Dato for offentliggørelse
10 Jan 2018 17:13
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Denne version er 7.8:

I afsnit 4.8, er det nyt, at der ikke længere må angives nuller i dispositionsdato. Se evt. nærmere herom i eIndkomst: Indberetningsvejledning. Der vil senere på året blive indsat validering på dette, så nuller vil medføre afvisning.

I afsnit 4.15, er det nu angivet at felt 157 og 158 vedr. grønlandsskat nu kan indberettes.

 

Nyt i version 7.7:

I afsnit 4.9 om record 6000, stod der, at R-markering fra 2018 udelukkende ville blive betragtet som et filler felt. Det var tanken, indtil vi fik for mange argumenter for at beholde R-markering, om end i et indskrænket benyttelsesområde. R-markering vil ikke blive betragtet som et filler felt. Derimod vil indberetninger med R-markering blive afvist, hvis de indeholder flg felter:

  • 15 A-skat
  • 16 Am-bidrag
  • 23 Am-bidrag af indskud i udenlandsk pensionsordning 
  • 42 Am-bidrag af indskud i medarbejderinvesteringsselskab 

eller kryds i feltnr.:

  • 11 Ikke automatisk beregning af befordringsfradrag
  • 40 Naturalieydelser
  • 63 Frikort til offentlig befordring
  • 220 Ingen forhold mellem løn og timer

Se nærmere i eIndkomst: Indberetningsvejledning, afsnit 14. rettelser.

Vi beklager, at der har stået misvisende informationer indtil nu.

Husk feltnr. 500 Barselsudligningskode ikke må indberettes for 2018.

Spørgsmål til ændringerne, bedes stilet til eindkomst.proces@skat.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0130-1