Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Visning af billede: linkiconTeknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Visning af billede: linkiconFind nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.  

DatoSystemBeskrivelseStatusKlarmelding
2019-08-15 10:00Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Import, Import Control System (ICS) og Manifest onsdag den 28. august 2019 klokken 1800-2045.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, Import Control System (ICS) og Manifest.

Fil adgang:
- Filer til Import indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
- Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist
Online adgang:
-Der er lukket for online adgang til Import, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i tidsrummet

Service window for Import, Import Control System (ICS) and Manifest on Wednesday, August 28, 2019, between 06.00 pm. - 08.45 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import will be processed when the service window has passed
Files sent to Import Control System (ICS) and Manifest will fail/be rejected during the service window
The online systems for Import, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

INC000000592479

Planlagt nedlukning 
2019-08-06 15:58ICS og Manifest

ServicevindueTFE (Test for Erhvervslivet)

(TFE) Import, Import Control System (ICS) og Manifest fredag den 16. august 2019 klokken 1245-1410 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-08-16 13:25
2019-08-05 16:17TFE

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) tirsdag den 6. august 2019 klokken 10.00-12.00 på grund af opdateringer.

 

Efter servicevinduet vil klienten til IMPORT på TFE skulle opdateres. Dette sker automatisk.

Men for virksomheder, der bruger særlige miljøer (fx. Citrix) kan den nye klient hentes allerede nu.

Oplysninger herom fås ved servicedesk@toldst.dk (klienten til EXPORT ændres ikke i denne omgang).

Planlagt nedlukning2019-08-06 11:01
2019-08-05 14:05ICS og Manifest

ICS og Manifest online er lige nu ikke tilgængelige.
Dette er fejlmeldt.

INC000000591758 

Løst2019-08-05 14:19
2019-08-05 10:19Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Import, Import Control System (ICS) og Manifest onsdag den 21. august 2019 klokken 1800-2045.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
Import, Import Control System (ICS) og Manifest.

Fil adgang:
Filer til Import, Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
Online adgang:
Der er lukket for online adgang til Import, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i tidsrummet

Efter servicevinduet vil klienten til IMPORT skulle opdateres. Dette sker automatisk.
Men for virksomheder, der bruger særlige miljøer (fx Citrix) kan den nye klient hentes allerede nu. Oplysninger herom fås hos servicedesk@toldst.dk (klienten til EXPORT ændres ikke i denne omgang).

Service window for Import, Import Control System (ICS) and Manifest on Wednesday, August 21, 2019, between 06.00 pm. - 08.45 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, Import Control System (ICS) and Manifest will be processed when the service window has passed
The online systems for Import, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

INC000000577193

Planlagt nedlukning 
2019-08-02 10:45e-Export

Filoverførsel evt. lange svartider e-Export

Der kan opleves lange svartider på filoverførsel i øjeblikket, specielt på e-Export. Det kan tage lidt længere tid at få fx MRN, men de kommer. Der sendes meget ind i øjeblikket. Der holdes øje med situationen. 

Løst2019-08-02 14:10
2019-07-25 09:26e-Export

Filoverførsel evt. lange svartider e-Export

Der kan opleves lange svartider på filoverførsel i øjeblikket, specielt på e-Export. Det kan tage lidt længere tid at få fx MRN, men de kommer. Der sendes meget ind i øjeblikket. Der holdes øje med situationen. 

Løst2019-07-25 12:56
2019-07-23 10:59TFE

Filoverførsel til testmiljøerne for import, export og transit har været fejlbehæftet siden 18/7 kl. 7.30. Virker igen siden kl. 10.12 i dag.

Genåbnet kl. 11.25: Der opleves stadig problemer med filoverførsel til testmiljøerne, især e-Export (TFE). Vi fejlsøger.

Opdateret 24/7 kl. 12.00: Filoverførsel til test (eExport TFE) virker igen.

Løst2019-07-24 12:01
2019-07-22 12:11ICS og Manifest

I forbindelse med morgenens problemer med Toldsystemet er nogle MIG'er registreret omkring kl. 8.30 øjensynlig blevet dannet 2 gange, ligesom FUE'er måske ikke har fået indsat faktisk ankomst.

Told kan desværre ikke foretage en automatisk oprydning.

INC000000585932

Løst2019-07-22 12:56
2019-07-22 08:26Import

Opdatering kl 8:56 - Import kører igen

Import er gået ned. - Der fejlsøges

Opdatering kl 8:46 - Import (online og filoverførsel) ser ud til at køre igen. Der holdes øje med systemet. 

Online: Der kan ikke logges på online.

Filoverførsler: Filerne kommer ind, men de behandles ikke.

INC000000585718
Løst2019-07-22 08:55
2019-07-21 14:39Information

Toldbevillingssystemet (EU) har været utilgængeligt i dag 21/7-2019 mellem kl. 10.30-11.11

INC000000585471

Løst2019-07-21 14:40
2019-07-19 13:19e-Export

Filoverførsel evt. lange svartider e-Export

Der kan opleves lange svartider på filoverførsel i øjeblikket, specielt på e-Export. Det kan tage lidt længere tid at få fx MRN, men de kommer. Det er fredag frokost, så der sendes meget ind. Der holdes øje med situationen. 

Løst2019-07-19 14:49
2019-07-19 11:10Alle toldsystemer

Filoverførsel:

Der har været en form for driftsforstyrrelse på filoverførsel til toldsystemerne i går eftermiddags/aften (torsdag 18/7-2019). Nogle virksomheder har oplevet, at de ikke har kunnet få kontakt med vores servere, mens andre har.

File transfer for customs systems

There has been some kind of unavailability yesterday evening (Thu, July 18, 2019) which affected some users but not all.

INC000000585207

Løst2019-07-19 11:02
2019-07-18 14:24Import

Importsystemet vil blive genstartet kl. 15.

Der kan forventes en nedetid på nogle få minutter.

Planlagt nedlukning2019-07-18 15:02
2019-07-18 10:57e-Export

Filer til e-Export behandles meget langsomt. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 12.08: Der kan ikke konstateres fejl i e-Export, men der har været stort pres på.

INC000000584765

Løst2019-07-18 12:08
2019-07-17 12:04Alle toldsystemer

Filoverførsel til import, export og transit er gået i stå kl. 11.36. Der fejlsøges.

Opdatering kl. 12.17: Filoverførslen er igang igen. Der må forventes forlængede svartider indtil køen er afviklet.

INC000000584388

Løst2019-07-17 12:17
2019-07-15 15:40Alle toldsystemer

Reminder

Der er servicevindue på EU's IT-systemer mandag den 15. juli 2019 klokken 19.00-24.00 med op til 1-times nedetid i perioden.
Se oprindelige besked herunder (2019-07-11 09:02)

Planlagt nedlukning2019-07-15 23:21
2019-07-15 10:36ICS og Manifest

Filoverførsel til ICS og Manifest har været fejlramt fredag den 12. juli 2019 mellem kl. 18.15- 00.20.

INC000000582909

Løst2019-07-15 10:34
2019-07-13 10:12Alle toldsystemer

Reminder: Husk, der er servicevindue på alle toldsystemer i morgen, søndag d. 14 juli kl. 15.15-19.00

(se oprindelig besked fra 2019-07-08 11:27)

Planlagt nedlukning2019-07-14 19:10
2019-07-12 11:43e-Export

Filoverførsel evt. lange svartider e-Export

Der kan opleves lange svartider på filoverførsel i øjeblikket, specielt på e-Export. Det er fredag frokost, så der sendes meget ind. Der holdes øje med situationen.   

Løst2019-07-12 14:33
2019-07-11 09:02Alle toldsystemer

Der er servicevindue på EU's IT-systemer på mandag den 15. juli 2019 klokken 1900-2400 med op til 1-times nedetid i perioden.

Kommunikation mellem Danmark og EU ikke vil være muligt i nedetiden.

Følgende systemer vil være påvirket i nedetiden
- Import Control System (ICS), e-Eksport og NCTS (Transit).
Angivelser indsendt i nedetiden kan stadig modtages men behandles først efter nedetiden.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for EU IT-systems - Monday, 15 July, 2019, 07.00 pm. - 12.00 pm. with up to 1 hour downtime during the period.

Communication between Denmark and the EU will not be possible in the downtime.
Import Control System (ICS), e-Export and NCTS (Transit) will be affected in the downtime. Entries submitted in downtime can still be received but are not processed until after the downtime.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2019-07-15 23:21
2019-07-10 13:13Alle toldsystemer

Reminder: Husk servicevindue på alle toldsystemer i aften kl. 18-21.30 (se oprindelig besked fra 2019-07-04 13:03)

Planlagt nedlukning2019-07-10 21:10
2019-07-09 08:44EMCS

Der er problemer med at kalde EMCS B2B webservices.

Onlinedelen er ikke berørt.

Problemet er løst kl. 10.05

Løst2019-07-09 10:07
2019-07-08 11:27Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Udviklings- og Forenklingsstyrelsens IT-systemer søndag den 14. juli 2019 klokken 15.15-19.00.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, e-Eksport og NCTS (Transit) indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
- Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist

Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Sunday July 14th , 2019, 03.15 pm - 07.00 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS will be processed when the service window has passed. Files for ICS and Manifest will fail during the service window.

Planlagt nedlukning2019-07-14 19:10
2019-07-04 13:03Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 10. juli 2019 klokken 18.00-21.30.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
* Import, e-Eksport, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang:
* Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
Online adgang:
* Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Wednesday July 10th, 2019, 06.00 - 09.30 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2019-07-10 21:10
2019-07-02 13:02Alle toldsystemer

Servicevindue på alle toldsystemer den 3. juli 2019 kl. 18-19.15.

