægteskabeligt samliv ikke anset for skattepligtig08-07-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.448.LSRFradrag for udgifter til erstatning og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.447.SRGenanbringelse af ejendomsavance - udgifter til ombygning af landbrugsejendom - afslag07-07-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.446.SRGenanbringelse - erstatning for manglende opfyldelse af kontrakt06-07-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.445.SRSambeskatningskreds - aktionæroverenskomst06-07-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.444.SRRette indkomstmodtager - vederlag - honorarer - datterselskab30-06-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.443.SKATManglende overholdelse af regnskabsregler - fratagelse af registrering som varemodtager - styresignal30-06-09Øl, vin, spiritus og mineralvand + Miljøafgifter + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.442.SKATEngelsk selskab - danske aktionærer - skattefri aktieombytning - afslag30-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.441.ØLRProvianteringsregler - mindre rejseudstyrsgenstande - til videresalg ombord - færger til Norge30-06-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.440.SRMoms - inddrivelse af fordringer - debitorforsikring30-06-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.439.SRLønsumsafgift - grundlag for betaling af afgift i uddannelsesinstitution30-06-09LønsumsbegrebetMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.438.SRMoms - billeasingkoncept - finansiering af brændstof30-06-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.437.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - foretaget udlån30-06-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.436.VLRKonkurs - omstødelse - A-skat og AM - betaling på forfaldsdag30-06-09Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.435.BRMaskeret udlodning - bonus30-06-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.434.VLRStraffesag - skattesvig - rette indkomstår - rette ejer - aktieoptionsaftale - strafskærpelse30-06-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.433.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer29-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.432.SRSpaltning - genanbringelse af ejendomsavance29-06-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.431.SRRette indkomstmodtager - konsulent29-06-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.430.HRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær samt bestyrelsesformand og medarbejder - ulønnet - fornøden kontrol29-06-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.429.SRNetworking - sponsortur - deltagerbeskatning29-06-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.428.SKATPraksisændring - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - momspligt - styresignal29-06-09MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.427.BRRentefiksering - eneanpartshavers tilgodehavende29-06-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.426.VLRStraffesag - medarbejderaktier - tvangsmæssig indløsning - selvangivelse af avancen29-06-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.425.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - uregistreret virksomhed - brugte afmeldt momsregistreringsnummer29-06-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.424.SKATMomsgrundlag - kantinemoms - spørgsmål/svar - styresignal29-06-09MomsgrundlagStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.423.SKATMoms - kirke og kirkegårdsdrift i Folkekirken - styresignal29-06-09FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.422.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal29-06-09Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.421.SKATGenoptagelse af sager med ulovhjemlet modregning med daginstitutionsrestancer efter dagtilbudsloven i krav på børnefamilieydelser - styresignal29-06-09Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Modregning og transportStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.420.SRAktietab kan ikke overføres til modtagende selskab ved skattefri fusion29-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.419.SRKontantlønnedgang - timeløn fastsat i bekendtgørelse29-06-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.418.SRStrukturerede obligationer - kursgevinst - udenlandsk valuta29-06-09Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.417.ØLRAdvokat og revisorudgifter - køb af datterselskaber26-06-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.416.SRMoms på ydelser leveret af læger og psykologer26-06-09Lønsumsbegrebet + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.415.VLRMaskeret udbytte - fri bolig26-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.414.SRFri sommerbolig samt ejendomshandel til vurderingen26-06-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.413.SRBeskatning af fri telefon26-06-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.412.SRPersonalegoder - betaling af private udgifter26-06-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.411.SRSuccession - nær medarbejder - beskæftigelseskrav25-06-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.410.SRSkattefri omdannelse af et kommandit-aktieselskab, P/S, til et aktieselskab25-06-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.409.SKATListe over anerkendte flyselskaber25-06-09Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.408.LSRAnmodning om tilladelse til at afregne svovlafgift efter udledning af svovldioxid25-06-09MiljøafgifterAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.407.LSRBidragspligt af tiltrædelsesbonus/sign on fee25-06-09Særligt for arbejdsmarkedsbidragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.406.SRSkattepligtig af en "rabat" som modtages fra forsikringsmægleren i tilknytning til tegning af en kapitalforsikring25-06-09Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.405.SRBrancheforening inden for sundhedsområdet - momspligtig25-06-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.404.SKATGrænsehandel med hårde hvidevarer, elektronik mv. - styresignal25-06-09Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.403.LSRBeskatning af værdi af fri bolig - arbejdsgiver lejer ejendom af koncernforbundet selskab, hvori den ansatte er hovedaktionær - bindende svar25-06-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.402.SRSelskab ikke anset for næringsdrivende med aktier25-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.401.LSROmkostningsgodtgørelse i forbindelse med klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten25-06-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.400.SRMoms i forbindelse med tilskud til kampagne25-06-09Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.399.SREjendomsavance - genanbringelse - landbrug - parcelhusreglen25-06-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.398.ØLRVærdiansættelse af antikvitetsvarelager - overgang til privat formue - hammerslagspriser - fradrag sælgersalær25-06-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.397.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - spillegevinster - forlængelse af ligningsfrist - forventningsprincippet25-06-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.396.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet25-06-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.395.SRMoms på serviceudgifter i forbindelse med leje af kontorarbejdspladser24-06-09Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.393.