Alle systemer er kørende under servicevinduet, men der kan muligvis ske en kortvarig forsinkelse.

Servicevindue - all customs systems - July 3rd 2019 at 6 pm to 7.15 pm

All systems will be available during the service window, but a short delay in processing may occur.

Planlagt nedlukning2019-07-03 19:05
2019-07-02 10:28ICS og Manifest

Server genstartet - systemerne kan atter tilgås.

Der opleves problemer med at tilgå ICS og Manifest - det er fejlmeldt.

Løst2019-07-02 11:01
2019-07-01 07:45Alle toldsystemer

Der kan i nogle tilfælde være problemer med at starte online-toldprogrammer, også via Citrix.

Filoverførsel ser ikke ud til at være berørt.

Opdatering 13.59 - Der er nu klarmeldt fra vores IT.

kl. 12.13 - Fejlen er lokaliseret, og der arbejdes på en løsning. Men stadig ingen tidshorisont.

             - Det er igen muligt at kontakte servicedesk på sædvanlig email: servicedesk@toldst.dk.

             - Der er rapporter om, at nogle mails ikke kommer igennem til ServiceDesk. Det lader dog til at være interne mails. Er man i tvivl om mailen er kommet igennem, så følg op med at ringe på 70 15 73 01

kl. 10.24 - Fejlen er lokaliseret, og der arbejdes på en løsning. Men ingen tidshorisont.

               - Det er igen muligt at kontakte servicedesk på sædvanlig email: servicedesk@toldst.dk

Der kan i nogle tilfælde være problemer med at starte online-toldprogrammer.

Filoverførsel ser ikke ud til at være berørt.

Der gives derfor tilladelse til nødprocedure i fornøden omfang.

Servicedesk har i øjeblikket ikke adgang til mailboksen for servicedesk@toldst.dk.

Servicedesk kan kontaktes fra kl. 8.00 telefonisk på 70 15 73 01.

INC000000574533

Løst2019-07-01 14:01
2019-06-28 11:32Import- og Eksportsystemerne

Filoverførsel evt. lange svartider

Der kan opleves lange svartider på filoverførsel i øjeblikket, specielt på e-Export. Det er fredag frokost, og en del starter ferie nu, så der sendes meget ind. Der holdes øje med situationen.   

Opdatering 19.00: Svartiderne ser ud til at være normaliseret igen.

Opdatering 14.35: Efter et dyk i trafikken i timerne lige efter frokost, er der igen tryk på.

English: Delay in answers in Exportsystem. There is a delay in answers to declarations made to the Exportsystem via file transfer, as summer vacation is about to start. Many declarations are being sent in at this point. We are monitoring the situation. 

INC000000574351

Løst2019-06-28 19:00
2019-06-27 17:31Alle toldsystemer

Opdateret kl. 18.20: Tilsyneladende kø-afvikling - alle ser ud til atter at få svar indenfor rimelig tid.

FTP (filoverførsel) - der er p.t. lange svartider; problemet undersøges.

Løst2019-06-27 18:20
2019-06-26 15:18Alle toldsystemer

Servicevinduet 26/6 er aflyst indtil videre.

Planlagt nedlukning2019-06-26 15:17
2019-06-26 13:33ICS og Manifest

Filoverførsel til ICS og Manifest er gået i stå. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 14.16: Filoverførslen virker igen. Nødprocedure er afsluttet.

Opdateret kl. 13.40: Filoverførslen er gået i stå kl. 12.38. Der gives hermed tilladelse til nødprocedure, men der gøres opmærksom på, at online-delen virker.

The FTP GW for ICS and Manifest does not respond properly.

Update at 2.16: The file transfer is working again. The use of fallback procedure has passed.

Update at 1.40 pm: The use of fallback procedure is allowed.

INC000000572494

Løst2019-06-26 14:16
2019-06-21 15:12ICS og Manifest

Nogle MIOer går i status 02, når man forsøger at lukke dem med en STF (Standardfortoldning).

Kontakt ServiceDesk for workaround.

English: Some MIOs end up in status 02 when they are closed using a STF (Standard declaration).

Contact the Service Desk for information about a workaround.  

Driftsproblem 
2019-06-20 09:59Alle toldsystemer

Servicevinduet 26/6 er aflyst indtil videre.

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 26. juni 2019 klokken 18:00-21:15.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

 * Import, e-Eksport, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang:

* Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

* Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

The service window has been cancelled until further notice.

Service window for all customs systems - Wednesday June 26th, 2019, 06.00 p.m. - 09.15 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2019-06-26 14:22
2019-06-18 11:54TFE

Testmiljøet for alle toldsystemer vil være utilgængelig onsdag den 19. juni 2019 klokken 07.00-09.00 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-06-19 08:57
2019-06-17 09:54Alle toldsystemer

Servicevindue på Udviklings- og Forenklingsstyrelsens IT-systemer tirsdag den 18. juni 2019 kl. 2100-0100.
Det ville kunne opleves nedetid/ustabilitet mellem kl. 2100-2130.

Service window for all customs systems - Thursday June 18th , 2019, 0900 pm. -  0100 am.
During 0900-0930 pm. there will be experience unavailability and instability.

Planlagt nedlukning2019-06-18 21:30
2019-06-14 10:17Information

Servicedeskens telefon opdateres i dag i tidsrummet kl. 16.00 til 17.00, det kan give små udfald på telefonen.

Der vil kun være tale om få minutters udfald, så prøv venligst igen.

Told Servicedesk

Planlagt nedlukning2019-06-14 17:07
2019-06-12 16:23Alle toldsystemer

REMINDER: Der er servicevindue på Import, Import Control System (ICS) og Manifest onsdag den 12. juni 2019 klokken 1800-2015.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

  • Import, Import Control System (ICS) og Manifest.

 Fil adgang:

  • Filer til Import, Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

  • Der er lukket for online adgang til Import, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i tidsrummet

Efter servicevinduet vil klienten til IMPORT skulle opdateres. Dette sker automatisk, men for virksomheder der bruger særlige miljøer (fx Citrix) kan den nye klient hentes allerede nu fra vor leverandørs FTP-drev. Oplysninger herom fås hos servicedesk@toldst.dk. (Klienten til EXPORT ændres ikke i denne omgang).

Service window for Import, Import Control System (ICS) and Manifest on Wednesday, June 12th, 2019 between 06.00 pm. - 08.15 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Files sent to Import, Import Control System (ICS) and Manifest will be processed when the service window has passed

The online systems for import, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

Planlagt nedlukning2019-06-12 20:31
2019-06-12 14:38Eksport

Der er i øjeblikket 7-10 minutters forsinkelser på filsvar i Exportsystemet. Det gælder kun filoverførsel. INC000000564631

Opdatering 16:20: Svartiderne har forbedret sig, og ser nogenlunde ud nu. Vi holder lidt øje med det endnu, da der er mange der sender ind.

Englesk: There is currently a 7-10 minute response delay to files sent to the Export-system. This only effects declarations made via the file-transfer system. 

Løst2019-06-12 17:20
2019-06-12 11:33Import

Import kører igen

Der har været driftforstyrelser på importsystemet siden kl. 10.30.

Vi mener at systemet er på vej op. Der må påregnes forsinkelser på filoverførslen.

INC000000564189

Løst2019-06-12 11:40
2019-06-07 17:21Import

Der svares p.t. ikke på indsendte filer til Import - problemet undersøges.

Opdateret: 17.54 er sagen lukket som løst.

Løst2019-06-07 17:54
2019-06-07 11:10EMCS

EMCS B2B (filoverførsel) kan give timeout

Virksomheder der anvender Skats B2B-gateway til at kalde EMCS-services kan opleve timeout. Onlinedelen virker og bør bruges om muligt. Der fejlsøges. INC000000562364

Opdateret 14:04: Der er igen hul igennem. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

13:51: Vi mener der kan være hul igennem igen. Oplever man andet, hører vi gerne om det.

kl. 13:21: Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang

Løst2019-06-07 14:04
2019-06-06 14:55Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Import, Import Control System (ICS) og Manifest onsdag den 12. juni 2019 klokken 1800-2015.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

  • Import, Import Control System (ICS) og Manifest.

 Fil adgang:

  • Filer til Import, Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

  • Der er lukket for online adgang til Import, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i tidsrummet

Efter servicevinduet vil klienten til IMPORT skulle opdateres. Dette sker automatisk, men for virksomheder der bruger særlige miljøer (fx Citrix) kan den nye klient hentes allerede nu fra vor leverandørs FTP-drev. Oplysninger herom fås hos servicedesk@toldst.dk. (Klienten til EXPORT ændres ikke i denne omgang).

Service window for Import, Import Control System (ICS) and Manifest on Wednesday, June 12th, 2019 between 06.00 pm. - 08.15 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Files sent to Import, Import Control System (ICS) and Manifest will be processed when the service window has passed

The online systems for import, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

Løst2019-06-12 20:15
2019-06-06 14:35ICS og Manifest

Manifest - Overfør MIG til MIO bevillingsdropdown har ikke type 406

Som ved tidligere dropdown-fejl, skriv koden på bevillingen (406) i andet felt og ignorer fejlbeskeden. Den fortæller blot, at koden ikke er i dropdown-listen. MIOen vil komme til at stå med korrekt bevilling efterfølgende.   INC000000561836

English - Manifest - Convert MIG to MIO bevilling (permission) dropdown box does not show type 406

As with earlier drop-down errors, write the bevilling-type code (406) in the secondary field beside the dropdown box and ignore the error message. The error only means that the code is not found in the dropdown list. The MIO will show the correct bevilling type afterwards.   

Driftsproblem 
2019-06-06 14:25TFE

Opdatering kl 17:40 - e-Export TFE er raskmeldte / der er nu muligt at logge på. 

kl 14:24 - TFE (Test for erhvervslivet) e-Export duer ikke p.t. Er fejlmeldt.

Løst2019-06-06 17:36
2019-06-06 10:58Information

Man kan nu abonnere på Toldstyrelsens nyhedsbreve: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2286956&vid=216580

  
2019-06-06 09:44Servicedesk

Telefonen til ServiceDesk virker ikke

I øjeblikket er der ingen telefonadgang til ServiceDesk. Send venligst en mail i stedet for, gerne med telefonnummer, så forsøger vi at ringe ud.

Servicedesk@toldst.dk

Opdatering 11:30: Så virker telefonerne igen.

09:47: Det er nummeret 70157301, der ikke virker. 72221212 med følgende valg nr. 2 ser ud til at virke.

Løst2019-06-06 11:31
2019-06-06 08:52ICS og Manifest

Der har været driftsforstyrrelser på FTP-GW'en (filoverførsel til ICS og Manifest) i går aftes kl. 21 - 23.08.

The FTP GW for ICS and Manifest was partly unavailable between 9 pm and 23.08 pm last night.

Løst2019-06-06 08:50
2019-06-05 11:48ICS og Manifest

Opdate kl 11:53 : Man kan komme på Manifest og ICS Online igen.


Følgende fejl fås når man forsøger at komme på Manifest og ICS online

Failure of Web Server bridge:
No backend server available for connection: timed out after 10 seconds or idempotent set to OFF or method not idempotent.

Der fejlsøges

Løst2019-06-05 11:53
2019-06-04 12:01Import

Til Citrix-administratorer m.fl., der har behov for at klargøre klienter på forhånd:

Den næste version af Toldsystemet - Import (tyk klient) er nu klar til afhentning på vores ftp-site. Adgangsoplysninger til sitet fås ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk.

Husk at kontrollere filens navn, da andre filer ligger tilgængelige: Import-PROD-5.10.6-1-next_version.zip i mappen ZIP.

Bemærk at denne version af Import først vil virke efter næste udlægning, som forventes onsdag den 12/6-2019 (nærmere følger snarest).

  
2019-06-03 16:17Taric

Der er servicevindue på Taric tirsdag den 4. juni klokken 18.00-20.00, hvorfor der i perioden kortvarigt vil kunne opleves ustabilitet/nedetidTaric og længere svartider på Import og Export.

Service window for Taric - Tuesday June 4th, 2019, 06.00 – 08.00 am. During the period you may shortly experience instability and unavailability.

Planlagt nedlukning2019-06-04 19:01
2019-06-03 12:57ICS og Manifest

Der er servicevindue på ICS/Manifest tirsdag den 4. juni klokken 06.30-07.00, hvorfor der i perioden kortvarig vil kunne opleves ustabilitet/nedetidICS/Manifest. (MAN IEA58 efter MIO-risikovurdering er tom)

Service window for ICS/Manifest - Tuesday June 4th, 2019, 06.30 - 07.00 pm. During the period there shortly will be experience instability and unavailability

Planlagt nedlukning2019-06-04 06:53
2019-06-03 12:37TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) tirsdag den 4. juni 2019 12.00-16.00.

Planlagt nedlukning2019-06-04 16:00
2019-05-31 11:56e-Export

Længere svartider på e-Export

Vores system modtager lige nu et større antal filer end normalt. Derfor kan der forekomme længere svartider.

Løst2019-05-31 16:15
2019-05-28 15:40EMCS

Opdatering kl. 19.40: Der kan atter logges på EMCS - nødprocedure er ikke længere tilladt.

Der er vanskeligheder med at logge på EMCS - Authorisation service failed to respond. Der fejlsøges.

Kl. 15.50: Der gives tilladelse til at anvende nødprocedure.

Opdatering 18.15: Det ser ud til at man kan logge på EMCS igen (Der mangler en officiel klarmelding fra systemleverendør).

INC000000557136

Løst2019-05-28 19:40
2019-05-28 13:25ICS og Manifest

På grund af et servicevindue på Nemlogin vil adgangen til ICS og Manifest være utilgængelig onsdag den 29. maj 2019 klokken 00.00-02.00.
Det forventes at påvirke såvel filoverførsel som onlineadgang. Nødprocedure må benyttes i tidsrummet.

NemLogin will be unavailable Wednesday, May 29th, 2019 between 0000 - 0200 am.

This will probably mean that access to ICS and Manifest will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during the service window.

Planlagt nedlukning2019-05-29 02:00
2019-05-28 09:26EMCS

Opdateret 11:13 : Det er nu muligt at logge på EMCS igen. Nødprocedure er afsluttet

Opdateret 11:10: Det ser ud til at man kan logge på EMCS igen.  - (Der mangler en officiel klarmelding fra systemleverendør)

Opdateret 09.34:Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Der er vanskeligheder med at logge på EMCS - Authorisation service failed to respond. Der fejlsøges.

INC000000557136

Løst2019-05-28 11:13
2019-05-27 09:59Information

Til orientering for udbydere og virksomheder som kalder EMCS-services på SKATs B2B gateway,

Fra den 3. juni 2019 vil det alene være muligt kalde EMCS services på https://b2b.skat.dk

Information for providers and companies that call EMCS services on SKATs B2B gateway,

From June 3, 2019 it will only be possible to call EMCS services at https://b2b.skat.dk

Løst2019-06-03 09:55
2019-05-24 10:58ICS og Manifest

Onlinedelen af ICS og Manifest genstartes kl. 11.15. Man bedes gemme sit arbejde senest 11.14 for at undgå at miste data (kun online).

Opdateret kl. 11.21: ICS og Manifest er genstartet, hvilket har nedsat svartiderne betragteligt.

Løst2019-05-24 11:21
2019-05-24 10:44Import- og Eksportsystemerne

Opdatering kl 16:00: svartider er på vej til det normale nu.

Filoverførsel til import og e-export går meget langsomt. Der fejlsøges.

Omfatter også NCTS (transit).

Opdateret kl. 14.44: Svartiderne er fortsat meget lange - op imod 40 minutter. Der er et meget stort pres på filoverførslen.

Opdateret kl. 11.55: Der er fortsat forsinkelser på filmodtagelse på op imod 15 minutter.

INC000000555379

Løst2019-05-24 17:00
2019-05-21 16:59ICS og Manifest

Opdatering kl. 18.25: Fejlen er rettet - der kan p.t. opleves lidt længere svartider.

Der er servicevindue på ICS/Manifest onsdag den 22. maj 2019 klokken 1800-1900, hvorfor der kortvarig i perioden vil kunne opleves ustabilitet/nedetid på ICS/Manifest.
Formålet er rettelse af "fejlen - MIO kan opleve GE0001-fejl";.

Service window for ICS/Manifest - Wednesday Maj 22nd, 2019, 06.00 – 07.00 pm. During the period there shortly will be experience instability and unavailability.

The purpose is to fix the GE0001 errors in MIO.

Planlagt nedlukning2019-05-22 18:25
2019-05-21 14:37Import

Der kan forekomme kortvarige udfald på REX-valideringen i aften/nat, den 21. maj 2019 imellem kl. 20.00 og kl. 04.00. Angivelser der fejler på REX, skal blot indsendes igen efter nogle minutter.

There may be short gaps in REX-validations tonight, the 21th of May 2019 between 20:00 pm and 04 am. 

INC000000553833

Planlagt nedlukning2019-05-22 04:00
2019-05-21 13:48Information

Det vil ikke være muligt at tilgå toldbevillingssystemet på grund af opdateringer i nedenstående tidsrum:

Fra 21/5 kl. 20 til 22/5 kl. 02 (opdateret: Muligvis til kl. 04)
Fra 23/5 kl. 20 til 24/5 kl. 07

Planlagt nedlukning2019-05-24 07:00
2019-05-21 09:34ICS og Manifest

Opdatering - Manifest: MIOer kan opleve GE0001-fejl (TIN er ikke gyldig)

Opdatering 23/5: Fejlen er rettet onsdag aften.

Fejlen rammer visse SE-numre, ikke alle.

Der arbejdes på en løsning.

Løst2019-05-22 09:26
2019-05-20 12:10Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Toldsystemer tirsdag den 21. maj 2019 klokken 1800-1900, hvorfor onlinebrugere i perioden kortvarig vil kunne opleve ustabilitet/nedetid.

Service window for Custom Systems  - Tuesday Maj 21st, 2019, 06.00 - 07.00 pm. During the period users may shortly experience instability and unavailability

Planlagt nedlukning2019-05-22 19:00
2019-05-20 10:56Alle toldsystemer

Der har igen været netværksudfald, som påvirker filoverførslen.

Opdateret 15:50: Anses for at være løst

kl. 12.10: Vi oplever fortsat udfald på netværket med deraf følgende genstart af filoverførslen.

KL. 10.55 og 11.52: Servicen genstartes i løbet af få minutter.

Løst2019-05-20 15:50
2019-05-20 09:09Alle toldsystemer

Der er netværksproblemer hos SKAT hvilket giver problemer med filoverførsel og i visse tilfælde onlineadgang. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 9.45: Vi har netop modtaget klarmelding på sagen.

Opdateret kl. 9.25: Filoverførsel er i gang igen. Der må påregnes forsinkelser.

Løst2019-05-20 09:48
2019-05-19 10:24EMCS

Opdatering 19-05 kl 14:24Der kan atter logges på EMCS - nødprocedure ej længere tilladt.

Desværre er det i øjeblikket ikke muligt at logge på EMCS
Siden viser fejl, 'Denne side kan ikke vises / Kan ikke oprette forbindelse'. 