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for bygning - overgang til blandet anvendelse24-06-09Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.392.LSRAnsættelse i udlandet - beskatning efter dagældende kildeskattelovs § 48 E24-06-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.391.LSRAnmodning om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udenlandsk indkomst24-06-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.390.LSRAvance ved afståelse af fast ejendom - næringsvirksomhed24-06-09EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.389.LSRAftalestandard - levering af rådgivningsydelse24-06-09Andet om momsKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.388.LSRSambeskatning af koncernforbundne virksomheder - anpartshaveroverenskomst24-06-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.387.LSRVideresalg af biler - brugte biler - demonstrationsmodeller24-06-09Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.386.SKATBødeforelæg på stedet - mindre smuglerisager - rejsegods - styresignal24-06-09Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + StrafStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.385.SKATForenklede fakturaer - administrative bødeforelæg - styresignal24-06-09Straf + Momspligt + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.384.DEPMeddelelse om dansk-fransk aftale om beskatning af indtægt ved skibs- og luftfart24-06-09Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.383.BRUdlejning ejendom - slægtning - lejefiksering - skyggebudgets beskaffenhed - syn og skøn24-06-09Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.382.SKATKommentar til SKM2007.340.SR og SKM2007.341.SR - Fradrag for rejseudgifter - styresignal23-06-09Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.381.SKATVærdiansættelse ved overførsel af fast ejendom fra virksomhedsordningen til privatøkonomien m.v. - præciseringer til SKM2009.57.SKAT22-06-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.380.VLRStraffesag - registreringsafgiftsloven - importerede tyske biler - forsynet med stelnumre - danske stjålne eller totalskadede biler19-06-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.379.SKATMoms - regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret for varer indkøbt til blandet brug - styresignal16-06-09FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.378.SRUdsendt af Danmarks Radio - ikke udsendt af den danske stat16-06-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.377.ØLRTinglysningsafgift - registrering af adkomstændring - ejendomme - utinglyst ejer16-06-09Salg + Tinglysningsafgift + KøbDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.376.BRFradrag - driftsomkostninger - dokumentation15-06-09Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.375.SRSambeskatningskreds - aktionæroverenskomst10-06-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.374.SRSalg og genkøb af investeringsforeningsbeviser med kort tidsinterval09-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.373.BRRejse og kursusudgifter - udland09-06-09Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.372.BRBeskatningsstedet - tjenesteydelser - webdesign og webhosting09-06-09Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.371.VLRStraffesag - revisor - momssvig - frifindelse09-06-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.370.SKATSkattemæssig behandling af tab på garantbeviser og indskud på garantkonti i sparekasser - styresignal04-06-09Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.369.ØLREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - byggegrund - ikke vurderet træhus - administrativ praksis29-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.368.BRDiverse driftsomkostninger - advokatvirksomhed - udlejning ejerlejlighed - markedsleje - søn29-05-09Udleje og bortforpagtning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.367.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri og landbrug - omlægning - syn og skøn29-05-09Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.366.SRSkattefri grenspaltning og værdiansættelser28-05-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.365.SRBrugsforening - udlodning til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller almene forbrugsinteresser28-05-09Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.364.SRUdenlandsk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning28-05-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.363.SKATSkattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT og udbyttebegrænsningsperioden - styresignal27-05-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.362.SRKontantlønnedgang - sundhedsordning - handicaphjælper27-05-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.361.SREjendomsavance - ekspropriation - salg af jord til vandværk27-05-09Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.360.SKATOphævelse af visse cirkulærer, SKAT-meddelelse, skrivelser og cirkulæreskrivelser under tinglysningsafgiftsloven og stempelafgiftsloven - styresignal26-05-09TinglysningsafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.359.SRMedarbejderaktier - retserhvervelse - beskatningstidspunkt26-05-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.358.SRKøberet - lejeaftale - fast ejendom - søskende26-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.357.SRFinansielle instrumenter - næringsdrivende - fradrag26-05-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.356.SRSamarbejdsaftale - velgørende organisationer - omsætningsbestemt ydelse - fradrag26-05-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.355.SRInvesteringsselskab26-05-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.354.SRGave fra indsamlede bidrag26-05-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.353.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - skattestop26-05-09EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.352.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - skattestop26-05-09EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.351.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering25-05-09EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.350.SRMulti-level-marketing - driftsudgifter - moms25-05-09FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.349.SREkspropriation - ejendommen i sin helhed25-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.348.BRHævninger fra selskab - udbytte - skattepligtig indtægt - skøn - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist25-05-09Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.347.SREjerlejlighedsejeres rentefradrag for gæld optaget af ejerlejlighedsforening20-05-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.346.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200820-05-09Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.345.SRMomsfri udlejning af feriebolig i separat længe til nedlagt landbrug20-05-09Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.344.BRFradrag for administrationsvederlag - armslængde19-05-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.343.BREjendomssalg - parcelhusreglen - enfamilieshus - del anvendt beboelse - del anvendt fritidsformål18-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.342.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - solcentre - fri bil - virksomhedsdrift fra hjemmet18-05-09Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.341.BRGoodwill - tab15-05-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.340.LSRFortolkning af begrebet husstand i ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 114-05-09EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.339.LSRBetalingsevnevurdering - fradrag for udgifter til bil der benyttes til transport til og fra arbejdsplads14-05-09Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.338.LSRTilbagebetaling af elafgift - generalomkostning - delvis momsfradragsret14-05-09Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.337.LSRFradrag af rejseudgifter efter standardsatser hos Hæren - bindende svar14-05-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.336.