English Update - It is now possible to log into EMCS again - Emergency procedure is no longer permitted.

English: Unfortunately it is not possible at the moment to log on to EMCS.
The page shows the error, 'This page cannot be displayed / Cannot connect to this page'.  

INC000000552234

Løst2019-05-19 14:23
2019-05-17 22:20Import- og Eksportsystemerne

01.55: Systemerne er igen tilgængelige og der kan derfor ikke længe anvendes nødprocedure.

Opdatering 00.10 - Der arbejdes stadig på sagen. Desværre ingen tidshorisont.

Der er i øjeblikket ikke adgang til import- og eksportsystemerne.

Det er fejlmeldt og der fejlsøges. 

Der må anvendes nødprocedure i fornødent omfang.

Løst2019-05-18 01:56
2019-05-16 14:47Import- og Eksportsystemerne
Der er store forsinkelser på filoverførsel til Import, e-Export og NCTS.
 
Der fejlsøges.
 
Opdatering 15:26 : Køen på Import ser ud til at være mindre nu. Der kan stadig forekomme forsinkelser.  e-Export har stadig store forsinkelser.
 
Opdatering 15:05 : Svartiderne på NCTS er nede på normal igen. e-Export og Import har stadig forsinkelser.
 
Løst2019-05-16 22:30
2019-05-16 14:05Transit (NCTS)

Transit (NCTS) har forsinkelse på indfiler

Der er lange svartider pt.

Lige nu ses der 50 min. svartider. Vi holder øje med sagen. INC000000551551

Opdatering 15:05: Svartiderne er nede på normal igen.

14:45: Svartiderne ser ud til at være kommet langt ned, men ikke helt i bund endnu.

Løst2019-05-16 15:10
2019-05-16 12:06e-Export

Se venligst driftmeddelsen d. 2019-05-16 14:47

 

e-Export: Forsinkelse på svar ved filoverførsel.
e-Export kører meget langsomt. Der fejlsøges.

Opdatering kl. 14.45: Der er stadig store forsinkelser. Dels er der kø fra de tidligere problemer, dels sendes der rigtig meget ind pga. St. Bededags fri.

kl. 12:55: Der er stor belastning på filoverførsel til e-Export. Svartiden ser ud til at ligge omkring 30 minutter.

Opdatering kl. 12:19: Svartiderne er i øjeblikket på ca. 30 min. Der fejlsøges stadig.

INC000000551523

Løst2019-05-20 22:30
2019-05-16 09:54ICS og Manifest

se venligst 2019-05-21 09:34

Opdatering 23/5: Fejlen blev rettet 22/5 kl. 19.

Manifest: MIOer kan opleve GE0001-fejl (TIN er ikke gyldig)

Fejlen rammer visse SE-numre, ikke alle.

Der fejlsøges.

 

Løst2019-05-22 19:00
2019-05-16 09:39Import- og Eksportsystemerne

Opdatering kl. 13.05: Filoverførsel kører - filerne bliver behandlet.

Opdatering kl. 09.55 : Filoverførsel kører igen. Filerne bliver nu behandlet, der kan forekomme lidt kø.

Problemer med filoverførsel (Import, Export og NCTS).

Vi oplever lige nu problemer med filoverførsel. Der fejlsøges

INC000000550698

Løst2019-05-16 13:06
2019-05-15 16:06ICS og Manifest

Der er servicevindue på Manifest torsdag den 16. maj 2019 klokken 07.00-08.00, hvorfor der i perioden kortvarig vil kunne opleves ustabilitet/nedetidManifest og længere svartider på Import, e-Eksport og NCTS.

The time of service window has been changed to 7-8 am.

Service window for Manifest - Thursday Maj 16th, 2019, 07.00 - 08.00 pm. During the period there shortly will be experience instability and unavailability

 

Planlagt nedlukning2019-05-16 07:36
2019-05-15 14:36e-Export

Der er stor belastning på filoverførsel til e-Export. Svartiden ser ud til at ligge omkring 10 minutter.

Løst2019-05-15 17:26
2019-05-15 13:25Import- og Eksportsystemerne

Opdatering kl. 13:38 : Filoverførsel kører igen. Filerne bliver nu behandlet og der kan forekomme lidt kø.

Problemer med filoverførsel (Import, Export og NCTS).

Vi oplever lige nu problemer med filoverførsel. Der fejlsøges

INC000000551109

Løst2019-05-15 13:32
2019-05-15 12:59ICS og Manifest

Tidspunktet for udlægningen er ændret til kl. 7-8

Der er servicevindue på Manifest torsdag den 16. maj 2019 klokken 12.00-13.00, hvorfor der i perioden kortvarigt vil kunne opleves ustabilitet/nedetidManifest og længere svartider på Import, e-Eksport og NCTS.

The time of service window has been changed to 7-8 am.

Service window for Manifest - Thursday Maj 16th, 2019, 12.00-01.00 pm. During the period shortly you may be experience instability and unavailability

Løst2019-05-16 08:49
2019-05-15 09:57Alle toldsystemer

Reminder

Der er servicevindue på alle Toldsystemer lørdag den 18. maj 2019 klokken 15.15-21.15.
Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
* Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang:
* Filer til Import, e-Eksport og NCTS (Transit) indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
* Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist
Online adgang:
* Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i tidsrummet.

Service window for all customs systems - Saturday Maj 18st, 2019, 03.15 pm - 09.15 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export and NCTS will be processed when the service window has passed.
Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected.

Planlagt nedlukning2019-05-18 20:40
2019-05-14 14:47Information

Der er udsendt nyhedsbrev om toldekspeditionernes og servicedeskens åbningstid Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og pinse 2019.

  
2019-05-14 14:12Import- og Eksportsystemerne

Import, Export og Transit (NCTS) nede på filoverførsel

Filoverførsel har været nede siden 13:44. Der arbejdes på at få genstartet serveren.

Opdatering 14.20: Server er genstartet. Filerne kommer ind og ud igen. Der kan forekomme lidt længere svartider et stykke tid.

Løst2019-05-14 14:38
2019-05-14 11:41ICS

Følgende værdier i dropdownmenu mangler i ICS online.

"Transportmåde/-kode"
"Grænseoverskridende nationalitet"
"Betalingsmåde/-kode" (både i Hovedoplysninger og på varepost)
"Yderligere oplysninger" (på varepost)

Man kan indsætte værdierne manuelt (bare tryk 'ok' til fejlbeskeden):

1 for søtransport, 4 for lufttransport

A Kontant, B Kreditkort, D Andet, H Elektronisk kredit overførsel, Y Konto hos transportør, Z Ikke forudbetalt

Sagen undersøges.  INC000000549909

Driftsproblem 
2019-05-13 11:36Import- og Eksportsystemerne

Forsinkelse på svar ved filoverførsel

Opdatering 14:50 : Der kan fortsat opleves forsinkelser på ca 30 minutter. Fejlsøgning er i gang

Der kan lige nu opleves forsinkelse på filsvar på op til 30 minutter.

Forsinkelser påvirker systemerne:Import, e-Export og Transit

Løst2019-05-13 15:46
2019-05-13 10:07Import- og Eksportsystemerne

Problemer med filoverførsel (Import, Export og NCTS).

Opdatering: Filoverførsel køre igen.

Vi oplever lige nu problemer med filoverførsel.
Der fejlsøges.

INC000000548856

Løst2019-05-13 10:40
2019-05-13 08:42EMCS

Opdatering 15.05.2019 - 08.50: Der kan atter logges på EMCS - nødprocedure ej længere tilladt.

The problems have been solved - the use of fallback procedure is no longer allowed.

 

Det er fortsat ikke muligt at logge på EMCS.

Der modtages fejlbesked: Authorisation service failed to respond.

Det er tilladt at anvende nødprocedure i fornødent omfang.

Opdatering 14/5 kl. 15.10: Der fejlsøges stadig. Ingen tidshorisont endnu.

Opdatering 10.10: Leverandør stadig i gang med at lokalisere fejlen.

tirsdag 14/5 08:39: Ny status forventes ca. 10:15.

kl 15:48 Der er forsat problemer med at logge på EMCS - Hvis sagen er uændret vil status først blive opdateret i morgen formiddag.

kl 12:51 Der er forsat problemer med at logge på EMCS.  - Virksomheder der kalder EMCS-services via B2B er ikke berørt. 

 

English: EMCS gives the error message 'Authorisation service failed to respond.' when logging in.

Emergency fallback procedure can be used, if necessary.

Update 10.10: Vendor still searching for error.

Tuesday 14 May 08:39: New update expected around 10:15

12:51pm - There are still problems with logging onto EMCS.  - Companies accessing the EMCS-services through B2B are not affected (by the problem).

 

Løst2019-05-15 08:50
2019-05-10 11:51ICS og Manifest

MIG og MIO filsvar problemer

Opdatering 23/5: Fejlen er løst 22/5 kl. 19

Opdatering 10/5-2019: Denne fejl er desværre endnu ikke løst.

Der opleves manglende filsvar på MIG/MIO, når disse kommer i status 40. Der arbejdes på sagen.

Selve angivelserne kommer i de rigtige status; det er filsvar, der ikke afsendes som de bør. Man kan se korrekt status online.

INC000000527529

Løst2019-05-22 19:00
2019-05-10 08:58EMCS

Løst - se venligst 2019-05-13 08:42

Resolved - please see 2019-05-13 08:42

Det er fortsat ikke muligt at logge på EMCS. 

Der modtages fejlbesked: Authorisation service failed to respond.

Opdateret kl. 08:55 og kl. 14: Der fejlsøges fortsat

Det er tilladt at anvende nødprocedure i fornødent omfang.

English: EMCS gives the error message 'Authorisation service failed to respond.' when logging in. 
Update 08:55: Still investigating the problem.