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab14-05-09Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.335.LSROpgørelse af indkomst i et udenlandsk datterselskab - bindende svar (SKM2008.79.SR)14-05-09Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.334.LSRFormidling af ydelser - momsfritagelse14-05-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.333.HRFradrag for rejseudgifter - afstand - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted - benyttelse af tog14-05-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.332.SRBetaling af sundhedsudgifter til udsendt personel, der gør tjeneste i krigszoner14-05-09Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.331.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationer - rettelse til SKM2009.320.SKAT - styresignal14-05-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Opgørelse, angivelse og betalingStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.330.ØLRPensionsafkastbeskatning - sambeskatning12-05-09Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.329.ØLRGenoptagelse - anke12-05-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagner + Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.328.BROmgørelse12-05-09Udleje og bortforpagtning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.327.ØLRLønmodtagere eller erhvervsdrivende - danserinder - natklub - A-skat12-05-09Indeholdelses- og registreringspligt + IndkomstarterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.326.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - privat lån - lottogevinst - offentlige restancer12-05-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.325.ØLRDriftsomkostning - fremmed arbejdskraft - fakturaers realitet - bevisbyrde12-05-09Fradrag og afskrivninger + Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.324.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesat regnskabsgrundlag - privatforbrug - lån familie12-05-09Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.323.VLRGrundværdiansættelse - fradrag - tilslutningsafgift - fjernvarme - værdiforøgelse12-05-09EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.322.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - skønsmargin07-05-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.321.SRRette indkomstmodtager - vederlag - konsulentvirksomhed06-05-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.320.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationer - genoptagelse af afgiftstilsvar - styresignal06-05-09Momsgrundlag + Indberetning, regulering og efterangivelse + LønsumsbegrebetStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.319.SKATMoms - udlejning af hotelejerlejligheder - styresignal05-05-09Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.318.HRTab på fordring - sikkerhedsstillelse - avance ved aktiesalg05-05-09Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.317.BRFradrag - renteudgifter - administrationsomkostninger05-05-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.316.VLRSubsidiært udlæg - Børnefamilieydelse - trangsbeneficiet05-05-09UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.315.BRSyn og skønbegæring - imødekommelse eller afvisning05-05-09Salg + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.314.SRBeskatning af biler - stilstandsforsikring04-05-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.313.SRSkattefri omstrukturering uden tilladelse04-05-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.312.SKATCivilretlige krav - tilvejebringelse af eksekutionsfundament - styresignal04-05-09UdlægStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.311.ØLRStraffesag - indfortoldning af ur - transit via Schweitz - deklareret i Schweitz04-05-09Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.310.SRForskerordningen - dansk arbejdsgiver - ansættelseskontrakt29-04-09Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.309.SRDobbeltbeskatning - lempelse for indisk royaltyskat28-04-09Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.308.SKATHvor kan pantefogeden foretage udlæg for ejendomsskatter - styresignal28-04-09UdlægStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.307.SRFri sommerbolig i udlandet - ansat hovedaktionær28-04-09Personlig indkomst + EjendomsværdiskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.306.SKATSkattefri aktieombytning28-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.305.SRTonnageskatteordningen - flagfordeling27-04-09TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.304.SRMoms - Levering af forsikringstransaktioner med integreret bygningseftersyn27-04-09Momspligt + Momsgrundlag + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.303.SRKulturinstitution - fradragsret gave27-04-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.302.LSRGave fra arbejdsgiver - vælges af den ansatte blandt udvalgte produkter på hjemmeside - indkomstpligt - bindende svar27-04-09Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.301.SREkspropriation - afståelse af restareal27-04-09Salg + Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.300.SKATFairplay III-loven - styresignal24-04-09Straf + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Kontrolbestemmelser + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indberetning, regulering og efterangivelse + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.299.SRBefordringsfradrag - fri bil finansieret ved reduktion af skattepligtig bruttoløn23-04-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.298.SRUdenlandsk investeringsenhed anset for selvstændigt skattesubjekt23-04-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.297.SRMedarbejderaktier og tvangsindløsning23-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.296.SRBeskatning af feriebolig23-04-09Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.295.SRGenanbringelse - ejendom - erhvervsmæssig anvendelse - byggemodning23-04-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.294.SRAndelsboligbevis - delvis erhverv - avance - genvundne afskrivninger på lejede lokaler23-04-09Afskrivninger og fradrag + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.293.SRBeskatning af biler - stilstandsforsikring23-04-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.292.SRBeskatning af biler - stilstandsforsikring23-04-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.291.SRBeskatning af biler - stilstandsforsikring23-04-09Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.290.SRHusstandsvindmøller - underskud - virksomhedsskatteordning - afskrivning23-04-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.289.SREn køberetsaftale, der var indgået med den berettigedes afdøde kæreste, blev gjort gældende overfor den berettigedes far23-04-09Udleje og bortforpagtning + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.288.SRTab på garantkonti i sparekassen A fradragsberettiget for selskab22-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.287.SREn fysisk persons tab på garantbeviser i Sparekassen A kunne ikke sidestilles med tab på aktier22-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.286.SRAktionæroverenskomst ikke anset som en aftale om fælles bestemmende indflydelse21-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.285.SRFradrag for kompensationsbeløb anvendt til betaling for opgivelse af forkøbsret21-04-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.284.SKATBeskatning af fribolig - løbende ydelser - genoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelse fra Højesteret om beskatning af fribolig - styresignal21-04-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.283.SKATOffentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten - styresignal21-04-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.282.SRSuccessions- og køberetsaftale mellem forældre og søn21-04-09Køb + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Erhvervsejendomme + Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.281.SRSkattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere - politisk parti - indberetning21-04-09Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter + Angivelse og betaling + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.280.LSRLandsskatteretten som klagemyndighed - afgørelse af privatretlig karakter21-04-09Om kommunikation og information samt kampagner + UdlægAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.279.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten - medhold i overvejende grad21-04-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.278.LSROpkrævning af momsreguleringsforpligtelse - overdragelse af ejendom21-04-09Salg + Erhvervsejendomme + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.277.LSRHovedanpartshaver rette indkomstmodtager af konsulenthonorarer - selvangivet som indkomst i selskab21-04-09Personlig indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.276.LSRBeskatning af internet-pokerspil - bindende svar21-04-09Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.275.LSRMoms afløftet i forbindelse med opførelse af feriecenter21-04-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.274.LSRFritagelse for registreringsafgift - brug af firmabil i udlandet21-04-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.273.LSRAfgiftspligt efter elafgiftsloven - egenproduceret elektricitet21-04-09Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.272.DEPMomsfradrag - leasing af personbiler - forholdsmæssig betaling af registreringsafgift21-04-09Motorkøretøjer + FradragMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.271.HRDriftsomkostninger - løn - bonus til to direktører - salg af selskab21-04-09Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.270.BRForhøjelse af lejeindtægter21-04-09Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.269.BRVedligeholdelsesudgifter - udlejning sommerhus - regnskabsmæssig metode - forholdsmæssig - udlejede uger - kalenderår21-04-09Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.268.SKATIndgåelse af afdragsordninger som kulanceaftaler på inddrivelsesområdet - styresignal20-04-09Afdragsordninger og henstandStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.267.BREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig - formål med anskaffelse17-04-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.266.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - skøn over bruttoavance - slagter16-04-09Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.265.VLRMineralolieafgift - opvarmning af staldbygninger - forsøgsdyr16-04-09Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.264.ØLRMoms - fradrag i momsgrundlaget - tab på fordring16-04-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.263.VLRGodtgørelse af mineralolieafgift - anvendelse af motorbrændstof - registreret motorkøretøj.16-04-09Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.262.VLRUdeholdt omsætning - maskeret udbytte16-04-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.261.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter II - styresignal14-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.260.ØLROmgørelse - køb og salg af aktier - ny part14-04-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.259.BRVirksomhedsophør07-04-09Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.258.ØLRFogedforbud07-04-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.257.ØLRTynd kapitalisering - værdiansættelse af aktier06-04-09Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.256.BRGaver - ophævelse af samliv - ugifte06-04-09Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.255.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - udeholdt omsætning - regnskabsuorden - uregistreret virksomhed06-04-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.254.BREjendomsavance - næring - ejerlejligheder - udlejningsejendomme - bevisbyrde03-04-09EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.253.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl03-04-09Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.252.BRFradrag driftsomkostninger - hestetransporter - privat anvendelse - kørselsregnskab - skøn03-04-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.251.SRKøberetsaftale mellem far og datter31-03-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.250.SRErstatning for frivillig aftale om etablering af vådområde - afvisning30-03-09Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.249.SRBegunstiget ikke skattepligtig af indkomst i trust30-03-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.248.VLRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet30-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.247.VLRMaskeret udlodning - udlejning af lejligheder - hovedanpartshavers børn30-03-09Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.246.SRDelårsopgørelse - underskudsbegrænsning - børsnoteret selskab30-03-09Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.245.ØLRFradrag i indkomst - renteudgifter30-03-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.244.BRErhvervsmæssig virksomhed - filmproduktion - formalia30-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.243.BRIndtægter ved spil - Oddset30-03-09Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.242.BRBeskatning af renter - børns opsparingskonti30-03-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.241.SKATForbehold ved digital selvbetjening og genoptagelse - styresignal30-03-09TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.240.SKATForældelsesmæssige virkninger af genoptagelsestilsagn - styresignal30-03-09Forældelse + Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.239.HRBil til rådighed - parkeret ved bopæl - kørselsregnskab30-03-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.238.SRErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse30-03-09Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.237.SRDen skattemæssige behandling af naboers ret til at få overskud/pligt til at dække underskud ved et vindmølleprojekt30-03-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.236.SRSkattepligtig overdragelse af aktier - værdiansættelse30-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.235.SRSkatteankenævnsafgørelse ikke ændret af Skatterådet30-03-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.234.SRTilbagebetaling af overdækning - skatte-/momspligt27-03-09Virksomheder + Personlig indkomst + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.233.SRLevering af guideydelser fra incoming-rejsebureau blev anset for momsfritaget kunstnerisk virksomhed27-03-09MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.232.SKATBeskatning af tegningsretter til aktier i f.eks. Nordea - styresignal27-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.231.SRCFC-indkomst - finansiel virksomhed i øvrigt27-03-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.230.BRRette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed - hovedanpartshaver - tilskud til selskab27-03-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.229.HREjendomsavance - pristalsregulering anskaffelsessum - ejendomme erhvervet før 19. maj 1993 - forbedringer - lovhjemmel27-03-09Køb + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.228.SRKapitalforhøjelse - efterfølgende udlodning af udbytte27-03-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.227.SRLodret omvendt fusion - skattefri27-03-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.226.BRFradrag driftsudgifter - beskatning fri telefon - fradrag underholdsbidrag - assurandør27-03-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.225.