Emergency fallback procedure can be used, if necessary. 

Løst2019-05-15 08:50
2019-05-10 08:33Alle toldsystemer

Opdatering kl. 09:49: Så er problemerne med netværk og toldsystemer løst.

The network and customs systems problems have been solved. 

Nødprocedure er ikke længere tillad.

The use of fallback procedure is no longer allowed

Opdatering kl. 9:17: Problemerne er måske alligevel ikke helt løst - Der fejlsøges stadig

Opdatering Kl 8:29: Problemerne er nu løst.

Filer indsendt til Import, Export, og NCTS nu bliver behandlet. Filer indsendte til ICS og Manifest skal gensendes.

INC000000546769

Løst2019-05-10 09:49
2019-05-09 21:09Alle toldsystemer

Opdatering 07:07: Det ser desværre ud til, at problemerne fra i aftes stadig ikke er løst.

Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

Opdatering 21:17: Det forlyder, at nedetiderne er overstået for i aften/nat. Sagen lukkes først i morgen.

Filoverførsel for Manifest, ICS, Import, Export og Transit (NCTS) er sporadisk nede i aften.

Der kan forekomme udfald i FTP og evt. Skats netværk i aften og nat. Det forventes at være overstået kl. 08:00 fredag morgen (10. maj 2019).

Filetransfer for Manifest, ICS, Import, Export and Transit (NCTS) will be down from time to time until tomorrow morning (08:00 CET)

The issue should now be resolved, but keeping issue open until the morning.

 

INC000000546769

Løst2019-05-10 09:49
2019-05-09 19:52Alle toldsystemer

Filoverførsel til Manifest, ICS, Import, Export og Transit (NCTS) er muligvis nede

Der opleves pt problemer med at se filoverførselsesprogrammerne hos Skat/Told. Onlinesystemerne ser ud til at køre fint.

Grunden undersøges.

Opdatering 20:37: Der er igen problemer

Opdatering 20:15: Filoverførsel er igen i gang. Var nede fra 19:30 til 20:10.

Løst2019-05-09 20:23
2019-05-09 09:13EMCS

Løst - se venligst 2019-05-13 08:42

Resolved - please see 2019-05-13 08:42

Desværre er det i øjeblikket ikke muligt at logge på EMCS.

Opdateret kl. 13.15 og 14.40: Der fejlsøges fortsat

Der modtages fejlbesked: Authorisation service failed to respond.

Det er tilladt at anvende nødprocedure i fornødent omfang.


English: EMCS gives the error message 'Authorisation service failed to respond.' when logging in. 
Update 13:15: Still investigating the problem.

Emergency fallback procedure can be used, if necessary. 

Løst2019-05-15 08:50
2019-05-07 17:15ICS og Manifest

Der er servicevindue på Manifest fredag den 10. maj 2019 kl 07:00 - 08:00, hvor der i perioden vil kunne opleves ustabilitet/nedetid på Manifest.

Service window for Manifest - on Friday 10th May, 2019, 07.00 - 08.00 am. During the period you may experience instability and unavailability

Planlagt nedlukning2019-05-10 08:00
2019-05-07 15:00Alle toldsystemer

Indsendte filer er ikke blevet behandlet siden kl. 14.34 (import, export og transit). Der fejlsøges.

Opdateret kl. 15.09: Filoverførslen er gået igang igen og indsendte filer behandles. Der må forventes forhøjede svartider på grund af kø.

INC000000545023

Løst2019-05-07 15:20
2019-05-07 11:25Information

Toldbevillingssystemet (EU) kan lejlighedsvist have loginproblemer fra onsdag 8/5 kl. 20 til torsdag 9/5 kl. 24 på grund af opdateringer.

Løst2019-05-10
2019-05-07 09:23Eksport

Udførselsangivelser hænger i status 20 (antaget), med start omkring kl 8:25. Vi har fejlmeldte problemet. 

Some export declarations are currently stuck at status 20 from around 8:25. We have reported the problem. 

Opdateret kl 9:24 - Angivelserne er begyndt at køre igennem. 

Opdateret kl. 9.40 - Nogle angivelser bliver hængende i status 20 (faktisk ekspeditionstidspunkt imellem 8.25-9.10) og skal skubbes videre af vor leverandør. Man er velkommen til at lave en erstatningsangivelse, hvis man ikke kan afvente dette.

Løst2019-05-07 09:40
2019-05-06 14:45Alle toldsystemer

Der er servicevindue på alle Toldsystemer lørdag den 18. maj 2019 klokken 15.15-21.15.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
* Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang:
* Filer til Import, e-Eksport og NCTS (Transit) indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
* Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist
Online adgang:
* Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i tidsrummet.

Service window for all customs systems - Saturday Maj 18st, 2019, 03.15 pm - 09.15 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export and NCTS will be processed when the service window has passed.
Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected.

Planlagt nedlukning2019-05-18 20:40
2019-05-02 17:06Alle toldsystemer

Opdatering: kl. 19:51 der er kommet gang i filoverførsel igen - nødprocedure kan ikke længere benyttes.

Opdatering kl. 17:34 Der er stadig problemer med filoverførsel. Der ser ikke ud til at berøre on-line systemerne. Der må benyttes nødprocedure i fornødent omfang.

Der er i øjeblikket problemer med filoverførsel til import, eksport og transit systemerne.

Der fejlsøges.

INC000000542341

Løst2019-05-02 19:29
2019-05-02 09:02ICS og Manifest

Der mangler værdier i dropdown menu for "Transportmåde / -kode" i ICS og Manifest online. Ligeledes mangler "Repræsentationsstatus".

Man kan indsætte værdierne manuelt (selv om man får fejlbesked):

1 for søtransport, 4 for lufttransport

Repræsentationsstatus er enten 1, hvis man selv indsender deklarationen eller 2, hvis man er repræsentant.

INC000000536864

Løst2019-05-10 08:00
2019-05-01 14:47ICS og Manifest

Fejlen "GE0903: Problem calling the Erhvervssystemet (STAM) service" er nu løst. De berørte angivelser skal genindsendes for fornyet validering.

Løst2019-05-01 14:46
2019-05-01 14:13ICS og Manifest

Kl. 14.30 sker der genstart af ICS og Manifest for at løse fejlen med GE0903-fejl. Systemerne vil være utilgængelige i 5-10 minutter.

The ICS and Manifest systems will be unavailable online and via file transfer for 5-10 minutes from 2.30 pm - due to correction of an error.

Planlagt nedlukning2019-05-01 14:40
2019-04-29 13:45ICS og Manifest

ICS/Manifest problemer med styret filoverførsel

Opdatering: Problemet er nu løst og det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure.

 

Vi har siden kl. 11.30 haft udfordringer med ICS/Manifest problemer med styret filoverførsel.

Der er tilladelse til at anvende nødprocedure i fornødent omgang.

Opdatering: Nødprocedure er nu aflyst

INC000000538680 

Løst2019-04-29 15:10
2019-04-29 08:35ICS og Manifest

Fejl på Manifest

Opdatering 1/5-2019 kl. 14.30: ICS og Manifest genstartes nu for at løse denne fejl  - forventet nedetid 5-10 minutter.

MIG/MIOer samt deklarationer kan få pt GE0903-fejl. Dvs. Manifest kan ikke få kontakt til Erhvervssystemet i øjeblikket. Leverandøren er ved at se på problemet.

INC000000539031

Opdatering 30/4 07:54: Fejlen optræder ikke ved alle angivelser, men kun dem, hvor systemet ikke har kendskab til EORInr og derfor skal forespørge. Der gives kun nødprocedure, hvis man får denne fejl.

Opdatering 14:08: Der er tilladelse til at anvende nødprocedure i fornødent omgang.

Løst2019-05-01 14:40
2019-04-27 14:08Alle toldsystemer

Servicevinduet på alle Toldsystemer lørdag den 27. april 2019 klokken 15.15-21.15 er aflyst.

  
2019-04-27 06:45Alle toldsystemer

Filoverførsel til alle toldsystemer ser ud til at være nede siden i nat.

Opdatering 28/4 kl. 0725 - Filoverførsel er klarmeldt på ICS/Manifest den 28/4 kl. 1.

Opdateret 27/4 kl. 22.00: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status søndag omkring kl. 8.30.

Opdateret 27/4 kl. 20.00: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 22.00.

Opdateret 27/4 kl. 18.09: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 20.00.

Opdateret 27/4 kl. 16.30: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 18.00.

Opdateret 27/4 kl. 15.30: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 16.30.

Opdateret 27/4 kl. 13.38: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 15.00.

Opdateret 27/4 kl. 12.30: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 13.30.

Opdateret 27/4 kl. 11.30: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 12.30.

Opdateret 27/4 kl. 10.35: Filoverførsel til import, export og transit virker igen. ICS og Manifest (filoverførsel) virker ikke. Ny status omkring kl. 11.30.

Opdateret 27/4 kl. 08.58: Filoverførsel til import, export og transit ser ud til at virke igen fra kl. 08.09. ICS og Manifest viser p.t. ingen forbedring.

Nødprocedure må anvendes, men vi gør opmærksom på, at onlinedelen virker.

Løst2019-04-28 01:00
2019-04-26 17:47ICS og Manifest

Filer indsendt efter kl. 15.15 til ICS og Manifest behandles åbenbart ikke. Der fejlsøges.

Opdatering 28/4 kl. 07.25 - Filoverførslen er gået igang igen den 28/4 kl. 01.00.

Opdateret 27/4 kl. 22.00: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status søndag omkring kl. 8.30.

Opdateret 27/4 kl. 16.30: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 18.00.

Opdateret 27/4 kl. 15.30: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 16.30.