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesætteligt regnskab27-03-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.224.SKATSamtidig overtrædelse af skattekontrollovens § 16 og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, litra a) - styresignal26-03-09Indsatsværktøjer - private og virksomheder + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + StrafStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.223.SROphørsspaltning efter de objektive regler samt efterfølgende fusion26-03-09Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.222.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer26-03-09Afskrivninger og fradrag + EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.221.LSRBevilling til toldoplag type E - biler opbevaret i showrooms hos forhandler26-03-09Særlige procedurerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.220.LSRIndskud på ophørspension med fradragsmæssig virkning ved delvis ophør af landbrugs-virksomhed26-03-09Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Ophør af virksomhedKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.219.LSRGodkendelse af fradrag for moms - leje af udenlandsk arbejdskraft26-03-09Udenlandsk arbejdskraft + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.218.LSRMomsfradrag for udgifter afholdt af zoologisk have - godtgørelse af energi- og vandafgifter26-03-09Energi og kuldioxid + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.217.LSRFritagelse fra skattetræk af indekskontrakter - bosiddende i udlandet26-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.216.LSRMineralvandsafgiftspligt - varer indkøbt i udlandet26-03-09Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.215.LSRNorsk lønmodtager - arbejdsmarkedsbidrag af indkomst ved udlejningsvirksomhed i Danmark26-03-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.214.LSRSpildevandsafgift - ændring af opgørelsesmetode - godtgørelse26-03-09Indberetning, regulering og efterangivelse + MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.213.SREkspropriation til fordel for golfbane25-03-09Salg + Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.212.SRArbejdsudleje - entreprise - gartneri24-03-09Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.211.SRForening, der udbyder adgang til at dyrke sport, er omfattet af bestemmelse om momsfritagelse24-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.209.VLRStraffesag - indsmugling af cigaretter - falske tyske stempelmærker - videretrans af container23-03-09Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.208.SKATAktier i ebh bank - kurs ved suspension fra børsen - styresignal23-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.207.SRPAL - pensionskasse - kompensationsbeløb - tilsvarende ordning23-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.206.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - salg 2 mdr. efter opførelse - 1,6 km fra bopæl - benyttelse i ejerperiode20-03-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.205.BRFratrædelsesgodtgørelse - åremålsansættelse - overgangsbestemmelse - ny lovgivning20-03-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.204.BRKontantomregning - aktiers afståelsessum20-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.203.VLRSøgsmålsfrist - anke/kære20-03-09KontrolbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.202.BRMaskeret udbytte - import af vin - udtaget til egen nytte20-03-09Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.201.BRMaskeret udlodning - opløsning af selskab20-03-09Ophør af virksomhed + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.200.BRKommanditisters fradragskonto20-03-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.199.VLRUdlæg - smykker - forhåndsformodning19-03-09UdlægDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.198.SKATNedsættelse af anskaffelsessummen på fast ejendom med tab efter afskrivningsloven - genoptagelse - styresignal19-03-09Fradrag og afskrivninger + Salg + EjendomsavancebeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.197.SKATSkattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen, genoptagelse mv. - styresignal18-03-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.196.ØLREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - praksisskærpelse18-03-09Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.195.BRMaskeret udlodning - salg af virksomhed18-03-09Ophør af virksomhed + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.194.BRVærdiansættelse - unoterede anparter18-03-09Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.193.SKATKoncernintern omstrukturering - ultimativt moderselskab og delårsreglen - styresignal17-03-09SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.192.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - fakturadato - foreløbige fastsættelser - medvirken - erstatningspåstand17-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.191.VLRStraffesag - bekæmpelsesmidler - indførsel fra Tyskland17-03-09Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Erhvervsmæssig import + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.190.VLRStraffesag - unddragelse - skat og moms - udeholdt omsætning - hæleri17-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.189.VLRStraffesag - chokoladeafgiftsloven - ansvarssubjekt - utilstrækkelig instruktion og kontrol - daglig leder17-03-09Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.188.VLRStraffesag - vognmandsvirksomhed - nægtet registrering - mellemregning - manglende og urigtige momsangivelser17-03-09Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.187.VLRStraffesag - byggevirksomhed - momsunddragelse - regnskabsuorden17-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.186.ØLRStraffesag - direktør - manglende indeholdelse - kildeskat og bidrag til arbejdsmarkedsfond17-03-09Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.185.ØLRStraffesag - beslaglæggelse af mineralvand - uden lovpligtig pant - ikke udbudt til salg - drukket af personalet - ophævet17-03-09StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.184.BRTilbagebetaling af lønsumsafgift - sektoropdeling16-03-09Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.183.BRErhvervsmæssig virksomhed - krav - omsætning og driftsresultat - fradrag kørsel - computer og kamera16-03-09Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.182.BREkstraordinær ansættelse - dansk og norsk indkomst - betydning af frifindelse - administrativ ansvarssag16-03-09Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.181.SKATSpørgsmål om en momsregistreret dansk virksomheds fradragsret for betalt, ikke tilbagesøgt moms i andet EU-land - styresignal16-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Indberetning, regulering og efterangivelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.180.BRSkønsmæssig ansættelse - indtægt fra kursusvirksomhed - mangelfuldt regnskabsmateriale - sammenblanding indtægt - ApS og personlig virksomhed16-03-09Straf + Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.179.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer16-03-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.178.BRFradrag for renteudgifter - familieforhold - usædvanlige vilkår - bevisbyrde for gæld16-03-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.177.SKATÆndring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal13-03-09Motorkøretøjer + FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.176.SRForening ikke omfattet af bestemmelsen om aktiviteter udført af velgørende foreninger13-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.175.HRArveafkald - krav til fuldmagt - krav til indsendelsesfrist - beregning af boafgift12-03-09Arv og gaver + DødsboerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.174.SKATSkattefri virksomhedsomdannelse - ejendomsavance - ændring af praksis - genoptagelse - styresignal07-03-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Salg + VirksomhederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.173.HRAfvisning - indbringelse for domstolen - manglende administrativ klage - overspringelsesregel06-03-09Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.172.VLRIkke selvangivet pensionsudbetaling - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom-06-03-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.171.BRFradrag - tab ved salg - erhvervelse i spekulationsøjemed - lastbil06-03-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.170.BRAfskrivning - edb software - værdiansættelse - køb finansieret ved gældsovertagelse - syn og skøn - stedlig kompetence05-03-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.169.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200905-03-09Fradrag og afskrivninger + Regnskabsbestemmelser + Indkomstarter + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.168.HRSkattearrangement - rentefradrag04-03-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.167.SKATMoms - delregistrering - eksportmomsordningen03-03-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Indberetning, regulering og efterangivelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.166.BRKonkurs - omstødelse - afdrag i afdragsordning - A-skat og AM04-03-09Betalingsstandsning og konkurs + Afdragsordninger og henstand + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.165.SRKoncernintern overdragelse - genanbringelse03-03-09Salg + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.164.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - forældelse - lighedsgrundsætningen - pizzeria03-03-09Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.163.ØLRSelskab - skønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - varekøbsrevision03-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.162.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - maskeret udlodning - pizzaria03-03-09Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.161.ØLRAktieindkomst - maskeret udlodning - skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom03-03-09Straf + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.160.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - pizzeria03-03-09Straf + Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.159.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - maskeret udlodning - pizzeria03-03-09Straf + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.158.SKATMoms - praksisændring - velgørende eller på anden måde almennyttige formål02-03-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.157.SKATAdministrativ bøde for at undlade brug af eller for urigtig anvendelse af privatbenyttelsesmærke på vare- og lastbiler på ikke over 4 tons02-03-09Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + KontrolbestemmelserStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.156.SREjendom - genanbringelse - svensk skovejendom02-03-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.155.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang - betingelser02-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.154.SKATRetningslinier pr. 1/1 2009 - indsigelser over SKATs sagsbehandling02-03-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.153.SRAfståelse af bygninger til en kommune - permanent tab af omsætning - ekspropriation26-02-09Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.152.SRErhvervsdrivende - swap - virksomhedsordning25-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.151.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Uganda - leasehold25-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.150.LSRAktindsigt i tidligere medinteressents skatteoplysninger25-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.149.LSRInddrivelse - modregning af offentlig gæld - fejlagtig klagebehandling25-02-09Modregning og transport + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.148.LSRSelvangivelses- og skattepligt - forening25-02-09Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.147.LSRModregning i lønsummen af løntilskud, der modtages fra kommunen for personer i fleksjob - bindende svar25-02-09Opgørelse, angivelse og betaling + LønsumsbegrebetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.146.LSRFradrag for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i forbindelse med arbejde på færgerute25-02-09Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.145.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse, hvor selskabet ikke var anset for skattefritaget - fjernvarmeværk - distribution25-02-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.144.LSRSkattefri tilførsel af aktiver - forening25-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.143.LSRSkattefri grenspaltning25-02-09Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.142.LSRUdlejning og vedligeholdelse af golfbane - momsfritagelse - momspligt - bindende svar25-02-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.141.LSRVarepartier sendt til en momspligtig person i et andet EU-land - momsfritagelse i Danmark24-02-09Forsendelse og transitering + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.140.LSRMedforbrænding - affaldsselskab - tilbagebetaling af affalds- og affaldsvarmeafgift24-02-09Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.139.LSRFradrag for indgående afgift vedrørende udgifter til renovering24-02-09Afskrivninger og fradrag + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.138.SKATMoms - momsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvaret24-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + MotorkøretøjerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.137.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 224-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.136.SKATBetalingsevneberegning - transportudgift - kommentar til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2008.1028.LSR.24-02-09Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.135.ØLRAndelsforening - valutaterminskontrakter - sædvanlige aftaler23-02-09Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.134.HRTransporterklæring - modregning - noteringspåtegning - fortolkning - ugyldighed - renter23-02-09Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.133.ØLRRejsebureauers egne ydelser - forelæggelse EF-domstolen23-02-09MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.132.BRMineralolieafgift - fyringsolie anvendt som motorbrændstof23-02-09Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.131.