Opdateret 27/4 kl. 13.38: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 15.00.

Opdateret 27/4 kl. 12.30: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 13.30.

Opdateret 27/4 kl. 10.37: Filoverførsel til ICS og Manifest virker fortsat ikke. Ny status omkring kl. 11.30.

Opdateret 27/4 kl. 09.11: Der fejlsøges stadig.

Opdateret kl. 18.15: Der gives tilladelse til nødprocedure for ICS og Manifest. Vi gør dog opmærksom på, at onlinedelen virker.

FILE TRANSFER FOR ICS & MANIFEST IS WORKING AGAIN FROM 28/4-2019 01.00 AM

File transfer for ICS and Manifest has not been processed since 15.15 pm today. Fallback procedure is allowed, but the online version works.

INC000000538661

Løst2019-04-28 01:00
2019-04-26 11:43Import- og Eksportsystemerne

Lange svartider på Import og Export

Der kan i øjeblikket opleves længere svartider end normalt. Vi forventer at der kun er tale om high load omkring fredag middag. Vi holder øje med situationen.

Løst2019-04-26 17:16
2019-04-25 11:33Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Manifest fredag den 26. april 2019 klokken 06.00-07.00, hvorfor der i perioden vil kunne opleves ustabilitet/nedetid på ICS og Manifest og længere svartider på NCTS, Import og e-Eksport.

Service window for Manifest - Friday April 26th, 2019, 06.00 – 07.00 am. During the period there will be some instability and unavailability

Planlagt nedlukning2019-04-26 07:01
2019-04-24 14:01Alle toldsystemer

AFLYST - Der er servicevindue på alle Toldsystemer lørdag den 27. april 2019 klokken 15.15-21.15.

Det betyder, at alle systemer vil være utilgængelige i perioden: Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang: 

Filer til Import, e-Eksport og NCTS (Transit) indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist

Online adgang:

Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet. Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

CANCELLED:

Service window for all customs systems - Saturday April 27st , 2019, 03.15 pm - 09.15 pm. The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export and NCTS will be processed when the service window has passed.
Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected.

Planlagt nedlukning2019-04-27 14:11
2019-04-24 12:02ICS og Manifest

Der mangler dropdown menu for "Transportmåde / -kode" i Manifest online. Ligeledes mangler "Repræsentationsstatus".

Man kan indsætte værdierne manuelt (selv om man får fejlbesked):

1 for søtransport, 4 for lufttransport

Repræsentationsstatus er enten 1, hvis man selv indsender deklarationen eller 2, hvis man er repræsentant.

INC000000536864

Løst2019-05-01 14:40
2019-04-24 08:54Alle toldsystemer

Opdatering kl. 10:48 - toldsystemerne er op at køre igen. Nødprocedure må ikke længere benyttes

Opdatering kl. 09:43 - Der er forsat netværksprobler, men det ser ud til at nogle brugere har adgang til on-line systmerne og filoverførsel, det fortsat tilladt at anvende nødprocedure i fornødent omfang.

Toldsystemerne er utilgængelige, såvel online som filoverførsel. Der fejlsøges

Der gives tilladelse til nødprocedure.

INC000000536519

Løst2019-04-24 10:48
2019-04-23 13:54ICS og Manifest

Der er fortsat problemer med filsvar ved status 40 for MIG og MIO. Der arbejdes fortsat på en løsning.

INC000000527529

Løst2019-06-06 11:29
2019-04-23 09:26e-Export

Opdateret kl. 10.50: Fejlen er rettet og e-Export kører igen normalt.

e-Export kører meget langsomt. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 10.20: Der fejlsøges stadig.

Opdateret kl. 09.41: Angivelser hænger i status 10 og status 19 siden omkring kl. 09.05. Nødprocedure må anvendes, men vi forventer at alle angivelser går til korrekt status, når fejlen er afhjulpet.

INC000000535678

Løst2019-04-23 10:50
2019-04-20 13:49Alle toldsystemer

Der er servicevindue på NCTS (Transit), ICS og Manifest onsdag den 24. april 2019 klokken 07.00-08.00, hvorfor der i perioden vil kunne opleves ustabilitet/nedetid på systemerne. Der vil også kunne opleves forsinkelser på tildeling af MRN i e-Export på op til 10 minutter.

Service window for NCTS (Transit), ICS & Manifest  - Wednesday April 24th, 2019, 07.00 - 08.00 am. During the period there will be experience instability and unavailability. Also, MRN's in e-Export might be delayed by up to 10 minutes.

Planlagt nedlukning2019-04-24 08:00
2019-04-20 10:02ICS og Manifest

Filoverførslen til ICS og Manifest virker igen fra kl. 10.58. Nødprocedure må ikke længere benyttes. Fejlede filer skal genindsendes.

Filoverførslen til ICS og Manifest er gået ned i går aftes kl. 22.46 og er stadig ikke kommet op. Nødprocedure er tilladt.

File transfers for ICS and Manifest has been unavailable since the evening of April 19, at 22.46. Fallback procedure is allowed. Resolved at 10.58 (April 20). Fallback procedure is no longer allowed. Failed files must be submitted again.

INC000000534782

Løst2019-04-20 11:05
2019-04-18 10:12Information

Der er udsendt nyhedsbrev om åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk

  
2019-04-16 11:48ICS og Manifest

Der er servicevindue på Manifest onsdag den 17. april 2019 klokken 07.00-07.30, hvorfor der i perioden vil kunne opleves ustabilitet/nedetid på Manifest (rettelse af MIO-svar).

Opdateret 17/4: Servicevinduet var desværre mere omfattende end først annonceret. Der har været kø på filoverførsel og manglende onlineadgang.

MIG og MIO filsvar problemer

Opdatering 17/4-2019 kl. 14.45 - Der er forsøgt fejlrettelse i morges, men det har desværre ikke haft den ønskede effekt. Der arbejdes videre på en løsning.

Service window for Manifest - Wednesday April 17th, 2019, 07.00 - 07.30 am. During the period there will be experience instability and unavailability

Planlagt nedlukning2019-04-17 07:31
2019-04-15 15:06Alle toldsystemer

På grund af servicevindue onsdag den 17. april 2019 klokken 18.30-19.30 vil der i perioden kunne opleves kortvarig ustabilitet/nedetid på alle toldsystemer. Fejlede filer i perioden bedes gensendt. 

Service window on all customs systems - April 17, 2019 between 6.30-7.30 pm

During the service window short periods of unavailability may occur. Failed files will have to be resent.

INC000000533826

 

Planlagt nedlukning2019-04-17 19:38
2019-04-15 14:33Import- og Eksportsystemerne

Der er et kortvarigt ekstraordinært servicevindue på alle toldsystemer imellem kl. 14.30 - 14.40.

Indsendte filer vil blive behandlet, når servicevinduet afsluttes.

Planlagt nedlukning2019-04-15 14:45
2019-04-15 12:49ICS og Manifest

Kortvarigt servicevindue

På grund af fejlsøgning vil ICS og Manifest være nede i ti minutter mellem kl. 14.30 og 14.40.

ICS and Manifest will be unavailable between 14.30 and 14.40 today, April 15, 2019.

Planlagt nedlukning2019-04-15 14:45
2019-04-12 11:25ICS og Manifest

Ekstraordinært servicevindue Manifest

I dag kl 13:00-13:30 er der servicevindue på Manifest for at undersøge de lange svartider. Der forventes 5-10 minutters nedetid.

Opdatering kl. 14.55: Servicevindue er afblæst.

Servicevinduet rykkest til kl. 14:30-15:00 i dag. Forventet nedetid er fortsat 5-10 minutter.

 

Today 13:00-13:30 there is a servicewindow for the Manifest system to investigate the delays. There will be a 5-10 minute period of unavailability.

INC000000532607

Planlagt nedlukning2019-04-12 14:53
2019-04-12 10:42ICS og Manifest

Lange svartider på Manifest online og filoverførsel

Der opleves i øjeblikket lange svartider, både i online og filoverførsel, på Manifest. Der fejlsøges.

Løst2019-04-25 09:53
2019-04-12 07:32Import

Problemet ser ud til at være løst.

Nogle brugere oplever problemer med at logge på Import - problemet er tilsyneladende sporadisk og er fejlmeldt.

Løst2019-04-12 07:45
2019-04-11 16:27e-Export

EORI valideringen virker igen - angivelser med EORI skal gensendes.

Der er problemer med EORI validering - angivelser går i fejl.

Det er fejlmeldt.

Løst2019-04-11 16:37
2019-04-11 15:54Import

Der kan forekomme kortvarige udfald på REX-valideringen i aften, den 11. april 2019 imellem kl. 20.00 og kl. 24.00. 

There may be short gaps in REX-validations this evening, the 11th of April 2019 between 20:00-24:00. 
INC000000532126

Planlagt nedlukning2019-04-12
2019-04-09 19:02TFE

Testmiljøet for alle toldsystemer vil være utilgængeligt onsdag den 10. april 2019 klokken 0800-0900 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-04-10 09:00
2019-04-09 13:47ICS og Manifest

MIG og MIO filsvar problemer

Opdatering 17/4-2019 kl. 14.45 - Der er forsøgt fejlrettelse i morges, men det har desværre ikke haft den ønskede effekt

Der opleves manglende filsvar på MIG/MIO, når disse kommer i status 40. Der arbejdes på sagen.

Selve angivelserne kommer i de rigtige status; det er filsvar, der ikke afsendes som de bør. Man kan se korrekt status online.

INC000000527529

Opdateret 10/4 kl. 15.24: Vi har desværre ikke mulighed for at gensende de manglende svar, da disse ikke er blevet lavet korrekt i første omgang.

10/4 kl. 13.31: Fejlen er nu fundet. Nu skal man så lave en rettelsespakke og afprøve den på testmiljøet, inden vi lægger den på Produktionsmiljøet.

 

Løst2019-06-06 11:30
2019-04-09 09:56TFE

Testmiljøet for alle toldsystemer vil være utilgængelig i dag tirsdag den 9. april 2019 klokken 10:30-13:00 på grund af opdateringer.

Situationen vedrørende Brexit No deal er fortsat uafklaret.
Men for at give virksomheder mulighed for at teste ændringer ved Brexit No Deal, er ændringerne blevet lagt på Test for Erhvervslivet (TFE) tidligere i dag.

Virksomheder bedes være opmærksom på:
- At der i forbindelse med servicevinduet vil være opdatering af klienterne til brugerne af onlinedelen af Import og e-Eksport, hvilket for virksomheder med eksempelvis Citrix vil kræve central download heraf.
- At adgang til de opdaterede klienter - både til Test for Erhvervslivet og Produktion - allerede nu - Citrix-administratorer med flere - kan rekvireres ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk. De opdaterede klienter vil dog først virke efter udlægning.

Såfremt Brexit No Deal ikke bliver til noget fredag den 12. april 2019 vil der blive orienteret nærmere på Driftsstatus.
Hvis ændringerne rulles tilbage på Test for Erhvervslivet skal virksomheder med eksempelvis Citrix være opmærksom på, at de så skal rulle tilbage til tidligere version (alternativ kan tidligere version rekvireres ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk). Samtidig skal eventuel forberedt Citrix til Produktion fjernes.

The Test environment for all danish customs systems will be unavailable today, Tuesday the 9th of April, 10:30-13:00 for system updates.

Planlagt nedlukning2019-04-09 13:00
2019-04-05 15:59ICS og Manifest

En genstart ser ud til at have løst problemet - nødprocedure ej længere tilladt.

Online-delen af Manifestsystemet har meget lange svartider og ender oftest ud med Failure of Apache Bridge.

Der gives tilladelse til nødprocedure.

INC000000527735

Løst2019-04-05 17:15
2019-04-04 16:41ICS og Manifest

Manifest online - lange svartider/timeout

Der kan opleves lange svartider eller direkte timeout, når man vælger et nyt menupunkt (Ankomstmeddelelse, etc.) i Manifest online.
Der arbejdes på at finde fejlen. Ingen tidshorisont.

Løst2019-04-05 17:15
2019-04-04 10:24e-Export

En del angivelser fra i nat og igen her til morgen, hænger fast i status 20. Fejlretning pågår.

Løst2019-04-04 11:12
2019-04-04 09:38ICS

Mange oplever fejlen "Risk analysis not complete for ENS" for ENS'er indgivet i nat. Vi er ved at fejlrette.

Angivelser er nu genindsendt, hvilket retter fejlen. 

Løst2019-04-04 11:10
2019-04-03 09:49Alle toldsystemer

REMINDER - Servicevindue i aften:

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 3. april 2019 klokken 18.00-22.15.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Eksport, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning
Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Virksomhederne bedes være opmærksom på:
- At der i forbindelse med servicevinduet ikke vil være nye klienter til brugerne af onlinedelen af Import og e-Eksport.

Service window for all customs systems - Wednesday April 3th, 2019, 06.00 - 10.15 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Opdateret 22.35: Alle systemer åbnet op for igen. Der kan dog være lange svartider i Manifest onlines menu, specielt Ankomstmeddelelser

22.27: Servicevinduet er forsinket

Planlagt nedlukning2019-04-03 22:35
2019-04-03 09:16e-Export

Der kan opleves en kort nedetid imellem kl. 7-8 på e-Export på grund af et servicevindue torsdag den 4. april 2019.

Der sker opdatering af "den tykke klient", som skal rette op på problemer med langsomhed ved større angivelser. Brugere af e-Export bedes logge af systemet kl. 8 og derefter logge ind igen, for at sikre at nyeste version tages i anvendelse.

Planlagt nedlukning2019-04-04 07:35
2019-04-01 15:36e-Export

Opdateret 2.4.2019 kl. 7.10 - Problemet er løst og  - nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Der dannes ikke MRN i e-Export siden kl. 14.53. Dette skyldes problemer med Transit-systemet. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 15.45: Nødprocedure må anvendes. Vi forventer at udførslerne i status 40 får MRN, når problemet er løst.

Opdateret kl. 17.15: Der fejlsøges fortsat - endnu ingen tidshorisont for løsning.

Opdateret kl. 20.30: Der fejlsøges fortsat - stadig ingen tidshorisont for løsning.

Opdateret kl. 21.05: Der fejlsøges fortsat - endnu ingen tidshorisont for løsning - næste opdatering vil blive 02.04.2019 kl. ca. 07.00.

INC000000524051

Løst2019-04-01 21:20
2019-04-01 15:30e-Export

Opdateret 2.4.2019 kl. 7.10 - Problemet er løst og  - nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Der dannes ikke MRN i e-Export siden kl. 14.54. Dette skyldes problemer med Transit-systemet. Der fejlsøges.

Løst2019-04-01 21:20
2019-04-01 15:26Transit (NCTS)

Opdateret 2.4.2019 kl. 7.10 - Problemet er løst og  - nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Indsendte filer til NCTS (Transit) behandles ikke (siden kl. 14.53). Der fejlsøges.

Opdateret kl. 15.51: Nødprocedure er nu tilladt - hvis nødprocedure anvendes, skal der indgives sletningsanmodning på den tilsvarende angivelse i NCTS.

INC000000524038

Løst2019-04-01 21:20
2019-03-31 10:30ICS og Manifest

Opdatering kl. 18.30 Problemerne med filoverførsel til ICS og Manifest er løst - nødprocedure er ikke længere tilladt

Filer indsendt under nedbruddet vil ikke blive behandlet, men skal indsendes igen.

 Opdatering kl. 17.00 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 16.00 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 14.58 Der fejlsøges stadig. Der er adgang til ICS og Manifest via online-adgang.

Opdatering kl. 13.57 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 12.57 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 12.25 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 11.40 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 11.00 Der fejlsøges stadig. Der er adgang til ICS og Manifest via online-adgang.

Det er problemer med filoverførsel på ICS og Manifest - Der fejlsøges.

Der må anvendes nødprocedure i nødvendigt omfang

INC000000522992 

Update kl. 18.30 The problem with the FTP GW for ICS and Manifest is solved - The use of fallback procedure is no longer allowed. 

The FTP GW for ICS and Manifest is currently unavailable for the ICS and Manifest systems.
The use of fallback procedure is allowed.     

Løst2019-03-31 18:30
2019-03-28 15:29e-Export

Til Citrix-administratorer m.fl., der har behov for at klargøre klienter på forhånd:

Den næste version af e-Export 5.10.9-5 er nu klar til afhentning på vores ftp-site. Adgangsoplysninger til sitet fås ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk.

Husk at kontrollere filens navn, da andre filer ligger tilgængelige:e-Export-PROD-5.10.9.5-zip i mappen ZIP.

Bemærk at denne version af e-Export først vil virke efter næste udlægning, som forventes i slutningen af næste uge (nærmere følger snarest).

  
2019-03-28 14:58e-Export

Der er cirka 10 minutters forsinkelse i filbehandling på e-Export.

Løst 
2019-03-27 11:39TFE

Test for Erhvervslivet - Servicevindue.

Testmiljøet for Toldsystemerne vil være utilgængelig torsdag den 28. marts 2019 klokken 10-13 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-03-28 12:55
2019-03-27 11:05Information

Der er udsendt nyhedsbrev om åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk

  
2019-03-27 08:57Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 3. april 2019 klokken 18.00-22.15.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Eksport, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning
Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Virksomhederne bedes være opmærksom på:
- At der i forbindelse med servicevinduet ikke vil være nye klienter til brugerne af onlinedelen af Import og e-Eksport.

Service window for all customs systems - Wednesday April 3th, 2019, 06.00 - 10.15 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2019-04-03 23:37
2019-03-26 11:30Import- og Eksportsystemerne

Reminder: Brug venligst disse links for at starte toldsystemerne:

Import: https://import.skat.dk/import-installer.exe

e-Export: https://export.skat.dk/export-installer.exe

Når systemerne er installeret, benyttes de genveje, som installeres på Skrivebordet, fremover.

  
2019-03-20 12:16Import

Der kan forekomme kortvarige udfald på REX-valideringen i aften, den 20. marts 2019 imellem kl. 20-23.

Planlagt nedlukning2019-03-20 23:00
2019-03-13 15:30Import

Til virksomheder der importerer varer under GSP ordningen: I forbindelse med udlægningen i aften aktiveres valideringen af REX-numre. Se Nyhedsbrev om REX-validering udsendt i dag.

  
2019-03-12 15:47Alle toldsystemer

Reminder:

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 13. marts 2019 kl. 18-22.45

Service window on all customs systems on Wednesday, March 13, 2019 between 6 pm and 10.45 pm.

(See original message from 2019-03-06 13:41 and 2019-03-08 13:24)

Planlagt nedlukning2019-03-13 22:44
2019-03-12 15:36Information

Toldbevillingssystemet (EU) er utilgængeligt i aften 12/3-2019 kl. 20-22 samt den 14/3 fra kl. 19 frem til kl. 03.

Planlagt nedlukning2019-03-14 03:00
2019-03-12 12:16e-Export

Ifm. Online rettelser af angivelser med mange vareposter (mere end 20) vil der kunne opleves meget lange reaktionstider fra e-Eksport systemet. Det opleves som at skærmen "fryser". Der fejlsøges, men en hurtig løsning er ikke umiddelbart mulig.