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom - genoptagelse23-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.130.VLRPersonalegoder - fri kost - indberetningspligt - tidsbegrænset ansættelse - fast arbejdssted20-02-09Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.129.HRSkibsassistent - fradrag kost - færge i rutefart - rejsens start og sluttidspunkt20-02-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.128.BREnergiafgift - malekabine - sandblæsning - rumvarme20-02-09Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.127.ØLRSyn og skøn - bedømmelse af regnskabsmateriale - kvalitet og standard20-02-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.126.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - kontor på bopæl - bil parkeret på bopæl - forventningsprincip20-02-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.125.BRInteressentskab - tidspunkt for udtræden - hæftelse og beskatning20-02-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.124.HREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringer - dokumentationens beskaffenhed20-02-09Salg + Afskrivninger og fradrag + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.123.BRBeskatning af gave - kærestepar - ikke samlevende - overførsel fast månedlig ydelse - fælles konto20-02-09Arv og gaver + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.122.SREtablering af andelskapital via prisreduktion hhv. midler fra virksomhedsskatteordningen m.v.19-02-09Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.121.SRAktieombytning - spaltning - objektive regler19-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.120.SRLønsumsafgift - ydelser omfattet af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov19-02-09Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.119.SRMomsgodtgørelse - forsikringskunder i tredjeland - fællesregistrering - filial i tredjeland19-02-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.118.SRKøberetsaftale mellem hovedanpartshaveren personligt og anpartsselskabet18-02-09Selskabsbeskatning + Salg + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.117.SRGenanbringelse af ejendomsavance18-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.116.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Laos18-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.115.SRSkyggesambeskatning - fusion mellem udenlandske datterselskaber udløste ikke genbeskatning18-02-09SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.114.BRSøgsmålsfrist18-02-09Kontrolbestemmelser + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.113.BRSkjult løn - mellemregning - efterposteringer - fikseret rente18-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.112.BRSkatte og afgiftspligt - udstedte fakturaer18-02-09Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.111.BROmkostningsgodtgørelse - timesats18-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.110.SKATKommentar til SKM2009.24.HR - landbrug - hobby - erhverv17-02-09Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + VirksomhederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.109.SKATUddelegering af kompetence til SKATs ankechef16-02-09Løn- og ansættelsesforhold + OrganisationStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.108.SRAndelshaveres fradragsret for renteudgifter af gæld til andelsboligforening10-02-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.107.SREkspropriation10-02-09EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.106.SKATOmbudsmandsudtalelse om SKATs kompetence i verserende klagesager09-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.105.SKATStyresignaler og SKAT-meddelelser09-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.104.HRVærdiansættelse - brugt motorkøretøj - førstegangsregistrering her i landet06-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.103.BREjendomsavance - salg ejendom til hovedanpartshaver - maskeret udlodning06-02-09Salg + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.102.BRSkønsmæssig ansættelse - usædvanligt lavt privatforbrug - kontantbeholdning06-02-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.101.SRDonation fra en udenlandsk fond til en anden fond ikke skattepligtig for de begunstigede04-02-09Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.100.ØLRRegistreringsafgift - tilbagebetaling - udførsel af biler - erstatningskrav04-02-09Eksport og proviantering + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.99.HRBeskatning af søfolk - dansk skib - tonnagebeskatning - flydekran04-02-09Tonnageskat + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.98.ØLRMomsfritagelse - publikation - avis04-02-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.97.ØLRGaveafgift - værdiansættelse - unoterede aktier - ejendomsselskaber04-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.96.VLRTinglysningsafgift - begrebet "tilførsel af aktiver"04-02-09TinglysningsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.95.HRFradrag - vedligeholdelse - fredet parkanlæg - fast administrativ praksis04-02-09Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.94.SRResultatafregning direktør - selskab - ejet af direktør04-02-09Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.93.ØLRUdbytte - lejefiksering - helårsbolig - rådighed for hovedaktionær04-02-09Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.92.BRErhvervsmæssig virksomhed - bådudlejning - underskud04-02-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.91.ØLRSkattefri tilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning - tilbagekaldelse af tilladelse04-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.90.BRHenvisning til landsretten04-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.89.LSRForhøjelse af afdrag på offentlig gæld - mangelfuld begrundelse - ingen mulighed for personligt møde04-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagner + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.88.LSRSikkerhedsstillelse ved registrering af virksomhed04-02-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.87.LSRGodtgørelse for udgifter afholdt som følge af anket og senere omgjort bindende svar04-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.86.LSRValg af international sambeskatning på selvangivelse04-02-09Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.85.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - fristoverskridelse04-02-09Forældelse + TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.84.LSRAktindsigt vedrørende størrelse af registreringsafgift på motorkøretøj, hvor forhandleren har forestået indregistreringen04-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.83.LSRDelvis eftergivelse af offentlig gæld04-02-09Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.82.LSROpsparet overskud - nedsættelse af anskaffelsessum - skattefri virksomhedsomdannelse04-02-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.81.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - pantebrev genanmeldt - fristoverskridelse04-02-09Forældelse + TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.80.LSROverførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle - opholdstilladelse04-02-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.79.LSRTinglysningsafgift - tinglyst adkomsthaver - modtager af vederlag04-02-09Køb + Salg + TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.78.LSRBeløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse04-02-09SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.77.LSRAvance ved salg af aktieoptioner tildelt som led i ansættelsesforhold - bindende svar04-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.76.LSRMotorkøretøj - konstrueret til godstransport - godkendelse04-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.75.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-09Forældelse + Modregning og transport + Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.74.LSRFradrag for købsmoms for forskellige afgiftspligtige personer - flere momsregistreringer - forældelse af krav om tilbagebetaling af moms og afgift - opgørelse af den delvise fradragsprocent04-02-09Forældelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.73.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-09Forældelse + Modregning og transport + Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.72.LSRArbejde i udlandet - kommanditist i dansk selskab - begrænset skattepligtig til Danmark - bindende svar04-02-09Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.71.LSRForældelse af krav på tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift - lønsumsafgiftsgrundlag - løn til opsagte fritstillede medarbejdere04-02-09Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.70.LSRFradrag i grundværdien for forbedringer - varmeforsyning, fødevej stisystemer og kloakering04-02-09Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.69.SKATIndberetning af udlejning af sommerhuse mv.03-02-09KontrolbestemmelserStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.68.SRRette indkomstmodtager - honorarer - samarbejdsaftale03-02-09Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.67.SRMedarbejderobligationer - tilgodehavende på spærrede konti03-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.66.SRRette indkomstmodtager - vederlag - projektledelse03-02-09Virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.65.SRAktielån - minimumsudlodning - forlængelse af løbetid03-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.64.SRBeskatning af modtaget erstatning efter misligholdelse af aktiekøbsaftale03-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.63.SRKøberet - fast ejendom - værdiansættelse03-02-09Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.62.SRInvesteringsselskab - Ltd. på Jersey03-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.61.SRGenanbringelse - udlejet stuehus - ferielejligheder30-01-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.60.ØLRAutomobilværksted - erhvervsmæssig virksomhed - underskud29-01-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.59.SRSelskab i Dubai - skattepligt til Danmark - ledelsens sæde - CFC-beskatning29-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.58.SRSkattefri omvendt lodret fusion og vederlæggelse med egne anparter - vederlæggelse til handelsværdi29-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.57.SKATGenoptagelse af skatteansættelser, hvor en fast ejendom er værdiansat til handelsværdien ved overførsel fra virksomhedsordningen til privatøkonomien29-01-09Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.56.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørebog29-01-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.55.BRFradrag for rejseudgifter - revalideringsydelse - ikke lønmodtager29-01-09Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.54.BRFuld skattepligt - fraflytning28-01-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.53.SRBankpakken - hybrid kernekapital27-01-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.52.BREjendomsværdi - grundværdi - udstykning - igangværende byggeri26-01-09EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.51.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indfrielse af pantehæftelser - gave26-01-09Køb + Personlig indkomst + Salg + Arv og gaver + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.50.BRBetalingskorrektion - vejledning - hjemvisning26-01-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Transfer pricingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.49.SKATVandafgift - eftergivelse i forbindelse med vandspild26-01-09Eftergivelse og gældssanering + MiljøafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.48.BRUdlejning - 3 ferielejligheder - erhvervsmæssig virksomhed - privat anvendelse23-01-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.47.BRRetserhvervelsestidspunkt - projekthonorar - forventningsprincip23-01-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.46.BRSelskaber - interesseforbundne - lån - rentekorrektion22-01-09Virksomheder + Transfer pricingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.45.BRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - underskud21-01-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.44.SRFusion - aktieombytning - succession21-01-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.43.SKATGenoptagelse - delvis fradragsret - salg af tidligere udleasede køretøjer21-01-09Om kommunikation og information samt kampagner + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.42.SRGrænseoverskridende fusion21-01-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.41.ØLRUdlodning - momsfritagne overskud - almennyttigt formål19-01-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.40.SRKøbe- og salgsret til anparter samt skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT14-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.39.ØLRFlyrejseafgift - administrativ praksis - forventningsprincip14-01-09MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.38.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - tidspunkt for udstykning - benyttelse efter udstykning14-01-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.37.HRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private lån - negativt privatforbrug14-01-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.36.VLRFamilielån - dokumentation - privatforbrug14-01-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.35.ØLRPeriodisering af provisionudbetaling14-01-09Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.34.SRKursgevinst - finansiel kontrakt - lagerprincippet - virksomhedsskatteordningen13-01-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.33.SKATLønsumsafgift - løntilskud vedrørende ansatte i fleksjob - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar13-01-09Lønsumsbegrebet + Opgørelse, angivelse og betalingSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.32.SKATKommentar fra SKAT til Landsskatterettens kendelse i SKM2008.870.LSR om genoptagelse i medfør af dagældende skattestyrelseslovs §§ 35 B, stk, 2 og 35 C13-01-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.31.BRMomsmæssig behandling - frivillig slutrengøring - lejet sommerhus13-01-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.30.HRSkattepligtens indtræden - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte12-01-09Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.29.HRGaver - selskab - eneanpartshaver12-01-09Arv og gaver + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.28.ØLRRentefiksering - armslængde vilkår - sagsbehandlingsfejl12-01-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.27.HRBeskatning af fribolig - løbende ydelse12-01-09Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.26.VLRLønsumsafgift - fagforeninger - bestyrelsesformand - kasserer - udvalgsmedlemmer12-01-09LønsumsbegrebetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.25.HRDansk-tysk billeasingkoncept - levering - finansiering af brændstof12-01-09FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.24.HRLandbrug - erhvervsmæssig drift eller hobby - helforpagtning - syn og skøn09-01-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.23.HREjendomsvurdering - grundværdi - slotshotel09-01-09EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2009.22.SR