For så vidt muligt bør ændring af udførsler med mange vareposter derfor ske via filoverførsel.

Løst2019-08-10 23:41
2019-03-12 09:14EMCS

På grund af servicevindue på EMCS vil der være lukket for adgang torsdag den 14. marts 2019, kl 17:00 til 19:00.

The EMCS system will be unavailable because of a service window on Thursday the 14th of March from 17:00 to 19:00. 
INC000000513031

Planlagt nedlukning2019-03-14 19:00
2019-03-11 20:18Import- og Eksportsystemerne

Import/Eksport/NCTS (Transit) kan være nede

Der er i øjeblikket problemer med filoverførsel. Det lader umiddelbart til, at noget er gået i stå 19.55.

Manifest og ICS er ikke påvirkede. Onlineversionen af Import og Eksport virker.

Der problemsøges.

Opdatering 21.10: Systemene er i gang igen. Nødprocedure aflyst.

Opdatering 20.58: Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang. Det ser ud til, at systemerne fungerer i baggrunden, men det er filsvarene, der ikke sendes ud.

Løst2019-03-11 21:10
2019-03-09 10:02NTSE

Adgangen til toldbevillinger er lukket fra 10. marts 2019 kl. 17 til 11. marts kl. 6 grundet opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-03-11 06:00
2019-03-08 13:24Import- og Eksportsystemerne

Efter dagens udlægning er følgende ændringer klar på TFE (Test for Erhvervslivet):  

- Validering af REX-numre er slået til i importsystemet

- I e-Export er der nu mulighed for at indsætte udenlandsk EORI-nummer ved filoverførsel (Se opdaterede filbeskrivelser her)

Ændringer træder først i kraft på PRODUKTIONSMILJØET efter udlægningen på onsdag 13. marts.

For virksomheder, der ønsker adgang til de opdaterede klienter allerede nu, kan de fås ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk. (De opdaterede klienter vil dog først virke efter onsdagens udlægning).

---

After todays release, the following changes are ready on TFE (Test For Businesses):

- Validation of REX-numbers is working in the Import-system

- In e-Export, foreign EORI-numbers can be entered in export declarations made via file transfer (See the updated file specifications here

The changes will be active on the PRODUCTION ENVIRONMENT after the release on Wednesday the 13th of March. 

For companies who wish access to the updated clients here and now (before the release), please write to servicedesk@toldst.dk.  (The updated clients will only work after the release on Wednesday).

  
2019-03-06 13:44TFE

Alle testmiljøer er utilgængelige fredag den 8. marts 2019 mellem kl. 10-13.15 på grund af opdateringer.

 

Planlagt nedlukning2019-03-08 12:20
2019-03-06 13:41Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 13. marts 2019 kl. 18-22.45

(Flyttet fra lørdag den 9. marts).

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden: Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Filadgang: Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
Onlineadgang: Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Virksomhederne bedes være opmærksom på:
- At i forbindelse med servicevinduet genaktiveres valideringen af REX-numre (Nyhedsbrev 7. august 2018 - Implementering af automatisk kontrol af REX numre).
- At der i forbindelse med servicevinduet vil være nye klienter til brugerne af onlinedelen af Import og e-Eksport, hvilket for virksomheder med Citrix vil kræve central download heraf.

Service window for all customs systems - Wednesday, March 13, 2019, 6pm - 10.45 pm

(Moved from Saturday, March 9th, 2019)

All customs systems will be unavailble during the service window. Fallback procedure will be allowed.

Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed. For online users, please be aware that new clients will installed.

Planlagt nedlukning2019-03-13 22:44
2019-03-05 13:44Import

Standardfortoldninger lavet online, bliver først frigivet kl. 16, hvis de er indtastet af en toldmedarbejder.

  
2019-03-05 11:32e-Export

Der er desværre omkring 40 minutters ventetid på e-Export ved filoverførsel. Dette skyldes i høj grad servicevinduet, men vi er ved at tjekke om der er noget vi kan gøre.

Opdateret kl. 16.55 Svartiderne er tilbage til det normale

Løst2019-03-05 16:55
2019-03-05 10:28Import- og Eksportsystemerne

Brug venligst disse links for at starte toldsystemerne:

https://import.skat.dk/import-installer.exe

https://export.skat.dk/export-installer.exe

Derefter benyttes de genveje, som installeres på Skrivebordet.

  
2019-03-04 13:35Alle toldsystemer

REMINDER - se 2019-02-27 kl. 07:40

Opdatering kl. 10.23: Servicevinduet er nu afsluttet og der er igen åbent for adgang.

Opdatering kl. 10.15: Servicevinduet er stadig forlænget, men vi forventer at det afsluttes snarest.

Servicevinduet må desværre forlænges til kl. 10.00

Der er servicevindue på Toldsystemerne tirsdag den 5. marts 2019 klokken 05.30-09.15 grundet ny klient til brugerne af onlinedelen på Import og e-Eksport (Nyhedsbrev 13. februar 2019 - Toldsystemet Import og e-eksport - ny tilgang til onlinedelen). (Bemærk at du skal bruge PRODUKTIONS-links i bunden af nyhedsbrevet)

BEMÆRK:
Installationsvejledning sidst i denne meddelelse.

Service window for all customs systems

The Service windows has been delayed - expected to end at 10.00

Tuesday Marts 5th, 2019, 05.30 - 09.15 am. 

Vejledning på dansk:

installation_af_klienter_til_toldsystemet_(import_og_e-export).pdf

Guide in English:

installation of new clients for danish customs (import og e-export).pdf

Planlagt nedlukning2019-03-05 10:23
2019-03-04 08:49NTSE

Adgangen til toldbevillinger er lukket fra 5. marts 2019 kl. 19 til 6. marts kl. 5 grundet opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-03-06 05:00
2019-03-01 15:04Alle toldsystemer

Flyttet til onsdag den 13. marts kl. 18-22.45

Se ny besked fra 2019-03-06 13:41.

The service window has been moved to Wednesday, March 13 2019, 6pm - 10.45 pm

Service window for all customs systems - Saturday, March 9th, 2019, 03.15 pm - 06.30 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning 
2019-02-27 07:40Alle toldsystemer

Opdatering kl. 10.23: Servicevinduet er nu afsluttet og der er igen åbent for adgang.

Servicevinduet må desværre forlænges til kl. 10.00.

Der er servicevindue på Toldsystemerne tirsdag den 5. marts 2019 klokken 05.30-09.15 grundet ny klient til brugerne af onlinedelen på Import og e-Eksport (Nyhedsbrev 13. februar 2019 - Toldsystemet Import og e-eksport - ny tilgang til onlinedelen).

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

  • Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

 Fil adgang:

  • Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning

Online adgang:

  • Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service window for all customs systems

The Service windows has been delayed - expected to end at 10.00

Tuesday Marts 5th, 2019, 05.30 - 09.15 am. Installation of new clients for online access to Import and Export. The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2019-03-05 10:23
2019-02-26 13:36e-Export

Udførselsangivelser sidder fast i status 20. Der fejlsøges.

Kl. 14.44: Problemet er løst på den måde, at nye angivelser kommer videre. Angivelser, der er fanget i status 20 mellem kl. 12.50 og 14.15, vil blive skubbet videre af vores leverandør. Det er tilladt at indgive en erstatningsangivelse, hvis man ikke kan afvente.

kL. 14.00: Problemet har stået på siden kl. 12.50. Der gives tilladelse til nødprocedure.

INC000000504826

Løst2019-02-26 14:50
2019-02-25 11:50Information

OBS! Tirsdag den 5. marts ændres adgang til Toldsystemets online-del 

Fra tirsdag den 5. marts 2019 kan du ikke længere logge på Toldsystemet onlinedelen (Import og E-export) med dit nuværende link. Se nyhedsbrev fra 13. februar 2019. Du skal downloade en ny klient for at starte systemet op. For at forberede overgangen og for at sikre, at du fortsat kan få adgang, anbefaler vi, at du prøver at installere de nye klienter fra vores testsystem (TFE):

 Import: https://tfe-import.skat.dk/import-installer.exe

 e-Export: https://tfe-export.skat.dk/export-installer.exe

 Hvis du når frem til login-billedet, er installationen i orden. Hvis ikke, er du velkommen til at kontakte Servicedesken.

 

ATTENTION! Changes to the online Customs Systems on the 5th of March

From the 5th of March 2019 the current links to the online Customs Systems (Import and e-Export) will no longer work. Read the newsletter from February the 13th. You must download a new client to start the customs systems. In order to ease the transition and make sure you can continue to access the systems, we recommend that you try installing the new clients via our test environment (TFE): 

Import: https://tfe-import.skat.dk/import-installer.exe

e-Export: https://tfe-export.skat.dk/export-installer.exe

If you see the login-window after the installation, then everything is in order. If not, you are welcome to contact the Service Desk.

Planlagt nedlukning2019-03-05 10:23
2019-02-21 15:16Information

Onsdag d 20/2-19 fra ca. kl. 21.14 til kl. 23.31:

Filoverførsel på import, e-Export og NCTS var nede.

INC000000502464

 

Løst2019-02-20 23:31
2019-02-19 09:09EMCS

Ekstraordinært servicevindue på NemID/TastSelv

NemID vil være utilgængelig torsdag d. 21. feb. 2019 kl. 22.00 til fredag d. 22.02 kl. 07.00.

Dette betyder, man ikke vil kunne logge ind på TastSelv og dermed EMCS.

Service window for EMCS Thursday 21 Feb. 2019, 10.00 pm to Friday 22 Feb. 2019, 07:00 am.

EMCS will be unavailable during the service window.

INC000000501102

Planlagt nedlukning2019-02-22 07:00

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter